Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

VA-ledningsnät i Hunnestad

Spill- och dricksvattenledningar ansluts till befintligt kommunalt VA-ledningsnät för att skapa förutsättningar för Hunnestad att växa.

Aktuellt just nu

Kulturmiljö Halland kommer på uppdrag av Länsstyrelsen att göra arkeologi på de sträckor vi planerar att anlägga nya VA-ledningar. Undersökningen innebär att utredningsschakt görs med en traktorgrävare och en mindre bandmaskin. Planen är att göra utredningen måndag 13 november och som mest 8 dagar framåt. Karta över undersökningsområdet ser du nedan:

Utbyggnad till befintligt ledningsnät för ett växande Hunnestad

Delar av Hunnestad har kommunalt vatten och spillvatten. Infiltrationen som renar spillvattnet från befintligt verksamhetsområde är från slutet av 80-talet och undermålig. Nya ledningar kommer istället att byggas till befintligt VA-ledningssystem norr om Hunnestad. Några områden i Hunnestad är utpekade som potentiella LAV §6-områden med dålig vattenkvalité i enskilda brunnar och svårt att lösa avlopp enskilt.

VA-försörjning behöver ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skydd för människors hälsa och miljön. Spillvatten kommer att pumpas till reningsverket i Varberg och dricksvatten kommer att anslutas till ledningar från vattenverket i Varberg. Utbyggnad av kommunalt spill- och dricksvatten kommer att skapa goda förutsättningar för Hunnestad att växa men också minska påverkan på närmiljön då infiltrationsbädden och privata spillavlopp kopplas bort.

Tidplan

2023

 • Arkeologisk utredning
 • Markavtal
 • Projektering, tillstånd mm

2024

 • Upphandling Entreprenör
 • Byggstart

Dokument


Tidigare i projektet

Maj

Utredning och projektering av ledningar pågår:

 • Kontakt med markägare för att stämma av ledningsdragningar, placering av pumpstationer med mera 
 • Konsult tittar på förutsättningarna på plats 
 • Ansöka om ledningsrätt för va-ledningar 
 • Ansökan till Länsstyrelsen om att får anlägga ledningar 
 • Inmätningar 
 • Geotekniska undersökningar 
 • Ansökan till Trafikverket  
 • Underlag till fastighetsägare med förslag på läge för förbindelsepunkter 

Mars

Onsdagen den 23 mars höll Vivab informationsmöte om VA-utbyggnaden i Hunnestad för alla inom verksamhetsområdet och berörda markägare. 

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta:

Projektledare
Carina Henriksson, Vivab
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 42 34

Byggledare
Lars Svederberg, Vivab
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 42 33