Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Vatten & avlopp

Allt liv på jorden är beroende av vatten

Vi på Vivab ser till att alla i Varbergs och Falkenbergs kommuner har tillgång till rent vatten av god kvalitet. Dolt under marken ligger cirka 300 mil vatten- och avloppsledningar. Genom detta ledningsnät levererar vi dricksvatten till våra kunder genom dricksvattenledningar, avleder avloppsvatten till reningsverken via spillvattenledningar och leder regn-, smält- och dräneringsvatten från fastigheter och gator ut till vattendrag genom dagvattenledningar. 

Varje dygn distribuerar vi cirka 25,7 miljoner liter vatten till våra kunder och renar runt 45,8 miljoner liter avloppsvatten.