Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Kranvatten som du dricker och lagar mat med klassas som livsmedel, vilket ställer höga krav på kvalitet. I Varbergs och Falkenbergs kommuner är det Vivab som levererar dricksvattnet till dig som är ansluten till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (även kallat VA-anläggningen).

Dricksvatten från grundvatten och ytvatten

Vårt dricksvatten kommer både från grundvatten och ytvatten. Grundvatten innebär att vattnet pumpas upp från brunnar i marken, medan ytvatten kommer från sjöar och vattendrag. Innan vattnet går ut i ledningsnätet går det genom en reningsprocess på våra vattenverk.

I Falkenberg kommer dricksvattnet från grundvatten. Vid de stora vattenverken förstärks grundvattnet även med ytvatten från Ätran. I Varberg används till största delen ytvatten från Neden, men när nivåerna i sjön är för låga fyller vi på med vatten från sjön Mäsen.

Ledningsnät

I våra två kommuner finns totalt cirka 300 mil VA-ledningar och detta utgör ett stort nät som ligger dolt under marken. Ledningsnätet består av tre typer av ledningar

  • Dricksvattenledningar som levererar vårt livsviktiga dricksvatten från vattenverken och ut till dig som är kund. För att hålla rätt tryck på dricksvattennätet finns tryckstegringsstationer och reservoarer.
  • Spillvattenledningar som transporterar avloppsvatten, som också kallas för spillvatten, till våra reningsverk. På grund av markförhållanden och ibland långa avstånd till reningsverken behöver ledningsnätet kompletteras med pumpstationer.
  • Dagvattenledningar som leder regn-, smält- och dräneringsvatten från fastigheter och gator till recipienten (det mottagande vattendraget, till exempel Kattegatt). Genom att anlägga dagvattendammar i bostadsområden kan vi uppnå en fördröjning och naturlig rening av dagvattnet och utöka ledningsnätets kapacitet.

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet är ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåller, främst kalcium- och magnesiumjoner. Vatten med låg halt av joner kallas mjukt och vatten med en hög halt joner kallas hårt.

I Varbergs och Falkenbergs kommuner har vi mjukt vatten (1-5°dH), med undantag för Åkulla, Fegen, Källsjö och Gunnarsjö där vattnet är medelhårt (5-10°dH). Du kan därför använda lägsta rekommenderade dosen av tvätt- och diskmedel och du behöver inte använda avhärdare till diskmaskinen. 

pH-värde 

pH är ett mått på vattnets surhetsgrad. pH-värdet kan bland annat vara bra att känna till för dig som har akvarium. I Varbergs och Falkenbergs kommuner ligger pH-värdet i området 7,4–8,7.  

Vill du ha mer utförliga analysresultat för specifika områden är du välkommen att kontakta oss via e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Uppdaterat 2024.06.13

Analysrapporter

Nedan finns analysrapporter från våra största vattenverk. För att ta del av analysrapporter från våra mindre verk, välkommen att kontakta oss via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Telefontider:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Legionella i vatten

I fastigheter där ledningar har för låg vattentemperatur eller i ledningar där vattnet står stilla en längre tid (så kallade blindledningar) kan legionellabakterier växa till. De trivs bäst när temperaturen är 20 till 45 grader. 

Läs mer om legionella på boverkets webbplats