Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Riktlinjer för utsläpp

Våra reningsverk och vårt ledningsnät är byggda för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll. Avloppsvatten från verksamheter som till exempel industrier och restauranger kan vara svårbehandlat eller orsaka problem i ledningsnätet.

Utsläpp från verksamheter

Vi är inte skyldiga att ta emot verksamheters avlopp för behandling i reningsverk. En förutsättning för att avleda processavloppsvatten till reningsverken är därför att det är behandlingsbart i reningsverken samt att det inte skadar ledningsnätet eller reningsverk. Ett dåligt avloppsvatten är skadligt för avloppsledningarna, kan störa reningsprocesserna i reningsverket och ge upphov till kvalitetsförsämring av slam och det renade vattnet.

För att skydda ledningsnätet ska avloppsvattnet inte överskrida värdena i tabellen nedan.

Parametrar som kan påverka ledningsnätet

(Källa: Svenskt vatten Publikation P95)

Parameter

Gränsvärde (momentanvärde)

Skador

 pH min

6,5

Korrosionsrisk och frätskador på betong
 pH max  10 Korrosionsrisk och frätskador på betong
 Temperatur max 45 grader Skador på ledningar och packningar
 Konduktivitet 500 mS/m Korrosionsrisk på stål
Summa sulfat, dulfit och tiosulfat 400 mg/l Betongkorrosion
Sulfid (S2-) 1 mg/l  Betongkorrosion
Magnesium (MG2+) 300 mg/l  Betongkorrosion
Ammonium (NH4) 60 mg/l  Betongkorrosion
Fett 50 mg/l  Igensättning
Klorid 2500 mg/l  Materialskador

För att inte påverka reningsprocesserna eller kvaliteten på det renade vattnet och slammet ska nedanstående värden inte överskridas.

Parametrar som kan påverka reningsprocesserna och/eller slamkvaliteten

(Källa: Svenskt vatten Publikation P95)

Varningsvärde nedan är den halt som inte ska överskridas. Gör du ett överskridande kan det medföra ytterligare reningskrav (samlingsprov för dygn, vecka eller månad).

Parameter

Varningsvärde (samlingsprov)

 Bly (pb)

0,01 mg/l

Kadmium (Cd) 0,001 mg/l
Koppar (Cu) 0,2 mg/l
Krom total (Cr) 0,01 mg/l
Sexvärt krom Bör inte förekomma
Kvicksilver (Hg) Bör inte förekomma
Nickel (Ni) 0,01 mg/l
Silver (Ag) 0,01 mg/l
Zink (Zn) 0,2 mg/l
Miljöfarliga organiska ämnen  Bör inte förekomma
Cyanid, total 0,5 mg/l, lättillgänglig cyanid får inte släppas till avloppsnätet.
Oljeindex 5 mg/l - 50 mg/l
Nitrifaktionshämning vid inblandning av 20% processavloppsvatten

20 % hämning

Nitrifaktionshämning vid inblandning av 40% processavloppsvatten 50 % hämning

Att en parameter eller ämne inte finns med i ovanstående tabell innebär inte att det är fritt att släppa det till avloppsnätet och reningsverken. Ser vi att det är skadligt kan vi ställa krav på intern rening av processavloppsvattnet alternativt förbjuda att släppa vattnet till ledningsnätet och våra reningsverk.

Tabellerna och annan information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster finns i vår broschyr Information om ABVA (Allmänna Bestämmelser för användande av den allmänna VA-anläggning).

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Telefontider:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Dokument