Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Inventering av uppgifter för rätt VA-avgift

Vivab kommer under kommande år att göra inventeringar på fastigheter som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp i Falkenbergs och Varbergs kommuner. Inventeringen ska säkerställa att vi har rätt information, som ligger till grund för VA-avgifter, i vårt kundsystem.

Rättvis avgift med rätt uppgifter

Vivabs kostnader för investeringar och underhåll av kommunala reningsverk, vattenverk och ledningsnät ska täckas av VA-avgifter som betalas av dig som är ansluten till kommunens VA. För att dessa avgifter ska vara rättvist fördelade arbetar Vivab löpande med att uppdatera informationen som ligger till grund för varje fastighets VA-avgifter. Inventeringen ska leda till att varje enskild fastighet debiteras utifrån korrekt och aktuell information. 

Viktigt projekt för hållbara VA-lösningar

Inventeringen ger oss underlag för att hitta mer hållbara lösningar - både ekonomiskt och miljömässigt. 

Den information vi får fram i inventeringen ger oss viktig vägledning vid produktion av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten, men också för planering och dimensionering vid tillbyggnad eller ombyggnad av ledningsnätet i framtiden.   

Med din hjälp skapar vi en hållbar vattenanvändning.

Hur blir du som kund involverad?

Inventeringen görs områdesvis. När det är dags för ditt område får du ett brev med hem i brevlådan. 

Inventeringen utför av Pontarius som också kontaktar dig via brev ifall informationen från inventeringen inte stämmer överens med de uppgifter som finns i vårt kundsystem. 

Projektets prioriteringar

 1. Områden med mycket tillskottsvatten 
 2. Oanmälda bruttoareor och bostadsenheter hos företag. 
 3. Oanmälda bruttoareor och bostadsenheter i VA-föreningar. 
 4. Oanmälda bostadsenheter i exempelvis källare och gäststugor hos privatpersoner. 

Preliminär tidplan

Projektet beräknas vara klart under 2025.  


Såhär fyller du i din redovisningsblankett

 • Karta med numrerade byggnader

  På skissen ovan ser du ett exempel på hur kartan presenteras. 

  Vi ber dig uppge om byggnaden är VA-ansluten, redovisa BTA samt om den innehåller bostadsenheter.

  Fyll i information för varje byggnad. 

 • Guide för att fylla i dina uppgifter

           1. Förstå definitionerna

  Längre ned på denna sida finns förklaringar av olika begrepp samt hur du räknar ut BTA. Du kan även hitta ytterligare information här: Vad är bruttoarea (BTA)? (länk)

       2. Samla de nödvändiga uppgifterna

  För att räkna ut BTA kan du behöva ha tillgång till ritningar, planer och/eller specifikationer för byggnaden. Har du inte ritningar kan du höra av dig till stadsbyggnadskontoret. 

      3. Mät och beräkna byggnadens totala ytor

  Mät från ytterväggarnas utsidor. Samtliga ytor adderas per våningsplan och redovisas som en total yta för vardera byggnad.

       4. Notera resultatet

  När du har fått fram totala BTA, fyller du i resultatet i inventeringsbrevet. Du kan även uppge information om byggnaden under övrigt.

       5. Skicka in ditt svar

  Använd svarskuvertet. Vi kommer att bekräfta din redovisning så snart vi hanterat den. Tänk på att uppge mejladress om du önskar få denna bekräftelse via mejl. 

  Vad är en bostadsenhet?

  En bostadsenhet är ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. En bostadsenhet är utrustad med både toalett och ett utrymme avsett för matlagning, till exempel kök/pentry/kokvrå och kan nyttjas fristående. 

  Vad är bruttoarea?

  Bruttoarea, förkortat BTA, används när byggnad innehåller yta avsedd för verksamhet. Ytan beräknas enligt svensk standard SS 21054:2020.

  En bruttoareaenhet beräknas för varje påbörjat 150-tal m² verksamhetslokal. Om det är en industriell fastighet räknas normalt den totala bruttoarean för alla byggnader som är anslutna till vatten och/eller spillvatten. 

  Hur du räknar ut BTA

  Man mäter byggnadens totala yta från byggnadens utsidor.

  På skissen ovan markeras ytterväggarna med de mörkare linjerna. Alltså räknas både de mörkare och ljusare delarna in i BTA.

  Hur mäter man delar av en våning? 

  Om ett våningsplan täcker delar av ett plan räknas ytan enligt skissen ovan: till utsidan av väggen eller insidan av eventuellt räcke.

  Om BTA uppdelas på skilda funktioner (exempelvis bostad eller verksamhetslokal) dras gränsen mitt i den skiljande väggen. 

  Utrymmen under snedtak

  Vid snedtak gäller att allt som har mer än 1,90 meter i takhöjd räknas plus den totala golvyta som sträcker sig 60 centimeter utåt från den punkt där takhöjden går under 1,90 meter. 

   

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Telefontider:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Visste du att...

10 mm regn på ett 100 kvadratmeter stort tak ger 1000 liter dagvatten? Detta kan jämföras med att vi spolar ner ca 140 liter spillvatten per person och dygn. En regnig dag kan därför en felansluten fastighet skicka iväg mer dagvatten än spillvatten till reningsverket. Våra reningsverk är dimensionerade för att endast ta emot spillvatten. Där för kan stora mängder vatten orsaka problem vid kraftig nederbörd. Det är därför viktigt att dag- och dräningsvattnet är anslutet till ledningsnätet för dagvatten.