Saknar du något?


Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

VA-utbyggnad i Stranninge

Falkenbergs kommun har planer på att bygga ut vatten- och avloppssystemet till Stranninge.

Nytt verksamhetsområde för dricks- spill- och dagvatten

Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun beslutade 26 maj 2020 att inrätta verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten för Stranninge. Beslutet framgår av utdrag §99 från kommunfullmäktiges protokoll.

Utbredningen av verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten framgår av kartbilaga 1. Utbredningen av verksamhetsområdet för dagvatten framgår av kartbilaga 2. Finansiering av utbyggnaden sker genom anläggningsavgifter enligt normaltaxa.

Detaljprojektering tillsammans med bygglovshantering, geotekniska undersökningar, lantmäteriförrättning och arkeologi planeras pågå under hela 2022. Därefter fortsätter projektet med entreprenadupphandling och utförande.

Projektets påverkan

Planerna påverkar dig som bor i Stranninge och har enskilt avlopp.

Dokument

Tidigare i projektet

Omarbetning av förslaget

Frågor och synpunkter som inkommit har bidragit till att förslaget kring verksamhetsområdets avgränsning har omarbetats. Verksamhetsområdets avgränsning för dricks- och spillvatten har utökats och innehåller utöver tidigare föreslagna 41 fastigheter ytterligare 6 fastigheter i nordost.

FAVRAB:s styrelse har därför, utifrån det omarbetade förslaget vid möte den 5 december, beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att bestämma verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten i Stranninge med utbredning enligt kartorna i PDF:erna här bredvid.

Informationsmöte augusti 2019

Den 21 augusti i Glommens samlingslokal presenterades kommunens förslag till utbyggnad av vatten och avlopp i Stranninge. Under och efter mötet har det funnits möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på förslaget.
Kommunens förslag på utbyggnad presenterar

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta:

Projektledare
Robert Hyll, Vivab
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 42 11

Bygglovshandläggare
Annika Wahlström, Falkenbergs kommun
Telefon: 0346-88 62 66

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Helen Nilsson, Falkenbergs kommun
Telefon: 0346-88 68 33

Kontakta oss

Öppetider Kundservice:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Adress

Endast förbokade besök
Åkarevägen 10
Falkenberg

Postadress
Vatten & Miljö i Väst AB
Box 110 SE-311 22 Falkenberg

© Vatten & Miljö i Väst AB. All rights reserved. Webb av Joomlaproffs.se