Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

VA-utbyggnad i Stranninge

Falkenbergs kommun har planer på att bygga ut vatten- och avloppssystemet till Stranninge.

Nytt verksamhetsområde för dricks- spill- och dagvatten

Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun beslutade 26 maj 2020 att inrätta verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten för Stranninge. Beslutet framgår av utdrag §99 från kommunfullmäktiges protokoll.

Utbredningen av verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten framgår av kartbilaga 1. Utbredningen av verksamhetsområdet för dagvatten framgår av kartbilaga 2. Finansiering av utbyggnaden sker genom anläggningsavgifter enligt normaltaxa.

Projektets påverkan

Planerna påverkar dig som bor i Stranninge och har enskilt avlopp.

Just nu i projektet

Efter en tids uppehåll har nu detaljprojekteringen återupptagits tillsammans med dialogen med fastighetsägare inför lantmäteriförrättning. Därefter fortsätter projektet med entreprenadupphandling och utförande. Målsättningen är att den nya VA-anläggningen ska vara utbyggd under år 2025.

Dokument


Tidigare i projektet

Omarbetning av förslaget

Frågor och synpunkter som inkommit har bidragit till att förslaget kring verksamhetsområdets avgränsning har omarbetats. Verksamhetsområdets avgränsning för dricks- och spillvatten har utökats och innehåller utöver tidigare föreslagna 41 fastigheter ytterligare 6 fastigheter i nordost.

FAVRAB:s styrelse har därför, utifrån det omarbetade förslaget vid möte den 5 december, beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att bestämma verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten i Stranninge med utbredning enligt kartorna i PDF:erna här bredvid.

Informationsmöte augusti 2019

Den 21 augusti i Glommens samlingslokal presenterades kommunens förslag till utbyggnad av vatten och avlopp i Stranninge. Under och efter mötet har det funnits möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på förslaget.
Kommunens förslag på utbyggnad presenterar

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta:

Projektledare
Robert Hyll, Vivab
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 42 11

Bygglovshandläggare
Annika Wahlström, Falkenbergs kommun
Telefon: 0346-88 62 66

Vattenstrateg
Helen Nilsson, Falkenbergs kommun
Telefon: 0346-88 62 40