Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Återströmningsskydd

För att vi ska kunna säkerställa att dricksvattnet håller livsmedelskvalitet måste det skyddas från återströmning av förorenat vatten. Återströmning innebär att vattnets flöde går åt motsatt håll i ledningen. Återströmningsskydd är en typ av utrustning som säkerställer att förorenat vatten, eller andra vätskor, inte kan strömma tillbaka in till dricksvattensystemet och påverka dricksvattenkvaliteten.

Två typer av återströmning

Det finns två typer av återströmning som är indelade beroende på undertryck eller övertryck.

Hävertåterströmning (understrycksåterströmning)  

Detta kan uppstå vid till exempel rörbrott/vattenläcka på ledningar som är lågt belägna samt vid andra typer av servicearbeten på ledningsnätet. Det kan också uppstå vid ett stort vattenuttag ur en brandpost, exempelvis när Räddningstjänsten behöver vatten till brandsläckning. Om ett undertryck uppstår kan det genom en häverteffekt suga in förorenat vatten i dricksvattenssystemet som kan vara hälsovådligt.  

Övertrycksåterströmning

Detta kan uppstå i till exempel automatiska biltvättar med högtrycksspolning, industriella processer, doseringsutrustningar med pumpar, tryckstegringsanordningar eller vid korskopplingar. Om ett högre tryck än vad som finns i dricksvattennätet nedströms tappstället kan förorenat vatten tryckas ut i ledningsnätet.

I fastigheter

Om din fastighet är ansluten till den allmänna VA-anläggningen ska de ha ett återströmningsskydd så att vattnet inte kan komma tillbaka till det allmänna ledningsnätet. Det är du som fastighetsägare som ansvarar över att förhindra att återströmning sker. Om du inte har ett återströmningsskydd och att ditt vatten blivit förorenat med bakterier från exempelvis badkar, varmvattenberedare, trädgårdsslangar eller annat, kan det leda till att ditt dricksvatten blir förorenat. 

Vattenmätare

Varje fastighet som är kopplad till den allmänna VA-anläggningen ska ha en vattenmätare som mäter uttaget av vatten från fastigheten. Det är Vivab, som tillhandahåller, installerar och vattenmätaren. På varje vattenmätare finns en backventil, det är risken för återströmning som avgör om en backventil är tillräcklig som ett återströmningsskydd eller inte. Om backventil är tillräcklig beror även på hur och vad du använder din fastighet till.   

Nybygge eller vid förändring

Vid nybyggnad, förändring, utbyte av ledningar direkt efter vattenmätaren eller påfyllning av pool med mera, så är det du som fastighetsägare som är ansvarig över att du har rätt kunskap och information om riskerna för fastigheten. Du ansvarar också över att montera ett godkänt skydd på ledningen utefter riskerna. När du väljer återströmningsskydd ska du följa standarden SS-EN 1717. För att få hjälp med riskanalys och installation kan man kontakta en VVS-firma.   

Sprinkler

Både bostäder och industrier kan ha sprinklersystem och i dessa system kan vattnet bli stillastående längre stunder och då kan bakterier börja växa. Ett sådant vatten ska klassas som minst kategori 3, vätska som medför viss hälsorisk genom närvaro av ett eller flera skadliga ämnen.

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Telefontider:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Olika verksamheter kräver olika typer av skydd

Fastigheter där ett säkrare återströmningsskydd kan behövas:

  • Industrier
  • Lantbruk
  • Läkemedelsindustrier
  • Livsmedelsindustrier (renspolning med desinfektion)
  • Sjukhus
  • Vatten- och avloppsverk
  • Kommunala verksamheter såsom kemisalar i skolor, nedgrävda bevattningssystem, bassänger)
  • Restauranger (diskutrustning med diskmedelsdosering)
  • Bensinstationer