Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

VA-utbyggnad Stockekulla

I Stocken, vid Varbergs kommuns nordvästra gräns, planeras ett nytt villaområde som behöver förses med dricks- spill- och dagvatten.

Det höga bebyggelsetrycket i området och bristfälliga avloppslösningar medför att VA-försörjningen för Stockekulla förbättras.

Ungefärlig omfattning för VA-utbyggnad

Karta med utmärkt område

Stockekulla utreds nu i större sammanhang för att se om det finns synergieffekter för dricksvatten och avloppsvatten vid framtagandet av detaljplan Stocken 2:4, samt i anslutning till VA-utbyggnad för befintliga fastigheter i Stocken östra.

Tidplan

I dagsläget är tidsplanen osäker pga den är beroende av när exploateringen av detaljplan Stocken 2:4 startar

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta:

Projektledare
Kristina Johansson, Vivab
Telefon: 0757-27 40 91

Planarkitekt
Martina Wihäll, Varbergs kommun
Telefon, Varberg Direkt: 0340-880 00