Saknar du något?


Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

VA-utbyggnad i Stockekulla

I Stocken, vid Varbergs kommuns nordvästra gräns, planeras ett nytt villaområde som behöver förses med dricks- spill- och dagvatten.

Det höga bebyggelsetrycket i området och bristfälliga avloppslösningar medför att VA-försörjningen för Stockekulla förbättras.

Ungefärlig omfattning för VA-utbyggnad

Karta med utmärkt område

Stockekulla utreds nu i större sammanhang för att se om det finns synergieffekter för dricksvatten och avloppsvatten vid framtagandet av detaljplan Stocken 2:4, samt i anslutning till VA-utbyggnad för befintliga fastigheter i Stocken östra.

Tidplan

I dagsläget är tidsplanen osäker pga den är beroende av när exploateringen av detaljplan Stocken 2:4 startar

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta:

Projektledare
Kristina Johansson, Vivab
Telefon: 0757-27 40 91

Planarkitekt
Martina Wihäll, Varbergs kommun
Telefon, Varberg Direkt: 0340-880 00

Kontakta oss

Öppetider Kundservice:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Adress

Endast förbokade besök
Åkarevägen 10
Falkenberg

Postadress
Vatten & Miljö i Väst AB
Box 110 SE-311 22 Falkenberg

© Vatten & Miljö i Väst AB. All rights reserved. Webb av Joomlaproffs.se