Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Vad är bruttoarea (BTA)?

Vi använder begreppet bruttoarea (BTA) när byggnaden inte är avsedd att användas för boende. Exempel på byggnader där vi använder BTA kan vara kontor, butiker, hotell, restauranger, campingplatser, småindustrier, stormarknader, sporthallar, samt hantverks-, utbildnings-, förvaltnings och utställnings- eller sjukvårdslokaler.

Hur beräknas BTA?

BTA beräknas för varje påbörjat 150-tal m² byggnadsyta enligt svensk standard SS 21054:2020. För utrymmen i byggnader där nyttan av vattentjänsterna är väsentligt mindre, såsom lager, räknas för det utrymmet varje påbörjat 400-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard (SS 21054:2020) som en (1) bruttoareaenhet. Hela lagerbyggnaden eller delar av lagerbyggnaden kan vara antingen uppvärmd eller ouppvärmd. För parkeringshus/garage medräknar man endast ytor som anses ha nytta av tjänsterna dricks- eller spillvatten.

Man mäter byggnadens totala yta från byggandens utsidor. Ytan används i sin tur för att räkna ut hur många BTA-ytor byggnaden innehåller. Där efter lägger man ihop summan av våningsplanens totala area och delar det med antingen 150 eller 400 beroende på byggnadens nytta av VA-tjänsten som beskrivs ovan.

Man delar med 150 om det är en byggnad som kommer ha användning för vattentjänster, medan man delar med 400 om byggnaden inte är i behov av vattentjänster (så som stora lager).

BTA används både för beräkning av anläggningsavgift och brukningsavgift

För brukningsavgifter används en modell som baseras på totala byggnadsarealen oavsett användningen, enligt:

• 0–3000 m²: delningstalet för BTA-enheten är 150 = 0-20 enheter

• Över 3001 m²: delningstalet för BTA enheten är 400 = 21 eller fler enheter

Exempel på uträkning

En byggnad med en yta på 4000 m², oavsett dess utformning betalar: 

  • 0 – 3000 = 3000 / 150 = 20 BTA,   
  • 3001 – 4000 = 1000 / 400 = 2.5 ger 3 påbörjade BTA 
  • Totala bruttoareaenhetsavgifter: 20 + 3 = 23 BTA 

Hur du räknar ut BTA

Du mäter byggnadens totala yta från byggnadens utsidor.

På skissen ovan markeras ytterväggarna med de mörkare linjerna. Alltså räknas både de mörkare och ljusare delarna in i BTA. Därmed ingår också väggar, trappor och inredningsenheter som köksskåp, garderober osv i uträkningen av bruttoarean.

Hur du mäter delar av en våning

Om ett våningsplan täcker delar av ett plan räknas ytan enligt skissen ovan: till utsidan av väggen eller insidan av eventuellt räcke.

Om BTA uppdelas på skilda funktioner (exempelvis bostad eller verksamhetslokal) dras gränsen mitt i den skiljande väggen.

Hur du mäter utrymmen under snedtak

Vid snedtak gäller att allt som har mer än 1,90 meter i takhöjd räknas plus den totala golvyta som sträcker sig 60 centimeter utåt från den punkt där takhöjden går under 1,90 meter.

Exempel på uträkning av BTA

Huset på bilden ovan skulle ha följande bruttoarea:

  • Bottenvåning: 7 m x 10 m = 70 m²
  • Övervåning: 7 m x 10 m = 70 m²
  • Vindsvåning: 4 m x 10 m = 40 m²

Total bruttoarea (BTA): 70+70+40=180m²

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Telefontider:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15