Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Upprustning av Fegens vattenverk

För att säkerställa dricksvattenförsörjningen framöver ska vattenverket i Fegen rustas upp och i samband med upprustningen kommer ett reningssteg för PFAS installeras. Installationen av reningssteget görs då det upptäckts halter av PFAS i vattnet. Halterna är låga utifrån Livsmedelsverkets gällande åtgärdsgräns. Däremot kommer åtgärdsgränser för tillåten halt PFAS att skärpas och därför pågår åtgärder för att sänka halten och uppnå god marginal till de nya gränserna. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2025.

Upprustning för att säkerställa dricksvattenförsörjningen

Omfattande om- och tillbyggnadsarbeten genomfördes på Fegens vattenverk år 2007. För att fortsatt säkerställa dricksvattenförsörjningen och ett dricksvatten av hög kvalitet kommer Fegens vattenverk genomgå en upprustning. Vivab utreder nu om befintligt vattenverk ska byggas ut eller om det ska byggas ett nytt.  

I samband med den planerade upprustningen av vattenverket (klart slutet av 2025) kommer Vivab att komplettera reningsprocessen av dricksvattnet med ett reningssteg för PFAS. 

Kvaliteten på vattnet

Vid Fegens vattenverk har det uppmätts halter av PFAS i vattnet som är låga utifrån Livsmedelsverkets gällande åtgärdsgräns. Kommande åtgärdsgränser för tillåten halt PFAS kommer däremot att skärpas och därför pågår åtgärder för att sänka halten och uppnå god marginal till de nya gränsvärdena. Syftet med de nya gränsvärdena är att vi både ska kunna äta mat och dricka vatten utan risk för hälsan under hela livet - även om de innehåller PFAS. 

I vattnet vid Fegens vattenverk visar analyserna halter på cirka 1-6 nanogram per liter PFAS4 och 5-9 nanogram per liter av PFAS21. Gällande PFAS21 klarar därmed Fegens vattenverk det nya gränsvärdet på 100 nanogram per liter redan i dag. För PFAS4 har halter uppmätts som är något lägre men även något högre än det nya gränsvärdet på 4 nanogram per liter. Gränsvärdena för PFAS4 och PFAS21 börjar gälla den 1 januari 2026. Fram tills dess används gränsvärdet för PFAS11 som utgångspunkt för kvaliten på dricksvattnet. Livsmedelsverkets krav i dag är att det krävs omedelbar åtgärd om vattnet innehåller mer än 90 nanogram PFAS11 per liter.

Förklaring av PFAS4, PFAS11 och PFAS21

PFAS4 
Gränsvärdet för PFAS4 (4 nanogram per liter) gäller från den 1 januari 2026 och omfattar 4 PFAS-ämnen som ingår i Efsas hälsobaserade riktvärde (PFOS, PFOA, PFNA och PFHxS). Efsa står för den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. 

PFAS11
Gränsvärdet för PFAS11 (90 nanogram per liter) gäller från 2014 och omfattar PFAS4 samt ytterligare 7 andra PFAS-ämnen. 
 

PFAS21
Gränsvärdet för PFAS21 (100 nanogram per liter) gäller från den 1 januari 2026 och omfattar PFAS4 samt ytterligare 17 andra PFAS-ämnen.
PFAS 11 ingår i PFAS 21. 

Vill du veta mer om PFAS?

Tidplan

Förstudie - 2023

Projektering - 2024

Byggnation - 2025

Driftsättning - 2025


Just nu i projektet

Januari 2024
En miljöhistorisk inventering har genomförts. Utredningen visar att PFAS-föroreningarna i Fegen sannolikt beror på en diffus spridning från tidigare verksamheter i Fegen och/eller enstaka användning av brandsläckningsskum för cirka 15-30 år sedan. Nu utreder Vivab hur vi ska gå vidare i frågan tillsammans med Miljö och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun. 

Utredning pågår inför ett beslutsfattande om nuvarande vattenverks framtid i Fegen – om vattenverket ska renoveras och byggas ut eller om ett nytt vattenverk ska byggas i Fegen. 

Maj 2024
Länsstyrelsen kommer genomföra så kallade verifierade provtagningar i Fegen, vilket innebär att översiktliga provtagningar görs för att se om PFAS finns i ett område. Jord, ytvatten och sediment kommer att undersökas. Ett område med ett tiotal olika fastigheter i Fegen kommer att provtas under våren och sommaren 2024. Resultat från provtagningarna i Fegen beräknas vara klara till hösten 2024. 

Länsstyrelsen Halland har fått 9,5 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att under 2024 och 2025 genomföra verifierade provtagningar för att undersöka PFAS på olika platser i länet. Fegen är en av dessa platser. Du kan läsa mer på Länsstyrelsens webbplats här (extern länk): Mer medel för att verifiera potentiella PFAS-platser i Halland - lansstyrelsen.se.


Kontakt

Projektledare
Lina Gyllensvärd, Vivab
Mejl: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 42 65


Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Telefontider:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15