Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Olja i avloppsvattnet

Oljeförorenat avloppsvatten ska alltid ledas till en oljeavskiljare innan det släpps ut till ledningsnätet. Oavsett om det sedan leder ut till spillvattennätet eller till dagvattennätet.

Varför du behöver en oljeavskiljare

Utsläpp av oljeprodukter kan skada vårt vatten på olika sätt. Orenat eller dåligt renat avloppsvatten samt dagvatten från tätorter och industrier är en stor källa till direktutsläpp av oljeföroreningar i vattendrag, sjöar och hav. Oljeläckage till stora sjöar via dagvattnet kan även riskera att förorena i dricksvattentäkter. I vårt avloppsledningsnät och reningsverk kan olja orsaka störningar och leda till försämrad rening av vattnet.

Vem behöver oljeavskiljare?

Vivab är inte skyldig att ta emot avloppsvatten som avviker från hushållsavloppsvatten. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att vattnet som leds till avlopps- och dagvattennätet uppfyller gällande bestämmelser. Verksamheter där det finns risk för utsläpp eller spill av olja ska använda oljeavskiljare. För dagvatten kan andra typer av rening användas där det anses lämplig.

Anläggningar kopplat till avloppsvatten

  • Fordonstvättar (även "gör-det-själv" hallar)
  • Bilskrotningsanläggningar
  • Spillzoner från bensinstationer eller dylikt
  • Bensinstationer
  • Verkstäder (motor- och servicehallar, måleri- och sprutlackeringshallar)
  • Spolplattor (under tak)
  • Olje- och kemikaliedepåer
  • Kondensvatten från kompressorer vid industrier

Anläggningar kopplat till dagvatten

  • Utomhusparkeringar för mer än ca 30 fordon
  • Dagvatten från större vägkorsningar, tunnlar och broar
  • Dagvatten från uppställningsplatser

Skötsel av oljeavskiljare

Verksamhetsutövaren ansvarar för egenkontroll av sin verksamhet för att inte orsaka skada på människa eller miljö. Underhåll av oljeavskiljaren ska utföras av utbildad personal och i enlighet med tillverkarens instruktioner. Du ska genomföra ovanstående kontroller och underhåll minst var sjätte månad för att kunna säkerställa oljeavskiljarens funktion. Verksamhetsutövaren ska kunna uppvisa drift-/skötseljournal.

För mer information om skötsel av oljeavskiljaren se broschyren "Riktlinjer för oljeavskiljare" som ligger under dokument.

Anmälan om oljeavskiljare

Före du installerar en ny oljeavskiljare eller vid ändringar av den befintliga oljeavskiljaren är det viktigt att du gör en VA-anmälan till Vivab. I anmälan ska du bifoga produktblad tillsammans med ritningar som visar var och hur oljeavskiljaren ska installeras. Installation av oljeavskiljare eller en väsentlig ändring av vatten och avlopp inom tomtgräns kräver en anmälan till byggnadskontoret. Anmälan gör du via Mina sidor eller vår kundservice.

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Telefontider:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15