Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Utvecklingsprojekt för en hållbar vattenförsörjning

Vivab verkar i ett område med stark tillväxt där det pågår och planeras många spännande utbyggnads- och infrastrukturprojekt. Både Varberg och Falkenberg växer vilket kräver en ökad kapacitet på ledningsnätet för vatten och avlopp. Här hittar du information om våra större projekt.

Utbyggnad av vatten och avlopp i nya områden

Varbergs kommun:

Fyrkullen

Vivab kommer att ansluta ett 20-tal fastigheter i Fyrkullen till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten. 

Hunnestad

Spill- och dricksvattenledningar ansluts till befintligt kommunalt VA-ledningsnät för att skapa förutsättningar för Hunnestad att växa.

Källäng

Efter att avloppsfrågan har varit aktuell för fastighetsägarna i Källäng under många år pågår nu ett arbete med att ansluta dem till kommunalt avlopp.

Norra Näs - Storehall

Kommunstyrelsen i Varbergs kommun har beslutat att VA-utbyggnad ska ske i området Norra Näs – Storehall efter att man konstaterat ett problem med omhändertagande av spillvatten för fastigheter med enskilda avlopp.

Stockekulla

I Stocken, vid Varbergs kommuns nordvästra gräns, planeras ett nytt villaområde som behöver förses med dricks- spill- och dagvatten. 

Stocken Östra

Området Stocken östra i Varbergs kommun kommer att föreses med kommunalt dricks- och spillvatten.
Stocken östra beräknas kunna ansluta till VA-ledningsnätet senast 2028.

Trönningenäs

I Trönningenäs ska vi möjliggöra utbyggnad av vatten och avlopp för elva (11) befintliga fastigheter längs Buaråsvägen.

Västerport

I Varberg hamn ska den ny stadsdelen Västerport ta form. För detta behöver omfattande arbeten med vatten, avlopp och dagvattensutbyggnad genomföras.


Falkenbergs kommun:

Stranninge

Falkenbergs kommun planerar att bygga ut vatten- och avloppssystemet med dricks-, spill- och dagvatten i Stranninge.

Tröingedal

I samband med att den nya stadsdelen Tröingedal byggs i Falkenbergs kommun gör Vivab en VA-utbyggnad med dricks- och spill- och dagvatten. VA-utbyggnaden beräknas vara klar 2024.

Källsjö vattenskyddsområde

Grundvattentäkten i Källsjö förser samhället med dricksvatten. Vattentäkten har sedan tidigare ett fastställt vattenskyddsområde som nu är i behov av uppdatering.

Bräddmagasin ska skydda Vinån

För att undvika så kallad bräddning där spillvatten från Bergagårds pumpstation till Vinån i Falkenberg bygger Vivab nu ett så kallat bräddningsmagasin. 

Fegen

Omfattande om- och tillbyggnadsarbeten genomfördes på Fegens vattenverk år 2007. För att säkerställa dricksvattenförsörjningen framöver ska vattenverket i Fegen rustas upp och i samband med upprustningen kommer ett reningssteg för PFAS installeras.