Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner av från hårdgjorda ytor till exempel hustak, gator och parkeringar. I takt med att våra städer växer får vi allt mer hårdgjorda ytor vilket minskar möjligheten för vattnet att infiltrera ner i marken, vilket det annars gör under naturliga förhållanden. Dagvatten som rinner av från urbana eller industriella områden för dessutom med sig föroreningar som kan ha en negativ på verkan på våra sjöar, vattendrag samt växt- och djurlivet.

Minska föroreningar

För att minska mängden föroreningar samt bromsa upp flödet till våra recipienter kan man anlägga fördröjningsanläggningar. På Vivab förespråkar vi gröna och öppna dagvattenlösningar som exempelvis dammar som inte bara fungerar som reningsanläggningar utan tillför även andra värden i form av ekosystemstjänster.

Dagvattendammar avlastar ledningsnätet

I Varbergs och Falkenbergs kommuner har Vivab sammanlagt runt 100 dagvattendammar. Fram till mitten av 1990-talet var det vanligt att samla allt dagvatten i slutna ledningar för att så fort som möjligt leda bort vattnet till ett vattendrag. Idag strävar vi efter att undvika snabb bortledning av dagvatten eftersom det kan leda till översvämningar. Genom att anlägga dagvattendammar fördröjs vattnet, vilket minskar trycket på ledningsnätet. En ökad fördröjning leder också till en bättre rening av vattnet. Dels genom att vattnet får en högre uppehållstid vilket tillåter partikulära föroreningar att sedimentera, men också eftersom de mikroorganismer som hjälper till att bryta ner farliga ämnen får längre tid på sig att göra detta.

Nyttan med dagvattendammar

När nya områden byggs upp undersöker vi vilka möjligheter det finns att hantera dagvattnet lokalt. Ett sätt att undvika att leda bort dagvattnet är att anlägga dagvattendammar. Det finns många fördelar med dessa dammar:

  • Vattnet blir renat eftersom det sker en naturlig sedimentering som rensar bort föroreningar och näringsämnen. Även det biologiska livet i dammarna hjälper till att rena vattnet.
  • Vissa föroreningar som exempelvis olja blir synligt i dagvattendammarna, vilket skapar möjligheter att ta reda på källan till föroreningen.
  • Våtmarksberoende djur och växter får nya livsutrymmen. Även ovanliga arter av djur och växter kan förekomma i dammarna.
  • Genom att göra dagvattnet och dess djur- och växtliv synligt kan vi förhoppningsvis öka medvetenheten om värdet av att ta hand om vår miljö.
  • Dagvattendammar ger naturupplevelser och skapar variation i närmiljön som kan uppskattas av både vuxna och barn. Dammarna kan också användas som studieobjekt för skolor.

Skötsel av dammarna

Vi behöver sköta om dammarna för att se till så att dagvattnet fördröjs och renas och att förutsättningarna för djur och växter är så bra som möjligt. Vivab gör därför regelbunden tillsyn av dammarna och tar även hand om omgivningen runtom genom slåtter och röjningar varje år. Genom att förhindra utsläpp av föroreningar i dagvattnet blir dammarna renare och den biologiska mångfalden rikare. Det är därför viktigt att invånare och företag är medvetna om hur utsläpp kan påverka vår miljö.

Tycker du att våra dammar kan se lite “ovårdade” ut ibland? Var inte orolig! Som beskrivet ovanför så är en del växtlighet viktigt för dammens renande funktion. Både för uppbromsning och fördelning av flödet men växtligheten skapar även förutsättningar för den biologiska mångfalden.

Inventering av dagvattendammar

Åren 1999 och 2004 gjorde vi en biologisk inventering av fem dagvattendammar i Falkenberg och då hittade vi över 200 våtmarksarter. Peter Nolbrant har sammanställt en rapport om inventeringen. Han har även tagit fram fotografierna i rapporten. 2009 gjorde vi en kompletterande inventering av nyanlagda dagvattendammar.

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Telefontider:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Dokument