Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

VA-utbyggnad i Fyrkullen

Området kring Fyrkullen består av 22 fastigheter med enskilda avloppslösningar och dricksvatten från en privat vattentäkt. Vivab kommer att ansluta fastigheterna till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten.

Vänta med din VA-anmälan

Du kan nu avvakta med att skicka in din VA-anmälning eftersom VA-taxan 2024 för anläggningsavgiften inte kommer att ändras. Vivab kommer att tala om när det är dags att skicka in anmälan. Du som redan har skickat in VA-anmälan behöver inte göra det på nytt.

Anteckningar från förra mötet

Nu kan finns antecknikngarna från förra mötet den 16 november 2023 att läsa under Dokument. 

Parkeringar, elbilsladdare och brevlådor

Område som berörs av byggnationen

Området kring Fyrkullen består av 22 fastigheter med enskilda avloppslösningar och dricksvatten från en privat vattentäkt. Vivab kommer att ansluta fastigheterna till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten.

Grönt område: Verksamhetsområdet för dricks-spillvatten och dagvatten för den nordvästra delen av Fyrkullen.

Rosa område: Verksamhetsområde för dricks- och spillvatten.

Tidigare i projektet

Verksamhetsområde för spillvatten, vatten och dagvatten beslutades under 2020 för fastigheterna i nordvästra delen av Fyrkullen. För resterade fastigheter togs beslut om verksamhetsområde för vatten och spillvatten under 2023.

Hittills i projektet:

  • Lantmäteriförrättning och kontakt med berörda markägare
  • Etablering av entreprenör på plats
  • Avtal om tillfälligt nyttjanderätt av markområde 

Tillfälliga vägar

Tillfälliga vägar i området. Bilden finns i full upplösning under Dokument, till höger på denna sida. 

Sophämtning

När sopbilen inte kan komma fram till din fastighet är entreprenören (NCC) behjälpliga med att dra ut soptunnorna till en plats där sopbilen kan hämta dem. Vi är såklart mycket tacksamma om ni kan stå över en tömning. 

Tidplan

VA-byggnationen i Fyrkullen ska vara färdig senast i slutet på 2023.


Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta:

Projektledare
Kristina Johansson, Vivab
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757- 27 40 91

Byggledare
Sven-Erik Eriksson, Vivab
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757- 27 42 18

Platschef
Niklas Mårtensson, NCC
niklas.martensson@ncc
Telefon: 0706- 90 76 49​

Förbesiktning av fastighet
Metron Miljökonsult
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Telefon: 031-80 04 20

Marknadsingenjör
Claudia Nilsson Becerra
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 76

Vill du få reda på din anläggningsavgift?

Välkommen att kontakta oss via e-post:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Det du behöver ange i ditt mejl är:

  • Fastighetsbeteckning
  • Antal bostäder som ska anslutas

Bifoga gärna en planritning på byggnaden. 

Dokument

Mina sidor

Här kommer du till mina sidor