Saknar du något?


Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

  • Start
  • Projekt
  • VA-utbyggnad i Fyrkullen

VA-utbyggnad i Fyrkullen

Området kring Fyrkullen består av 20 fastigheter med enskilda avloppslösningar och dricksvatten från en privat vattentäkt. Vivab kommer att ansluta fastigheterna till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten.

Under många år har avloppsfrågan varit aktuell för fastighetsägarna i Fyrkullen. 2015 beslutade Länsstyrelsen i Hallands län att kommunen måste tillgodose hantering av vatten och spillvatten i området.

Vivab uppmärksammade att det fanns problem med dagvatten i området och beslutade om att inrätta ett verksamhetsområde för dagvatten.

Verksamhetsområde för spillvatten, vatten och dagvatten beslutades under 2020 för fastigheterna i nordvästra delen av Fyrkullen. För resterande fastigheter kommer beslut om verksamhetsområde att tas under 2022 eller 2023. 

Område som berörs av byggnationen

Grönt område: Verksamhetsområdet för dricks-spillvatten och dagvatten för den nordvästra delen av Fyrkullen.

Streckade områden: Förlag på verksamhetsområde för resterande fastigheter.

Tidplan

VA-byggnationen i Fyrkullen ska vara färdig senast i slutet på 2023. 

Just nu i projektet

  • Möten med markägare och dikningsföretag som berörs av anläggandet av dagvattenanläggningen.
  • Uppdatering av ritningar över området med egen pumpstation för varje fastighet och möte med fastighetsägare för att tillsammans bestämma den bästa placeringen.

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta:

Projektledare
Kristina Johansson, Vivab
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757- 27 40 91

Byggledare
Sven-Erik Eriksson, Vivab
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757- 27 42 18

Planeringsingenjör
Dennie Lyckdal, Vivab
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 08

Kontakta oss

Öppetider Kundservice:
Måndag: kl. 8-12 & 13-16
Tisdag: kl. 9-12 & 13-16
Onsdag: kl. 8-12 & 13-16
Torsdag: kl. 8-12 & 13-16
Fredag: kl. 8-12 & 13-16

Adress

Endast förbokade besök
Åkarevägen 10
Falkenberg

Postadress
Vatten & Miljö i Väst AB
Box 110 SE-311 22 Falkenberg

© Vatten & Miljö i Väst AB. All rights reserved.