Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

VA-utbyggnad i Fyrkullen

Området kring Fyrkullen består av 22 fastigheter med enskilda avloppslösningar och dricksvatten från en privat vattentäkt. Vivab kommer att ansluta fastigheterna till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten.

Området har sammantaget en dålig status på de enskilda avloppen och högt grundvatten stora delar av året vilket påverkar avloppsanläggningarna negativt. Därför behöver anslutning ske så skyndsamt det går. Er närmiljö belastas av situationen och för att havsvikarna och omgivande vattendrag åter ska bli tillfredsställande är åtgärder nödvändiga.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har gjort bedömningen att området behöver anslutas till den allmänna VA-anläggningen då enskilt avlopp inte är den bästa lösningen på platsen. För fastigheter som inte kopplar sig till den allmänna VA-anläggningen kommer tillsyn av den enskilda avloppsanläggningen genomföras. 

Nu kan du göra en VA-anmälan

Pågående arbeten

  • Vecka 12: Funktionskontroll av VA-ledningsnätet.
  • Vecka 13: Återställningsarbete (ej störande arbete för boende).
  • Vecka 14: Grusjustering inför asfaltsarbete.
  • Vecka 15: Asfaltsarbeten samt återställningsarbeten.
  • Vecka 16: Återställningsarbete. 

Område som berörs av byggnationen

Området kring Fyrkullen består av 22 fastigheter med enskilda avloppslösningar och dricksvatten från en privat vattentäkt. Vivab kommer att ansluta fastigheterna till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten.

Grönt område: Verksamhetsområdet för dricks-spillvatten och dagvatten för den nordvästra delen av Fyrkullen.

Rosa område: Verksamhetsområde för dricks- och spillvatten.

Tidigare i projektet

Verksamhetsområde för spillvatten, vatten och dagvatten beslutades under 2020 för fastigheterna i nordvästra delen av Fyrkullen. För resterade fastigheter togs beslut om verksamhetsområde för vatten och spillvatten under 2023.

Hittills i projektet:

  • Lantmäteriförrättning och kontakt med berörda markägare
  • Etablering av entreprenör på plats
  • Avtal om tillfälligt nyttjanderätt av markområde 

Tillfälliga vägar

Tillfälliga vägar i området. Bilden finns i full upplösning under Dokument, till höger på denna sida. 

Avfallshämtning

När avfallsbilen inte kan komma fram till din fastighet är entreprenören (NCC) behjälpliga med att dra ut avfallskärlen till en plats där avfallsbilen kan hämta dem. Vi är såklart mycket tacksamma om ni kan stå över en tömning. 

Tidplan

VA-byggnationen i Fyrkullen ska vara färdig senast i slutet på 2023.


Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta:

Projektledare
Kristina Johansson, Vivab
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757- 27 40 91

Byggledare
Sven-Erik Eriksson, Vivab
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757- 27 42 18

Platschef
Niklas Mårtensson, NCC
niklas.martensson@ncc
Telefon: 0706- 90 76 49​

Besiktning av fastighet
Metron Miljökonsult
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Telefon: 031-80 04 20

Marknadsingenjör
Claudia Nilsson Becerra
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 76

Vill du få reda på din anläggningsavgift?

Välkommen att kontakta oss via e-post:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Det du behöver ange i ditt mejl är:

  • Fastighetsbeteckning
  • Antal bostäder som ska anslutas

Bifoga gärna en planritning på byggnaden. 

Dokument

Övriga dokument

Mina sidor

Här kommer du till mina sidor