Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Rening av dricksvatten

Innan du får ditt dricksvatten i kranen genomgår det en reningsprocess på något av våra vattenverk.

Metoder

Det finns olika metoder för att rena vattnet beroende på om det är grund- eller ytvatten. Grundvatten har ofta en högre kvalitet än ytvatten och behöver därför inte lika många steg för att renas. Sveriges ytvattenverk är få men stora och försörjer framförallt storstäderna med dricksvatten. Att producera dricksvatten av ytvatten är en komplex process med en beredningsprocess i flera steg. Många av de mindre orterna har ett eget vattenverk som då oftast använder grundvatten. Grundvattenverk kan i vissa fall vara väldigt enkla med endast en pumpanordning då råvattnet är av väldigt bra kvalitet och varit väl skyddat, men processen avslutas med desinfektion i en eller annan form.

Rening av ytvatten

Ytvatten är lite grumligt och innehåller humus som ofta ger en gulaktig färg. Vattnet är mjuk och innehåller sällan mineraler och salter. Innan vattnet når ut i våra ledningsnät går det genom en avancerad reningsprocess på vattenverket.

Så här renar vi ytvatten

 1. Först filtreras ytvattnet genom silar och sandfilter, så att partiklar skiljs bort.
 2. Därefter renas det genom ett ultrafilter som är en mikrobiologisk barriär.
 3. Med hjälp av kemisk fällning skiljs humus och andra organiska ämnen bort genom ultrafiltret.
 4. För få ett bra pH-värde tillsätts kalk och koldioxid till dricksvattnet.
 5. Som en sista mikrobiologisk barriär pumpas dricksvattnet via UV-aggregat ut på dricksvattennätet.

Rening av grundvatten

Grundvattenbrunnar kan vara grävda eller borrade. Kvalitén av vattnet är ofta god. Grundvatten innehåller ingen humus och är ofta kristallklart men innehåller ofta metaller där järn och mangan är de vanligaste.

Så här renar vi grundvatten

 1. Rening av grundvatten görs oftast genom oxidation samt järn- och manganfilter.
 2. Dricksvattnets pH-värde ökas genom alkaliska filter eller dosering av lut eller soda.
 3. Som en mikrobiologisk barriär pumpas dricksvattnet via UV-aggregat ut på dricksvattennätet.

Konstgjort grundvatten

När grundvatten inte räcker till förstärks det med ytvatten genom så kallad infiltration. Nästan 130 utav 1450 vattenverk i Sverige använder konstgjort grundvatten i sin dricksvattenproduktion.

Så här görs konstgjort grundvatten

 1. Ytvatten pumpas upp från vattendraget
 2. Därefter renar vi vattnet med ett filter
 3. Pumpar ut vattnet i bassänger ovanpå en grusås
 4. Vattnet får infiltrera genom botten på bassängerna
 5. När det passerat genom grusåsen, vilket tag ett par månader, så har det skapats nytt så kallat konstgjort grundvatten.

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Telefontider:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15