Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Dricksvatten från egen brunn

I Sverige har de flesta kommunalt dricksvatten, men omkring 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende får sitt vatten från enskilda brunnar.

Kontrollera vattnet

Om du har kommunalt vatten kontrollerar kommunen kvaliteten på vattnet. Har du egen brunn ansvarar du själv för kontrollen. Ta prov på ditt vatten, inspektera brunnen och kontrollera området runt brunnen regelbundet. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att åtgärda eventuella problem.

Grävd brunn

Om du har en grävd brunn så är den mer känslig jämfört med en borrad brunn. Grävda brunnar är anlagda i ytliga grundvattenmagasin, som är särskilt känsliga för påverkan av föroreningar från till exempel avloppsinfiltration, sur nederbörd eller gödselhantering vid jordbruk. Det är viktigt var vattenbrunnen är placerad i förhållande till olika föroreningskällor.

Grävda brunnar är också känsliga för att grundvattenytan höjs och sänks naturligt när det regnar. Det innebär att vattentillgången kan bli dålig under torra perioder. Kvalitén på grundvattnet varierar ofta under årstiderna och beroende på nederbörden. Därför är det viktigt att ta prov vid olika årstider.

Sinande brunn

När du har egen vattenförsörjning är det du som fastighetsägare som har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet. Därför bör du skaffa dig kunskap om din vattenförsörjning så att du kan ställa rätt krav om du behöver göra åtgärder, till exempel om du behöver göra en ny brunn eller installera vattenfilter.

Tar ditt vatten slut så behöver du ta reda på om det går att göra någon åtgärd med din nuvarande brunn.

Exempel på åtgärder kan vara:

  • Rensa och fördjupa den befintliga brunnen
  • Borra en ny djupare brunn
  • Höra med grannar och se om de har vatten att dela med sig av
  • Köp eller hyr vattentankar eller större kärl och tillfälligt lagra vatten som kan användas för det mest nödvändiga.

Är du i akut behov av dricksvatten?

Ofta kan du hämta vatten i en dunk från någon plats som kommunen hänvisar till. Kontakta respektive kommun för att få reda på var hämtställen finns.

Det hjälper inte att fylla på sinade brunnar. Vattnet som fylls på letar sig ner i grundvattensystemet. Skulle du behöva en större mängd vatten så kan du köpa 500 liter eller mer vid vattenkiosker runt om i kommunen. En vattennyckel för vattenkiosk kan du beställa på Mina sidor. För att kunna hämta vatten behöver du en slang med brandslangskoppling och en tank. Har du frågor kan du kontakta vår kundservice.

Om problemet är långvarigt är det lämpligt att ta kontakt med någon entreprenör som arbetar med dricksvatten, till exempel brunnsborrare eller andra brunnsföretag och diskutera alternativa lösningar.