Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

VA-utbyggnad i Trönningenäs

Projektet ska möjliggöra utbyggnad av vatten och avlopp för elva (11) befintliga fastigheter längs Buaråsvägen i Trönningenäs.

Enskilda avlopp och brunnar ersätts med kommunalt VA

Som en del i kommunens VA-utbyggnadsplan för vatten och avlopp, ska etappen Buaråsvägen – Trönningenäs byggas. Vivab bygger ut ledningsnätet så att enskilda avlopp ersätts med ledning som leder spillvattnet till ett avloppsreningsverk och dricksvatten från egen brunn ersätts med kommunalt dricksvatten. Genom att ersätta gamla enskilda avlopp med kommunalt VA blir det mindre utsläpp i naturen av både farliga bakterier och näringsämnen som leder till övergödning av sjöar och vattendrag.

Hur påverkas jag?

Under arbetstiden kommer området vara trafikerat av byggtrafik och ha begränsad framkomlighet.

Trafik

VA-ledningar kommer förläggas i Buaråsvägen och därför kommer den att vara avstängd under en längre tid. Trafikomledningar kommer att ske på området genom tydlig skyltning. Då Buaråsvägen är avstängd kommer trafiken att ledas om via en tillfällig väg som kommer att anläggas/förbättras under maj.

Under veckorna 28, 29, 30 och 31 kommer Buaråsvägen att öppnas tillfälligt för trafik, för att sedan stängas till hösten igen. Detta med hänsyn till de boende.

Sophämtning

Du som fastighetsägare i området drar ut kärlen som vanligt. Om chauffören inte kommer åt att tömma kärlen kommer vår entreprenör att flytta kärlen till tillfällig uppsamlingsplats

Översikt

VA-utbyggnadsplanen

Enligt Varbergs kommuns utbyggnadsplan finns ett behov av allmänt VA inom området utifrån olika kriterier som har viktats. Du kan läsa mer om VA-utbyggnadsplanen på Varbergs kommuns webbplats.

Tidplan

Vecka 18-19: Entreprenören påbörjar sin etablering och byggnation/förbättring av tillfällig väg.

Vecka 21-22 Tillfällig väg.
Vecka 22: VA-schakt påbörjas på åkern.
Vecka 22: Buaråsvägen stängs av för trafik.
Oktober/november avetablering och asfaltering på Buaråsvägen.

VA-arbetena beräknas vara klar i november 2022.

Dokument

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta:

Projektledare
Mikael Wikberg, Vivab
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757 27 40 39

Byggledare
Sebastian Georgsson, AFRY
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757- 27 42 18

Entreprenör Annebergs Bygg & Anläggning AB: Viktor Karlsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fastighetsbesiktningar, AFRY:
Emil Bellvik
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mina sidor

Här kommer du till Mina sidor

Just nu i projektet

Måndag 26/9 och tisdag 27/9 asfalteras Buaråsvägen. Då omleds trafiken återigen tillfälligt via Travvägen. Farthinder och skyltning kommer att sättas upp. När arbetena är klara öppnas Buaråsvägen upp.

Uppdaterad: 2022-09-23

Tidigare i projektet

Augusti 2022:

Arbetet på Buaråsvägen är åter igång efter semestern och fortlöper enligt plan. Sträckan norrut på Buaråsvägen är klar. Nu pågår schaktarbeten söder om etableringen. I samband med att vi är i denna sektion leder vi av säkerhetsskäl om gångtrafikanter runt tennisbanan. Detta gäller även dig som ska till tennisbanan. Skyltar finns på plats enligt foto.

Om ca 2-3 veckor kommer arbetena att leta sig in västerut från Buaråsvägen. Då kommer Buaråsvägen återigen att öppna för trafik. Efter detta kommer en sista omledning att i samband med asfaltering.

Juli 2022:

Arbetena fortsätter enligt plan. En liten bergsklack har fått sprängas bort, men i övrigt har det varit bra förutsättningar. Nu på fredag gör projektet sin sista arbetsdag innan semester i fyra veckor (veckorna 28,29,30 och 31). Under semestern kommer Buaråsvägen att öppnas för trafik igen. I slutet på denna vecka görs därför Buaråsvägen i ordning. Vägen kommer bl.a. att saltas för att minska spridning av vägdamm.

Skyltningen till den tillfälliga vägen tas bort under semesterveckorna och sätts tillbaka måndag vecka 32 (8/8) i samband med att arbetena återupptas.

Efter semestern är det några veckors jobb kvar på Buaråsvägen innan projektet är färdig med all va-förläggning i vägen.

Juni 2022:

Ledningsarbetena på Buaråsvägen går framåt enligt plan. Sträckan på åkern är klar och ledningsförläggning pågår just nu i Buaråsvägen där de första serviserna byggs. Trafiken är sedan den 7/6 omledd på den tillfälliga väg som har byggts via Travvägen. Vi förstår att detta medför vissa störningar och vi ber därför om ert överseende med detta. Vi vill även be er att hålla en låg hastighet och visa hänsyn till de boende vid passage förbi husen längs den tillfälliga vägen och Travvägen.

tillfalligvagtronningenas

Buaråsvägen stängs för genomfart (Fredag vecka 27 öppnas vägen över sommaren och stängas igen måndag vecka 32, då arbetena återupptas efter semestern.)

Maj 2022:

Förläggning av VA-ledningar på åkern

April 2022:

informationsmöte för framtida VA-abonnenter på Folkets hus. Inbjudan gick ut via brev. Vivabs presentation finns på projektsidan.
Afry utförde en förbesiktning av byggnader inom området. Afry skickade information via brev.
Brevutskick till abonnenter om planerade/föreslagna servislägen.

Mars 2022:
Möte med de markägare som berörs av ledningsrätt. Inbjudan gick ut via brev.