Saknar du något?


Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Kostnad för vatten och avlopp

Din kostnad för vatten och avlopp beror på hur mycket vatten du förbrukar, hur stor vattenmätare du har och vilken typ av fastighet du bor i.

Taxa för vatten och avlopp

Varje år beslutar respektive kommun om avgifterna för vatten och avlopp. Avgifterna kallas för taxor för vatten och avlopp. Taxorna ska täcka kostnaderna för produktion och distribution av ditt dricksvatten, men också för att leda bort och rena vattnet från ditt avlopp (så kallat spillvatten). Du kan även få hjälp med bortledning av dag- och dräneringsvatten från fastigheten och/eller gatan. Hur mycket det kostar skiljer sig åt mellan kommunerna, det är därför viktigt att du tittar på taxan för den kommun som du tillhör.

Brukningsavgifter 2023

Brukningsavgiften består av två fasta avgifter och en rörlig avgift. De fasta avgifterna består av grundavgift och bostadsenhetsavgift. Alla avgifter är inklusive moms och gäller från 1/1 2023.

Varbergs kommun enligt taxa för 2023

  • Fast avgift: grundavgift 3 270 kr  + bostadsenhetsavgift 1 970 kr = 5 240 kr/år
  • Rörlig avgift: 26,25 kr/kubikmeter

I exemplet ovan ingår dricksvatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata. Om du endast har behov av dricksvatten och spillvatten blir bostadsenhetsavgiften istället 1 182 kr/år.

Falkenbergs kommun enligt taxa för 2023

  • Fast avgift: grundavgift 2 435 kr + bostadsenhetsavgift 1 800 kr = 4 235 kr/år
  • Rörlig avgift: 26,50 kr/kubikmeter

I exemplet ovan ingår dricksvatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata. Om du endast har behov av dricksvatten och spillvatten blir bostadsenhetsavgiften istället 1 080 kr/år.

Beräkna kostnaden för att ansluta till vatten och avlopp

Här nedan kan du göra en ungefärlig beräkning vad det skulle kosta att ansluta din fastighet till den kommunala vatten- och avloppsanläggningen. Kostnaden baseras på 2023 års taxor. Beräkningen gäller för nyanslutning av ett enbostadshus eller ett flerbostadshus inom verksamhetsområdet. Du kan också skicka in en förfrågan på Mina sidor för att få en uppskattad kostnad.m2
Summa, kronor inklusive moms:

VA-anmälan före 1 oktober för innevarande års taxa 

För att du ska debiteras enligt innevarande års VA-taxa behöver följande vara uppfyllt 1 oktober samma år:  

  • En komplett VA-anmälan med planritningar och eventuella VA-ritningar bifogade är inkommen till Vivab.
  • Förbindelsepunkt för fastigheten är upprättad eller hinner upprättas och mätas in så den kan förmedlas innan årsskiftet.
  • Fastigheten är belägen inom verksamhetsområde för den önskade tjänsten.
  • Det finns ett beviljat bygglov för det som ska byggas på fastigheten.

Tänk på! Om du väljer att lämna in en komplett VA-anmälan långt före planerad byggnation kan du faktureras i ett tidigt skede. Det kan hända om ni har ett beviljat bygglov och om förbindelspunkt är upprättad. I dessa fall kan fakturan på anläggningsavgiften komma 30 dagar efter VA-anmälan och du behöver då ha eventuellt byggnadskreditiv klart. 

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Öppettider
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Taxor och bestämmelser

Kontakta oss

Öppetider Kundservice:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Adress

Endast förbokade besök
Åkarevägen 10
Falkenberg

Postadress
Vatten & Miljö i Väst AB
Box 110 SE-311 22 Falkenberg

© Vatten & Miljö i Väst AB. All rights reserved. Webb av Joomlaproffs.se