Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Högre taxa ska säkra vattenleveranser i framtiden

Högre avgifter för vattnet i Varberg och Falkenberg. Höjningen behövs för en trygg vattenförsörjning, både nu och i framtiden.

Vivab står liksom andra vatten- och avfallsorganisationer inför en rad utmaningar som behöver hanteras. Ett förändrat säkerhetsläge, klimatförändringar och nya utsläppskrav är några av dom. Vivab har också stora investeringar för att bygga ut vatten och avlopp i takt med växande kommuner.

Vi behöver höja taxan för vatten och avlopp för nästa år. Det gör vi för att klara av ett mycket högre ränteläge och samtidigt rusta organisationen för att klara utmaningarna: Det kan handla om att öka kompetens för att höja säkerheten och bygga in motståndskraft i våra anläggningar eller resurser för att minska läckaget i ledningsnätet, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på Vivab

I Varberg blir höjningen för brukningsavgiften för vatten och avlopp 12 procent och i Falkenberg 14 procent. Anläggningsavgiften är oförändad i Varberg men i Falkenberg föreslås en höjning på 5 procent. På avfallsidan sker en sänkning i Varberg med 10 procent för grundavgiften då vi ser att vi kan lägga oss lägre och ändå vara i balans med våra kostnader. I Falkenberg föreslås en höjning med 6 procent av grundavgiften. Viktavgiften är oförändad i båda kommunerna. 

Det som ska förändras på avfallsidan är att Vivab nu gör det obligatoriskt för alla att sortera ut sitt matavfall, både för hushåll och verksamheter. Från årsskiftet tar även Vivab över insamling av förpackningar. Det betyder på kort sikt att vi kommer ta över återvinningsstationerna och att du om ett par år kommer kunna sortera dina förpackningar för hämtning hemma hos dig. Nytt är också att alla hushåll i Falkenberg och Varberg kommer få 15 besök på återvinningscentralen oavsett om du bor i villa, fritidshus eller lägenhet.

Ställer om för säkrare leverans

Vi som organisation och hela samhället behöver ställa om och tänka om. Vi behöver arbeta för att möta klimatförändringar och våra mål om ett mer cirkulärt samhälle på flera sätt. Vi ska ta tillvara på våra resurser och minska våra utsläpp. Vi behöver också förnya våra anläggningar och ersätta gamla ledningar så att vi tryggt kan fortsätta leverera vatten hem till dig.

Du kan själva påverka din faktura genom att minska på din vattenanvändning och minimera mängden avfall. Du kan tänka på vad du köper och planera dina matinköp. Då minskar kostnaden för det som hamnar i dina tunnor. 

Tips för att minska din förbrukning av dricksvatten>>
Tips för att minska ditt avfall>>

Beslutas av kommunfullmäktige

Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxorna. I Varberg togs beslut enligt förslagen den 14 november. I Falkenberg förväntas Kommunfullmäktige ta beslut enligt förslag 19 december. 

Så här påverkar taxorna din faktura

Vatten och avlopp - höjd brukningsavgift och höjd anläggningsavgift i Falkenberg

Brukningsavgiften är det som du betalar för dina vattentjänster och den består av en fast del samt en rörlig del. Den höjs i både Varberg och Falkenberg.

Anläggningsavgiften är det betalar när du bygger ett hus, utökar din bostad eller bygger en lokal för din verksamhet och kopplar på vatten och avlopp. Det kan till exempel vara när du bygger ett Attefallshus på din tomt eller när du bygger till din lokal. Avgiften ska täcka de kostnader/investeringar som Vivab har för att bygga ut vatten och avlopp.

Anläggningsavgiften är oförändrad i Varberg men i Falkenberg föreslås en höjning med 5 procent. 

Förändringarna i taxor inför 2024 innebär följande ökning:

Varberg - beslutade brukningsavgifter
För en normalstor villa: 92 kronor i månaden
För flerbostadshus och verksamheter: 59 kronor per lägenhet i månaden. 

Falkenberg - förslag brukningsavgifter
För en normalstor villa: 96 kronor i månaden. 
För flerbostadshus och verksamheter: 66 kronor per lägenhet i månaden.

Falkenberg - förslag anläggningsavgifter

För typhus A: 180 160 kr, en ökning med 8 560 kr.

För typhus B: 530 860 kr, en ökning med 25 360 kr. 

Typexempel A är beräknat på en villa med 800 kvadratmeter tomt som ansluter till alla vattentjänster: Dricksvatten, spillvattenavlopp och dagvatten.

Typexempel B är beräknad utifrån flerbostadshus eller en verksamhetslokal i storleken 2300 kvadratmeter. Även här är tomtytan 800 kvadratameter.

Avfall 

Varberg
Grundavgiften för hämtning av hushållsavfall sänks och för en normalstor villa innebär förslaget en sänkning med cirka 10 kronor i månaden.

Falkenberg
Grundavgiften för hämtning av hushållsavfall höjs och för en normalstor villa innebär förslaget en ökning med cirka 6 kronor i månaden.

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Telefontider:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Vad ingår i taxan?