Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Minimera avfallet

Allt avfall är inte avfall. Det avfall som du kommer med till återvinningscentralen eller lämnar via hushållsavfallet ska vi tillsammans se som en resurs. Du kan göra stor nytta genom att minimera avfallet redan hemma och sortera det som blir kvar.  Vivab kan hjälpa till så att vi återvinner eller återanvänder så mycket som möjligt.

Det osynliga avfallet

Det är långt ifrån allt avfall vi ser. För att tillverka till exempel en mobiltelefon, som i genomsnitt väger 300 gram, uppstår mellan 80 och 90 kg avfall i produktionen. Så genom att minska och cirkulera det avfall som uppstår, minskar vi även det dolda avfallet. Varje liten sak räknas.

Du kan minska avfallet

Att tänka hållbart kring din konsumtion och hur du använder dina saker, är det bästa sättet att minimera avfallet på, att köpa färre saker, att handla saker av bättre kvalitet, låna och låna ut, köpa och sälja begagnat, och till och med reparera dina ägodelar. Allt detta bidrar till minskade mängder avfall.

Du ger nytt liv åt gamla saker

Genom att gamla prylar får nytt liv hos någon annan när du själv tröttnat på dem, minskas mängden avfall. På återvinningscentraler kan du lämna in de där sakerna som du inte längre har användning för, och på våra Återbruk kan du även en gång i veckan helt kostnadsfritt hämta saker som du behöver eller vill ge bort.

Du kan sortera för återvinning

Så långt det är möjligt vill vi kunna återvinna material för att minska mängderna som går till energiutvinning eller som riskerar att gå till deponi. Idag återvinns bland annat metall, wellpapp och hårdplast. Vivab arbetar hela tiden för att  kunna skicka mer av det material som idag går till deponi eller energiutvinning till återvinning eller återanvändning.  

Ditt matavfall blir biogas 

Genom att separera matavfallet och slänga det i separata kärl, kan vi göra biogas och biogödsel av det matavfall som samlas in från hushållen. Men även om matavfallet blir biogas och biogödsel, så slängs det för mycket mat. Varje år slänger vi cirka 17 kilo ätbar mat per person. För att undvika matsvinn kan du till exempel planera dina matinköp bättre och äta resterna från gårdagen för att minimera mängden matavfall. 

Vi utvinner energi ur brännbart

Det brännbara avfallet på återvinningscentralen består av många olika typer av material. Vivab ser över om det finns material som istället kan återvinnas istället för att gå till energiutvinning. Ett exempel är frigolit, idag samlar vi in detta separat på samtliga våra återvinningscentraler så att det kan återvinnas till hundra procent av ett företag i Varberg istället för att gå till förbränning. På detta sätt kan vi minimera det avfall som går till förbränning och istället använda det som en resurs till nya produkter. 

Sista utvägen är deponi 

För det avfall som varken går att förbränna, återvinna eller återanvända är det tyvärr i stor utsträckning svårt att göra något annat med än att köra på deponi. Vi försöker se om det går att hitta andra användningsområden för denna typ av avfall.