Saknar du något?


Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Taxor

Vivabs verksamhet finansieras av taxor för vatten och avlopp samt avfall. Det är kommunfullmäktige i Varbergs och Falkenbergs kommuner som beslutar om taxorna. Taxorna behöver ibland justeras för att klara leveranser, både inom VA och avfall, men också för att bygga för en hållbar framtid.

Krav på nollresultat 

I normala fall får inte våra verksamheter göra underskott (förlust) eller överskott (vinst) under en längre period utan det ska regleras inom tre år. Avfalls-, vatten och avloppsverksamheterna ska bedrivas till självkostnadspris och göra ett nollresultat. I och med detta har vi tidigare planerat för att göra ett underskott om vi föregående år haft ett överskott, även om våra kostnader har ökat.  

Våra förutsättningar 

Varje kommun har olika förutsättningar. Faktorer som påverkar är till exempel invånartäthet, transportsträckor, antalet anläggningar, utformning av ledningsnät och hur investeringsbehovet ser ut. Detta medför att avgifterna kan skilja sig mellan olika kommuner. 

Vår region har stora utmaningar med växande befolkning, klimatförändringar och skärpt lagstiftning inom området. På sikt kommer det inte att räcka att höja taxan bara för att säkra trygga leveranser av dricksvatten, rena avloppsvattnet och ta hand om avfallet. För att möta utmaningarna och minska vårt klimatavtryck så behöver vi också planera för framtidens VA- och avfallssystem, system som bygger på resurssmarta och cirkulära lösningar. 

Finansiering 

Vatten- och avloppsverksamheten (VA) samt avfallsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom taxor och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA- och avfallsverksamhet inte blir finansierat av skattemedel. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om hur avgifterna ska justeras i taxan.

Avfallsverksamheten 

Avgiften du betalar för hämtning av ditt avfall ska täcka Vivabs kostnader för hämtning och omhändertagande av avfall samt driften av Vivabs återvinningscentraler. Avgifterna justeras i avfallstaxan som beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun. 

Föreslagen höjning av avfallsavgiften 2022 

Varberg 

Avfallsavgiften höjs med 10 procent.  
Detta motsvarar cirka 19 kr/månad för ett normalt hushåll (villa med utsortering av matavfall). 

Avgiften för slam höjs med 2,5 procent.  
Detta motsvarar 20 kr/tömning. 

Falkenberg 

Avfallsavgiften höjs med 11 procent.  
Detta motsvarar cirka 22 kr/månad för ett normalt hushåll (villa med utsortering av matavfall). 

Avgiften för slam höjs med 2,5 procent.  
Detta motsvarar 25 kr/tömning.

Vatten och avfallsverksamheten 

Det du betalar för vatten och avlopp använder vi till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnätet och anläggningar. Avgifterna går även till att rena och ta hand om avlopps- och dagvatten. Avgifterna justeras i VA-taxan som beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun. 

Föreslagen höjning av VA-avgiften 2022 

Varberg 

Anläggningsavgiften höjs med 5 procent. 
Detta motsvarar en ökning med 9 150 kr för villa (typhus A) och 30 450 kr för flerbostadshus (15 lägenheter, typhus B). 

Brukningsavgiften höjs med 3 procent. 
Detta motsvarar cirka 14 kr/månad för villa (typhus A) och cirka 14 kr/månad för lägenhet (typhus B). 

Falkenberg 

Anläggningsavgiften höjs med 5 procent. 
Detta motsvarar en ökning med 7 400 kr för villa (typhus A) och 22 800 kr för flerbostadshus (15 lägenheter, typhus B).  

Brukningsavgiften höjs med 8 procent 
Detta motsvarar en ökning med 46 kr för villa (typhus A) och 32 kr för flerbostadshus (15 lägenheter, typhus B). 

Nya taxan 2022 jämfört med 2021

Falkenberg

Total kostnad för avfall normalvilla (en uppskattad vikt på ca 14 kilo per tömning, 26 gånger per år). 

2021: 2 452 kronor/ år 

2022: 2 690 kronor/år 

Total kostnad för VA normalvilla (en årsförbrukning på 150 m3/år).

2021: 7 043 kronor/år 

2022: 7 595 kronor/år 

Total ökning för Falkenberg: 790 kronor (om man har både VA och avfall enligt ovan). 

Varberg

Total kostnad för avfall normalvilla (en uppskattad vikt på ca 14 kilo per tömning, 26 gånger per år).

2021: 2 530 kronor/ år 

2022: 2 755 kronor/år 

Total kostnad för VA normalvilla (en årsförbrukning på 150 m3/år). 

2021: 8 273 kronor/år 

2022: 8 530 kronor/år 

Total ökning för Varberg: 482 kronor (om man har både Va och avfall enligt ovan). 

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Öppettider
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Skillnad på skatt och taxa 

Taxa tas ut för att täcka en kostnad kommunen har för att utföra en viss tjänst. Skatt går exempel till kommunen utan direkt koppling till motprestation.

Kontakta oss

Öppetider Kundservice:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Adress

Endast förbokade besök
Åkarevägen 10
Falkenberg

Postadress
Vatten & Miljö i Väst AB
Box 110 SE-311 22 Falkenberg

© Vatten & Miljö i Väst AB. All rights reserved. Webb av Joomlaproffs.se