Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Vivabs Verksamhetspolicy

Vår verksamhetspolicy talar om vad vi står för och hur vi ska agera i frågor som berör kvalitet, arbetsmiljö och yttre miljö.

Vår verksamhet ska vara hållbar, både på kort och på lång sikt. Vi styr och utvecklar våra processer genom kunskap om de risker och möjligheter som berör oss, uppföljning av vårt eget arbete och aktiv omvärldsbevakning.

Vivab är en trygg och säker arbetsplats där alla ges möjlighet till delaktighet och kompetensutveckling. Vi är initiativtagare till erfarenhetsutbyten och strategiska samarbeten, både inom och utom organisationen. Via en aktiv omvärldsbevakning och väl fungerande nätverk utvecklar vi vår verksamhet.

Vi har kundernas förtroende genom att vara en pålitlig leverantör av hållbara vatten- och avfallstjänster som genererar hög kundnöjdhet. Vi uppfattas som en effektiv organisation som förvaltar kollektivets medel ansvarsfullt. Ägare, kunder och anställda ska känna sig trygga med vårt säkerhetsarbete. Vi har en tydlig säkerhetskultur som genomsyrar hela verksamheten. Vi är en lärande organisation, där våra processer utvecklas genom ständiga förbättringar. Vi vågar prova nya arbetssätt och tekniska lösningar.

För att skydda miljön strävar vi efter hållbar resursanvändning och förebygger utsläpp, exempelvis genom att minska vårt beroende av fossila bränslen. Vi deltar aktivt i sam-hällsbyggnadsprocessen och bidrar med hållbara lösningar för att utveckla samhället i en miljömässigt positiv riktning, och stödjer våra kunder genom ökad kunskap om sin miljöpåverkan. Vi uppfyller lagar och andra krav som gäller vår verksamhet. Vi ställer krav på partners och leverantörer att bedriva sin verksamhet i linje med denna policy.

 • För att leva upp till detta ska vi:

  • Rekrytera och behålla kompetenta medarbetare genom att ge nyanställda en bra introduktion och skapa en arbetsplats där man vill stanna.
  • Ha kännedom om våra miljöaspekter och sätta mål för att minska deras negativa miljöpåverkan.
  • Använda arbetsmiljökrav som miniminivå och sträva efter att överträffa dessa.
  • Bedriva vår verksamhet resurs- och kostnadseffektivt.
  • Bedriva ett behovsorienterat utvecklingsarbete för att kunna agera framsynt i miljöfrågor.
  • Låta kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete vara naturliga delar i det dagliga arbetet.
  • Göra policyn känd och förstådd av alla anställda.
  • Kommunicera policyn med relevanta intressenter.

Dokument

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Telefontider:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Anmäl ett missförhållande

Vivab använder Falkenbergs kommuns visselblåsartjänst. Du kan använda visselblåsarkanalen om du är anställd, har gjort en förfrågan till kommunen eller sökt arbete här, är volontär, konsult, leverantör eller potentiell leverantör.

Anmäl missförhållande i visselblåsartjänsten Lantero