Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Dagvatten i Stråvalla

Det kommunala dagvattensystemet i Stråvalla byggs ut för att förhindra bland annat översvämningar i området.

En viktig utbyggnad av dagvattensystemet

Hanteringen av dagvatten har under många år varit ett problem i Stråvalla. I en undersökning som gjorts av AFRY utreds förutsättningarna för området och behovet av samlad dagvattenhantering. I rapporten föreslås ett geografiskt område för nytt verksamhetsområde för dagvatten, vilket kommunfullmäktige i Varbergs kommun har fattat beslut om. Befintlig detaljplan i området ses över för att möjliggöra för dagvattenutbyggnad. 

Du som har en fastighet i verksamhetsområdet

Alla fastighetsägare som ingår i verksamhetsområdet kommer att få en förbindelsepunkt, en ledning till sin fastighet där man kan ansluta dagvatten från sin fastighet. Det är fastighetsägarens ansvar att utföra åtgärder, till exempel anlägga ledning från befintlig stenkista till förbindelsepunkten inom sin egna fastighet.

Alla fastighetsägare som ingår i verksamhetsområdet kommer att få betala en anläggningsavgift samt årlig brukningsavgift, när dagvattenanläggningen är utbyggd. Avgiften utgår från den VA-taxa som gäller när VA-anläggningen är utbyggd. Därför kan vi i nuläget inte veta vilken avgiften blir. Anläggningsavgiften med 2021-års VA-taxa för en fastighet med tomtyta på 1000 kvadratmeter och som idag är ansluten till vatten och spillvatten är 48 807 kr.

I Varbergs kommun gäller anvisningar för dagvattenhantering.

Tidplan

2022:

Utredning och dokumentation
Granskning detaljplan
Projektering
Anmälan och tillstånd

2023:
Upphandling av entreprenör

2024:
Utbyggnad av dagvattensystem

Dokument

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta:

Projektledare
Carina Henriksson, Vivab
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 42 34


Just nu i projektet

Under veckorna 47-48 gör Norconsult (på uppdrag av Vivab) inmätningar, geoteknik och filmning av ledningar i Stråvalla som underlag för projektering av nytt dagvattensystem.