Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Våra avfallstjänster

Meny

Våra avfallstjänster

Abonnemang

Det finns tre abonnemang att välja mellan. Alla abonnemang består av två delar, en grundavgift och en viktavgift. Avgifterna täcker kostnaderna för avfallshanteringen, både för hushållsavfallet och  på återvinningscentralerna.

Har du inte valt abonnemang kan du göra det via Mina sidor. Är du osäker på vilket abonnemang du har kan du kontakta vår kundservice.

Här är de tre abonnemang du kan välja mellan:

Matavfall blir biogas 

Abonnemanget "Matavfall blir biogas" innebär att du har ett grönt kärl för restavfall och ett brunt kärl för matavfall. Båda kärlen blir tömda varannan vecka av en sopbil med två separata fack, ett för restavfall och ett för matavfall. I abonnemanget ingår papperspåsar avsedda för matavfall och en påshållare. Detta är det abonnemanget som flest väljer och det som gör bäst nytta för miljön.

Egen varmkompost

Abonnemanget "Egen varmkompost" innebär att du har en egen varmkompost och ett grönt kärl för restavfall. Ditt matavfall lägger du i varmkomposten. Du måste själv köpa behållaren för varmkomposten och ansvara för skötseln av den. Tänk på att du måste anmäla varmkompost till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun.

Osorterat

Abonnemanget "Osorterat" innebär att du bara har ett grönt kärl. I det slänger du både ditt matavfall och ditt restavfall.

Hämtning av farligt avfall

I stället för att lämna ditt farliga avfall på återvinningscentralen kan du som bor i villa eller fritidshus beställa hämtning av ditt farliga avfall i en röd box avsedd för just farligt avfall.
Om du inte har en sådan kan du hämta en på återvinningscentralen (en per hushåll). I den taxa du betalar för avfallshämtning ingår fyra hämtningar per år. Du kan beställa hämtning via Mina sidor.

Exempel på farligt avfall:

• färg
• kemikalier
• nagellack
• mindre elektronik prylar
• spillolja
• oljefilter
• små ljuskällor
• termometrar
• glykol

När du beställer hämtning, tänk på att:

 • det farliga avfallet ska få plats i den röda boxen som är avsedd för farligt avfall. Om du inte har en sådan finns det att hämta på återvinningscentralen (en per hushåll).
 • förpackningar ska vara hela och det ska framgå vad de innehåller.
 • ställa boxen vid dina kärl när du beställt hämtning.
 • hämtningen sker inom tio arbetsdagar efter beställning.
Foto på en box för farligt avfall

Hämtning av grovavfall

Har du svårt att själv köra ditt grovavfall till återvinningscentralen? En gång per år kan vi komma och hämta grovavfall vid din tomtgräns om du har ett abonnemang hos oss.

Vad ingår i tjänsten?

 • Vivab hämtar ditt grovavfall vid din tomtgräns.
 • Beställ hämtningen senast vecka 32.
 • Vi hämtar två kubikmeter grovavfall för 300 kr.
 • Är det mer tillkommer en kostnad på 275 kronor per kubikmeter.
 • Hämtningen sker en gång per år under veckorna 34–35.

Tänk på att beställa tjänsten i tid (senast vecka 32) för att vara säker på att beställningen kommer med. Beställningen gör du genom vår kundservice. Du behöver då ange vilken typ av avfall som ska hämtas. Du kommer bli uppringd ett par dagar innan vi kommer för att hämta ditt avfall, så kom ihåg att lämna ditt telefonnummer i beställningen.

Vad räknas som grovavfall?

Grovavfall är avfall som är för tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som gör att man inte kan eller ska slänga dem i en säck eller ett kärl. Det kan vara till exempel:

 • Möbler
 • Vitvaror
Bild på en hög med grovavfall
 • Mina sidor

  Här kommer du till Mina sidor.

Avfallstaxor

Mer att läsa

Ditt avfall

 • Ingress: Allt vi köper blir till slut avfall. Hur vi hanterar avfallet påverkar vår miljö. Vivab tar hand om ditt avfall, både hushållsavfallet och det du lämnar på våra återvinningscentraler och ser till att det hanteras på rätt sätt. Men det finns mycket du kan göra redan hemma för att minska påverkan på miljön. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig att källsortera
 • Faktaansvarig: Elisabeth Andersson
 • Datum för faktagranskning: 15 Januari
 • Mina sidor:

Meny

Ditt avfall

Detta händer med avfallet

När ditt hushållsavfall hämtas av avfallsbilen vägs det. Avfallet från det gröna kärlet transporteras till Halmstad där det förbränns och blir till energi i form av värme. Värmen kan man sedan använda för att värma lägenheter och villor. Om du sorterar ut ditt matavfall går avfallet från det bruna kärlet till vår egen anläggning för förbehandling i Gödastorp. Där blir det en så kallad matavfallsslurry. Den används sedan i Falkenbergs Biogas anläggning för att producera biogas och biogödsel.

Avfallet du lämnar på våra bemannade återvinningscentraler tar vi hand om på olika sätt beroende på vilket material det är. Till exempel återvinner vi hårdplast, det blir råvara i nya plastprodukter, medan tryckimpregnerat trä räknas som farligt avfall och förstörs i särskilda förbränningsanläggningar där man kan utvinna energi. Det kan du läsa mer om i vår sorteringsguide.

Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Det är Vivab som har det övergripande ansvaret för insamling och behandling av avfall från hushållen i Falkenberg och Varbergs kommun. Regler för respektive kommuns avfallshantering finns i föreskrifter som antas av kommunfullmäktige. Hämtningen av hushållsavfallet utförs av vår entreprenör Ohlssons AB, på uppdrag av oss.

Vivab har tillsammans med Varbergs och Falkenbergs kommuner tagit fram en avfallsplan. Den innehåller mål och åtgärder för hur vi ska hantera och minska avfallet.

Alla kommuner är skyldiga att ha föreskrifter som innehåller formella regler för kommunens avfallshantering. I dem finns bland annat bestämmelser om:

 • sortering av avfall
 • hur hämtningen av sopor, slam och latrin ska gå till
 • vilka krav som ställs på fastighetsägaren vad gäller hämtställen och framkomligheten för avfallsfordon.

Under dokument kan du läsa avfallsplanerna och föreskrifterna för Varbergs och Falkenbergs kommuner. 

Dokument

Illustration på ett sopkärl

Hjälp att sortera?

I vår sorteringsguide kan du söka på olika sorters avfall. Du får hjälp med var och hur avfallet ska sorteras.

Till sorteringsguiden

 • Mina sidor

  Här kommer du till Mina sidor.

Mer att läsa