Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Invasiva växter

Invasiva växter är ett hot mot vår biologiska mångfald. De tränger ut andra växter och skadar vårt ekosystem. Vi behöver hjälpas åt att begränsa dem. Här ger vi dig tips på hur du känner igen de vanligaste invasiva växterna och vad du ska göra med dem.

I Sverige finns mer än 250 olika arter som är invasiva eller som har en hög risk för att spridas. Inom EU finns det lagar och regler för vissa växter och djur. Här i Sverige finns det ytterligare några arter som skapar stora problem och som vi måste vara försiktiga med. 

Hur vet jag vilka växter som är invasiva? 

Här i Falkenberg och Varberg är det främst sex växter som vi behöver hålla utkik efter: 

  • Gul skunkkalla
  • Jättebjörnloka
  • Parkslide
  • Jättebalsamin
  • Vresros
  • Blomsterlupin

Hos Naturvårdverket kan du se hur dessa växter ser ut i olika växtstadier och läsa om hur du ska hantera dem: Naturvårdsverkets webbplats.

Vad ska jag göra om jag hittar en invasiv växt?

För att minska problemen med att invasiva växter skadar vårt ekosystem behöver vi alla hjälpas åt. Om du upptäcker invasiva väsxter på din egen tomt måste du bekämpa den. Hur du ska hantera den beror på vilken växt det är. På Naturvårdsverkets webbplats kan läsa mer om hur du ska göra.

Var ska jag slänga växterna?

Det är viktigt att invasiva växter hanteras rätt och slängs på rätt ställe. Att växtavfallet slängs på fel ställe, i skogen eller i komposten, är en orsak till att de invasiva växterna fortsätter spridas. Avfallet ska alltid lämnas till återvinningscentralen på ett särskilt ställe, aldrig tillsammans med övrig kompost. 

Gör så här med avfallet från invasiva växter: 

1. Hantera växten enligt Naturvårdsverkets rekommendationer

2. Packa försiktigt växten i genomskinliga säckar och förslut dem noga. 

2. Lämna säckarna på återvinningscentralen i container märkt Invasiva växter. 

Tack för att du hjälper till att bevara vår biologiska mångfald! 

Vanliga invasiva växter i Falkenberg och Varberg

Blomsterlupin

Blomsterlupin

Gul skunkkalla

Gul skunkkalla

Jättebalsamin

Jättebalsamin

Jätteloka

Jätteloka

Parkslide

Parkslide

Vresros

Vresros

Illustrationer från Naturvårdsverket.