Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Förbered inför slamtömning

Du som fastighetsägare har en skyldighet att se till att tillfartsvägen, slambilens uppställningsplats och ytan runt din brunn möjliggör en säker tömning.

Säker tömning av slambrunn

För att vi ska kunna hämta ditt hushållsavfall och tömma din slambrunn behöver vi tillsammans se till att det sker på ett säkert sätt.  

Säker tömning kan innebära att de som utför arbetet inte behöver backa sitt fordon och då riskerar att köra på personer eller egendom i omgivningen. Det är därför viktigt att du säkerställer att fordonen kan köra och vända säkert där du bo

1. Gör vägen tillgänglig för slambil och slang

Det är även viktigt att vägen som slambilen kör på möter vissa krav. Detta innebär att slamavskiljaren/slutna tanken ska vara lättillgänglig genom att vägen dit är körbar för en stor slambil. Det innebär också att vägen ska ha fri sikt och vara fri från hinder. Vägen ska vara:

  • 3,5 meter bred och ha en fri höjd på 4,7 meter. 
  • Röjd från grenar, buskar och andra hinder, minst 0,5 meter på respektive sida av vägen.  
  • Snöröjd och halkbekämpad vid halt underlag.  
  • Anpassad för tunga fordon. En slambil kan väga upp till 28 ton.

Det är alltid upp till chauffören att bedöma om det går att genomföra en säker tömning eller inte. 

Slangen som slambilen använder rör sig under arbetet, det är därför viktigt att sträckan där man lägger slangen är fri från hinder som staket, murar och planteringar. Ta även bort buskar och sly runt brunnen så att det går att arbeta fritt runt den.

Om din brunn ligger under en altan behövs fri höjd så att chauffören kan stå upprätt och arbeta. Om detta inte är möjligt kan du behöva göra en lucka ovanför brunnen.

2. Ordna en bra uppställningsplats 

Slambilen ska ha en uppställningsplats där fordonet inte stör trafiken och där chauffören inte riskerar att bli påkörd. Uppställningsplatsen får inte vara skymd av ett backkrön eller kurva. Platsen ska även vara så nära brunnen som möjligt. 

3. Märk ut din brunn 

Det är inte alltid samma chaufför som kommer till dig. Därför behöver du märka ut din slamavskiljare/slutna tank så att den är lätt att hitta.  

  • Fäst gärna en liten orange flagga på en stagkäpp eller liknande intill brunnen.  
  • Om brunnen ligger utanför fastigheten ska brunnen vara markerad med vilken adress den tillhör.  
  • Behöver du ge instruktioner inför slamtömningen, kontakta Vivab i god tid innan.  
  • För minireningsverk ska det finnas tömningsinstruktioner tillgängliga, exempelvis på insidan av locket.

Slangen som slambilen använder rör sig under arbetet, det är därför viktigt att sträckan där man lägger slangen är fri från hinder som staket, murar och planteringar. Ta även bort buskar och sly runt brunnen så att det går att arbeta fritt runt den.

4. Vändplats för slambilen

Det ska finnas möjlighet för slambilen att vända. En slambil får inte backa mer än kortare sträckor där sikten är fri. Transportarbetareförbundet, Trafikverket och Arbetsmiljöverket har satt upp krav som ska minska olycksrisken, skapa en bättre arbetsmiljö och förebygga ohälsa i arbete för personalen som tar hand om ditt avfall och tömmer din slambrunn. Kraven innebär att slamtömningsbilen enbart får framföras på körbar väg avsedd för denna typ av trafik och fordon. Sikten och framkomligheten ska vara tillfredsställande så att arbetet kan utföras säkert och utan hög anspänning, och fordonet får endast backas vid vändning och där sikten är fri. 

Avfall Sveriges exempel på säkra vändplatser och framkomlig väg:

5. Inga tunga lock 

Enligt Arbetsmiljöverkets regler får lock inte vara tyngre än 15 kg, alternativt 35 kg om man kan dra det åt sidan utan att lyfta det. Tunga lock ska vara avlyfta inför tömning och tillfälligt ersatta med en täckskiva eller liknande. Byt gärna ut ditt tunga lock till ett lättare och barnsäkert, till exempel i plast, glasfiber eller plåt. Locket får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. 

Om brister i dessa förberedelser medför att tömning inte kan genomföras tas en framkörningsavgift ut för ej utförd tömning. 

6. Minska slanglängden 

Se över om det går att flytta slambilens uppställningsplats så den kommer närmare brunnen. 

Du kan installera en egen sugslang, men vi rekommenderar att du tar kontakt med oss innan du gör några ändringar. På så vis undviker du att lägga pengar på lösningar som kanske ändå inte fungerar. Tillsammans kan vi se vilket sätt som skulle fungera bäst för dig och som underlättar tömningen.

Dokument

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Telefontider:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

När är det dags för tömning?

Sluten tank

Det brukar lysa en lampa vid tanken som visar när den är full och i behov av tömning. Tänk på att se över din tank så att larmanordningen fungerar. Kontakta Vivabs kundservice för beställning av slamtömning.

Slamavskiljare

Tömning av slamavskiljare ska ske minst en gång per år enligt kommunernas renhållningsordning. Du får ett meddelande cirka en vecka innan vi kommer och tömmer slamavskiljaren.