Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Vetenskapliga artiklar

Förutom att delta i en rad olika forskningsprojekt bidrar Vivab även till forskningen genom att skriva vetenskapliga artiklar.

Avloppsvatten

Artikel om samrötning av matavfall och primärslam för ökad biogasproduktion.


Publikation om modellering av biogasproduktion vid samrötning av matavfall och blandslam.

Dricksvatten

Artikel om förändringen av mikrobiologin i dricksvattnet efter borttagning av desinfektionsmedlet monokloramin.


Förbättring av dricksvatten med hjälp av verktyg för riskbaserad utvärdering och konstadsnyttoanalys.


En verktygslåda för sensordata vid övervakning av vattenkvalitet.


Artikel om förändring av biofilmssammansättning i ledningsnätet efter installation av ultrafiltrationsmembran i vattenverket.


Publikation om bakterier som frigörs från biofilmen i drickvattenledningsnätet.


Artikel om påverkan av vattentemperatur och uppehållstid på bakterieantal i dricksvatten.


Publikation om påverkan av lågkvalitativt vatten på ultrafiltrationsmembranen.


Doktorsavhandling om användning av membranfiltration för dricksvattenbehandling.


Studie om användning av ultrafiltration i samband med koagulation för rening av brunt ytvatten för dricksvattenproduktion.


Artikel om hur ett nytt innovativt filtreringskoncept, baserat på kapillära nanofiltrationsmembran, kan användas för att behandla humusrikt ytvatten.


Rapport om användning av membranteknik för att avskilja organiskt material och öka den mikrobiella barriärverkan vid beredning av dricksvatten.


Rapport om påverkan av processändringar och miljöförhållanden på bakterier i ledningsnätet och övervakning av de mikrobiologiska processerna i ledningsnätet.

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Telefontider:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15