Saknar du något?


Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Ditt avfall

Foto på en kvinna som slänger en påse med hushållssopor
  • Ingress: Allt vi köper blir till slut avfall. Hur vi hanterar avfallet påverkar vår miljö. Vivab tar hand om ditt avfall, både hushållsavfallet och det du lämnar på våra återvinningscentraler och ser till att det hanteras på rätt sätt. Men det finns mycket du kan göra redan hemma för att minska påverkan på miljön. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig att källsortera
  • Faktaansvarig: Elisabeth Andersson
  • Datum för faktagranskning: 15 Januari
  • Mina sidor:

Meny

Ditt avfall

Detta händer med avfallet

När ditt hushållsavfall hämtas av avfallsbilen vägs det. Avfallet från det gröna kärlet transporteras till Halmstad där det förbränns och blir till energi i form av värme. Värmen kan man sedan använda för att värma lägenheter och villor. Om du sorterar ut ditt matavfall går avfallet från det bruna kärlet till vår egen anläggning för förbehandling i Gödastorp. Där blir det en så kallad matavfallsslurry. Den används sedan i Falkenbergs Biogas anläggning för att producera biogas och biogödsel.

Avfallet du lämnar på våra bemannade återvinningscentraler tar vi hand om på olika sätt beroende på vilket material det är. Till exempel återvinner vi hårdplast, det blir råvara i nya plastprodukter, medan tryckimpregnerat trä räknas som farligt avfall och förstörs i särskilda förbränningsanläggningar där man kan utvinna energi. Det kan du läsa mer om i vår sorteringsguide.

Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Det är Vivab som har det övergripande ansvaret för insamling och behandling av avfall från hushållen i Falkenberg och Varbergs kommun. Regler för respektive kommuns avfallshantering finns i föreskrifter som antas av kommunfullmäktige. Hämtningen av hushållsavfallet utförs av vår entreprenör Ohlssons AB, på uppdrag av oss.

Vivab har tillsammans med Varbergs och Falkenbergs kommuner tagit fram en avfallsplan. Den innehåller mål och åtgärder för hur vi ska hantera och minska avfallet.

Alla kommuner är skyldiga att ha föreskrifter som innehåller formella regler för kommunens avfallshantering. I dem finns bland annat bestämmelser om:

  • sortering av avfall
  • hur hämtningen av sopor, slam och latrin ska gå till
  • vilka krav som ställs på fastighetsägaren vad gäller hämtställen och framkomligheten för avfallsfordon.

Under dokument kan du läsa avfallsplanerna och föreskrifterna för Varbergs och Falkenbergs kommuner. 

Dokument

Illustration på ett sopkärl

Hjälp att sortera?

I vår sorteringsguide kan du söka på olika sorters avfall. Du får hjälp med var och hur avfallet ska sorteras.

Till sorteringsguiden

  • Mina sidor

    Här kommer du till Mina sidor.

Mer att läsa

Kontakta oss

Öppetider Kundservice:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Adress

Endast förbokade besök
Åkarevägen 10
Falkenberg

Postadress
Vatten & Miljö i Väst AB
Box 110 SE-311 22 Falkenberg

© Vatten & Miljö i Väst AB. All rights reserved. Webb av Joomlaproffs.se