Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Lagar och föreskrifter gällande dricksvatten

Dricksvatten är klassat som livsmedel och lyder under livsmedelslagen. Bestämmelser om dricksvattenkvaliteten regleras genom Livsmedelsverkets föreskrifter (2001:30) om dricksvatten. Föreskrifterna grundas på livsmedelsförordningen (2006:813) och ytterst på livsmedelslagen (2006:804).

Behöver jag följa det som står i ABVA?

Alla fastighetsägare som använder den allmänna VA-anläggningen berörs av bestämmelserna i ABVA (Allmänna Bestämmelser för användning av allmänna Vatten- och Avloppstjänster). I bestämmelserna står det att en installation som medför risk för återströmning också ska installera ett återströmningsskydd enligt den svenska standarden SS-EN 1717. Det finns alltid en risk för återströmning där en fastighet är kopplad till det allmänna dricksvattennätet.

Vad säger lagen?

I lagen om allmänna vattentjänster 18§2 (Väsentliga brister) står det att huvudmannen, i vårt fall Vivab, är inte skyldig att låta fastighetsägaren kopplas eller vara kopplad till den allmänna VA-anläggningen om fastighetens VA-installation har väsentliga brister. ”Väsentliga brister” innefattar avsaknad av återströmningsskydd där så krävs. Vidare står det i 21§: En fastighetsägare får inte använda en allmän VA-anläggning på ett sätt som innebär: 

  1. Att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet eller anläggningens funktion eller på annat sätt medför skada eller olägenhet,
  2. Att huvudmannen (Vivab) får svårt att uppfylla de krav som ställs på VA-anläggningen och driften av den eller att i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt lag, annan författning eller avtal.

Boverket

Boverket är den myndighet som ansvarar för utformningen av fastighetsinstallationer. Där anges att man ska förhindra återströmning av förorenat vatten till system för dricksvatten.

Miljöbalken

Ur Miljöbalken: (Allmänna hänsynsregler med mera) Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Produktansvarslagen innebär att skadeståndskrav kan ställas mot en vattenleverantör om återströmmande vätska orsakar personskador eller vid annan skada som drabbar konsument.

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Telefontider:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Mina sidor

Här kommer du till Mina sidor.

Dokument