Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Återströmningsskydd till lantbrukare och djurhållare

På en gård med djurhållning har man oftast dricksvatten i kärl till djuren. När djuren dricker ur kärlen överförs mikroorganismer som vi människor kan bli sjuka av. Detta gäller även när dricksvatten används till lantbruk, till exempel spolutrustning vid gödselhantering. I och med att dricksvattnet används till detta så blir vattnet klassat som kategori 5 enligt standard SS-EN 1717, “vätska som medför hälsorisk genom närvaro av mikroorganismer eller virus”.

Återströmningsskydd

I och med att dricksvattnet klassificerats som kategori 5, behöves ett skydd som förhindrar att vattnet åker tillbaka in i ledningsnätet. Skyddsmodulen ska fungera som ett återströmningsskydd som är en typ av utrustning som säkerställer att förorenat vatten, eller andra vätskor, inte kan strömma tillbaka in till dricksvattensystemet och påverka dricksvattenkvaliteten. Det är fastighetsägarens ansvar att återströmning förhindras.

Vid installation i stall ska återströmningsskyddet installeras efter eventuellt pentry. Du kan behöva andra typer av återströmningsskydd för exempelvis diskutrustning med tvättmedelsdosering och renspolningsutrustning med desinfektion. Återströmningsskyddet behöver vara driftsäkert. För rådgivning och kontroll kan du kontakta en VVS-installatör.

Luftgap

Återströmning kan förhindras genom att det finns ett visst avstånd mellan exempelvis ett vattenkärls överkant och nedre delen av en vattenblandare, ett så kallat luftgap (brutet vatten). Avståndet ska vara minst två centimeter. Denna typ av luftgap tillhör de mest effektiva återströmningsskydden, enligt standarden. Skyddet måste uppfylla kraven för kategori 5 eller ha ett luftgap enligt standarden SS-EN 1717. Skyddsmodulerna AA (fritt luftgap), AB (luftgap med icke cirkulärt bräddavlopp) och AD (luftgap med injektor) ingår i kategori 5.

Illustration som visar luftgap

Beställning av vatten och avlopp

Innan ett återströmningsskydd installeras ska en VA-beställning göras till Vivab. För att göra en beställning av vatten och avlopp behöver du: 

  • Fylla i rutan för återströmningsskydd. 
  • Bifoga produktblad eller en tydlig beskrivning över vald lösning. 
  • Bifoga en översikt över var återströmningsskyddet kommer sitta. 
  • Lämna in till Vivab. 

Vivab önskar även ett intyg från VVS-installatör eller liknande som kan påvisa att installationen uppfyller kraven enligt standarden SS-EN 1717.

Bestämmelser enligt ABVA

Alla fastighetsägare som använder den allmänna VA-anläggningen berörs av bestämmelserna i ABVA, Allmänna Bestämmelser för användning av allmänna Vatten- och avloppstjänster i Falkenberg och Varbergs kommuner. I dessa bestämmelser står det att en installation som medför risk för återströmning ska återströmningsskydd installeras enligt den svenska standarden SS-EN 1717.

I lagen om allmänna vattentjänster (18§ 2) står det att VA-huvudmannen (Vivab) inte är skyldig att låta fastighetsägaren kopplas eller vara kopplad till den allmänna VA-anläggningen om fastighetens VA-installation har väsentliga brister. I ”väsentliga brister” innefattas bland annat avsaknad av återströmningsskydd där det behövs.

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Telefontider:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Dokument