Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Mål och verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är Vivabs viktigaste styrande dokument. I den samlar vi det som styr och påverkar vår verksamhet för att skapa en gemensam bild av hur Vivab arbetar framåt.

Våra målområden

Målområde: En hållbar verksamhet

Strategiska mål

#1 - 2030 har vi en minimerad påverkan på klimat och miljö vilket bidrar till renare hav och vattendrag samt till den biologiska mångfalden.   

Vi minskar utsläppen för ett renare vatten och för en biologisk mångfald. Vi ställer högre krav på rening av både dricksvatten och avloppsvatten, har en god kontroll på vårt dricksvatten och minskar läckage i ledningsnätet samt bräddningen av pumpstationer. Våra avfallsmängder minskar och det avfall som uppstår har en låg klimat- och miljöpåverkan genom att avfallssystemen är effektivare och att avfallsfraktionerna är renare.

#2 - 2030 har vi en hållbar resursanvändning samt utvecklade cirkulära produkt- och materialflöden.

Vi använder fossilfri energi och drivmedel samt effektiviserar energianvändningen i våra processer. När vi upphandlar varor och tjänster gör vi det på ett hållbart sätt och säkrar att även våra leverantörer gör detsamma. Vi har en hållbar vattenanvändning i våra egna verksamheter genom att vi minskar användningen av dricksvatten och återanvänder vattnet. Vi tar tillvara näringsämnen och renar avloppsvattnet för återanvändning.

Vi är högre upp i avfallstrappan genom att vi samlar in och möjliggör fler fraktioner för återvinning och återbruk. Våra avfallstjänster är anpassade efter kundens vardag och gör det enkelt att göra rätt.

#3 - 2026 har vi minimerat säkerhetsriskerna och bygger motståndskraft, på våra anläggningar och i våra arbetssätt och processer.

Vi har ställt om för ett nytt omvärldsläge med nya säkerhetskrav samt konsekvenser av pågående klimatförändringar såsom torka och skyfall. Vi har motståndskraft genom en tydlig säkerhetskultur, en god krisberedskap och ett stabilt skydd vid våra anläggningar och för vår information.

#4 - 2026 har vi en trygg, attraktiv och hållbar arbetsplats med tydlig styrning, levande värdegrund och utvecklade arbetssätt.

Vi har stärkt organisationen inom områden som hållbarhet, kvalitet, säkerhet samt digitalisering och stabsarbete. Vi har en tydlig delegation och mandat, vi har ett tydligt och anpassat stöd samt moderna HR- och ekonomiprocesser. Våra medarbetare lever vår värdegrund, vi är vägledande, tillgängliga och inspirerande. Vi är en attraktiv arbetsgivare där både ledare och medarbetare trivs och kan utvecklas.

Vår värdegrund avspeglar sig när vi möter våra olika intressenter. Våra privatkunder och företagskunder upplever att de får ett bra bemötande och att deras ärenden hanteras rättssäkert och effektivt

Målområde: Ett hållbart samhälle

Strategiska mål

#5 - 2030 är Vivab en betydelsefull aktör som har en märkbar påverkan inom hållbar samhällsbyggnation.

Vi samverkar med andra aktörer och driver på utvecklingen av innovativa lösningar när vi planerar och bygger våra samhällen. Vi utgår från cirkulära system och ekosystemtjänster där vi tar tillvara våra gemensamma resurser. Vi har tagit initiativ till mer resurseffektiva VA-lösningar samt har påbörjat förverkligandet av ett resursverk. Vi bygger våra samhällen så att vi är mindre känsliga för variationer i nederbörd samt har med kundanpassade avfallssystem vid ny- och ombyggnation.

#6 - 2030 är våra invånare hållbara konsumenter som använder mindre vatten och minimerar sitt avfall.

Vi är goda förebilder för hållbara val och beteenden. Vi inspirerar våra konsumenter som värdesätter våra gemensamma resurser. Våra invånare köper mindre, återbrukar mer, reparerar mer och är sparsamma med vårt dricksvatten. Våra kunder ser sin roll i att hindra miljögifter och avfall från att hamna i naturen och i vattendrag. På samma vis bidrar våra fastighetsägare till en klok dagvattenhantering.

Vi har en taxa som premierar hållbara val och beteenden och vi ser en minskad vattenanvändning och ett minskat avfall.

#7 - 2030 har vi tillsammans med andra samhällsaktörer utvecklat vår infrastruktur och finansiering för att säkra våra leveranser och tjänster.

Vi har en långsiktig finansiering för hållbara anläggningar och investeringar i takt med växande kommuner. Vi har en säkrad vattentillgång, en stabil infrastruktur och utvecklade samarbeten i hela regionen. Vi har utvecklat en affärsmodell där vi också har avsättning från material och nya produkter.

Dokument

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Telefontider:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15