Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

09 december 2022

Taxor för vatten- och avfallstjänster nästa år

Taxorna för vatten och avfall är nu beslutade för nästa år. För en normalvilla innebär höjningarna en ökad månadskostnad med cirka 60 kronor.  

I både Falkenberg och Varberg höjer Vivab taxan för vatten och avlopp med cirka 8 procent. Brukningsavgiften varierar utifrån vilka vattentjänster du har och består av en fast del och en rörlig del. Du kan påverka kostnaden för den rörliga delen genom hur mycket vatten du använder.

Taxan för hämtning av ditt hushållsavfall höjs med cirka 5 procent både för hushåll och verksamheter i Falkenberg. Däremot höjs inte taxan för hämtning i Varberg.

Fullmäktige i respektive kommun har tagit beslut om taxorna för 2023.

Nytt för nästa år är att vi inför obligatorisk utsortering av matavfall för alla verksamheter, det kommer ske stegvis. Nytt är också att vi kommer erbjuda hämtning av bygg- och rivningsmaterial för hushåll.

Vad beror höjningen på?

Höjningarna för VA (vatten och avlopp) beror på höjda elpriser och räntenivåer. Vi använder mycket el vid våra anläggningar och investeringarna finansieras via lån, där räntenivåerna har ökat betydligt.

Höjningen för hämtning av avfall beror främst på ökade kostnader för transporter då bränslet stigit i pris. Att vi inte höjer motsvarande taxa i Varberg beror på att vi där ligger rätt nivå på taxan så att den täcker våra kostnader.

Vad används taxan till?

VA-taxan är det du betalar för VA-tjänsterna, det vill säga att få vatten i kranen och att avloppsvatten leds bort och renas. Men taxan ska också täcka underhåll och utveckling av anläggningarnas kapacitet, vilket blir viktigare när kommunerna växer. Avfallstaxan är det du betalar för hämtning av ditt avfall samt för driften av återvinningscentraler.

Hur påverkar höjningen mina kostnader?

För ett villahushåll innebär det en ökning för vatten och avfall med cirka 60 kronor i månaden. För Falkenberg består ökningen av 53 kronor för vatten och avlopp samt 7 kronor för avfall. För dig som bor i Varberg består ökningen av 52 kronor för vatten och avlopp samt 7 kronor för avfall.

Dela nyhet