Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Deltar i forskningsprojekt för hållbara vattentjänster

Vivab blir en del av vattenforskarskolan AquaClim och tar kliv mot visionen för Getteröverket - din nya oas i Varberg. Ett projekt i 4o-miljonersklassen som ska förändra vattenbranschen för att möta framtidens utmaningar. För Vivab innebär det att vi får en doktorandtjänst och kan forska vidare kring hållbara resursverk.

Det innebär också ett steg närmare visionen att omvandla avloppsreningsverket på Getterön till ett resursverk. Projektet AquaClim ska skapa en plattform och en mötesplats för alla som arbetar med vattenfrågor. Den gemensamma drivkraften är hitta lösningar på frågor kopplade till en hållbar omställning av vattentjänster - vi ska minimera klimatpåverkan och öka motståndskraften mot klimatförändringarna.

Bygger nätverk för framtidens utmaningar

Mötet och samarbetet mellan det akademiska och det praktiska är centralt för AquaClim. Projektet förenar experter inom arkitektur, ekonomi, mikrobiologi, matematik och teknik med det praktiska arbetet i vår befintliga vatten- och avloppsverksamhet. En grupp doktorander kommer att få utbildning och arbeta med frågeställningar som rör klimatförändringar i fem olika projekt.

AquaClim kommer att ge Vivab nya akademiska gränssnitt och värdefulla kontakter på både nationell och internationell nivå. Viktiga nycklar för att vi ska kunna möta det höga förändringstrycket inom vatten- och avloppsbranschen, säger Dr. Alexander Keucken, Forsknings- och utvecklingschef på Vivab.
 

Kan Getteröverket bli en framtida vattenfabrik?

Vivab och VA-teknik Södra ansvarar för ett av projekten med fokus på hållbara resursverk för avloppsvattenrening. Getteröverket i Varberg ska användas som fallexempel. Här ska vi undersöka hur vi bättre kan ta vara på de resurser som finns i avloppsvattnet och hur vi kan möjliggöra produktion av dricksvatten från avloppsflödena.

Vårt doktorandprojekt har ett högaktuellt forskningsämne med direkt anknytning till Vivabs kärnverksamheter på anläggningsnivå. Det ger oss stora möjligheter att fortsätta mot visionen att Getteröverket ska bli ett resursverk, säger Dr. Alexander Keucken.

Projektet kommer även att utveckla koncept för hur anläggningar kan designas för att både minska påverkan på omgivningen och öka tillgängligheten för allmänheten. Metoder och lösningar för att i framtiden kunna omvandla dagens avloppsreningsverk till attraktiva resursanläggningar som är både energi- och klimatneutrala.   

Läs mer om AquaClim

Om visionen för Getteröverket

Vivab har tagit fram en vision för Getteröverket som innebär att vi går från ett slutet traditionellt avloppsreningsverk till ett öppet och grönt resursverk som byggs in i landskapet. Vi bygger om verket med innovativ teknik som gör verket klimatneutralt. Vi kommer då minska utsläppen av växthusgaser och mikroföroreningar, så som läkemedelsrester, samt i högre grad återanvända näringsämnen och det renade avloppsvattnet. I visionen finns också plats för ett kunskapscenter som bjuder in till lärande och samverkan.

Läs mer om visionen för Getteröverket

Doktor Alexander Keucken, chef för Forsknings- och utvecklingsavdelningen.

Dr. Alexander Keucken, chef för Forskning och utveckling på Vivab. 

Om AquaClim

AquaClim är ett femårsprojekt som fått nästan 40 miljoner kronor i stöd från forskningsrådet Formas. Projektet förenar sex universitet, fyra svenska forskningskluster, 290 kommuner genom Svenskt Vatten och mer än 75 doktorander inom tvärvetenskaplig utbildning och kommunikation.

Inom AquaClim medverkar Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, Chalmers, KTH, Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Sweden Water Research, Uppsala Vatten och Avfall, Göteborgs Kretslopp och Vatten, Vivab, Sydvatten, Luleå Miljöresurs AB och Svenskt Vatten.

Läs mer om AquaClim