Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

AquaClim - forskning för en hållbar omställning av vatten- och avloppstjänster

Vivab är en del av vattenforskarskolan AquaClim. Ett projekt som vill förändra vattensektorn för att möta branschens framtida utmaningar. För Vivab innebär det att vi kan forska vidare kring hållbara resursverk för avloppsvattenrening genom att projektet möjliggör en doktorandtjänst.

Under de kommande fem åren ska AquaClim bli en plattform där alla som jobbar med vattenfrågor kan mötas, utvecklas och arbeta tillsammans. En mötesplats för ökad kompetens, där delarna speglar vattnets kretslopp och har en direkt koppling till  kärnverksamheten - produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten. Den här satsningen ger oss ökad kompetens och bättre förutsättningar att lösa de viktiga frågor som kan kopplas till en hållbar omställning av vattentjänster i den bebyggda miljön. 

Bygger nätverk för framtidens utmaningar

Med AquaClim bygger vi långsiktiga tvärsektoriella nätverk för att kunna lösa framtida utmaningar i vattenbranschen. Vi förenar expertis från arkitektur, ekonomi, mikrobiologi, matematik och teknik med det praktiska arbetet i vår befintliga vatten- och avloppsverksamhet i hela Sverige. Mötet och samarbetet mellan det akademiska och det praktiska är centralt i projektet, gemensamt kan vi hitta nya tankesätt och tekniska lösningar.  

Inom projektet kommer en grupp nya doktorander få utbildning och arbeta med frågeställningar relaterade till klimatförändringar i fem projekt. Projekten är organiserade så att de följer vattnets flöde från källa till källa. 

Möjliggör doktorandprojekt på Getteröverket

Vårt deltagande i AquaClim betyder att Vivab får en doktorandtjänst under kommande år. Tillsammans med VA-teknik Södra ansvarar vi för det femte projektet i flödet från källa till källa. Projektet ska ha fokus på hållbara resursverk för avloppsvattenrening och Getteröverket i Varberg ska användas som fallexempel. Här ska vi undersöka hur vi bättre kan ta vara på de resurser som finns i avloppsvattnet och hur vi kan möjliggöra produktion av dricksvatten från avloppsflödena. Dessutom ska projektet utveckla koncept för hur anläggningar kan designas för att både minska påverkan på omgivningen och öka tillgängligheten för allmänheten. Metoder och lösningar för att i framtiden göra dagens avloppsreningsverk till attraktiva, energi- och klimatneutrala resursanläggningar.   

Doktorandprojektet kommer att ge nya akademiska gränssnitt och värdefulla kontakter på både nationell och internationell nivå. Viktiga nyckar för att vi ska kunna möta det höga förändringstrycket inom vatten- och avloppsbranschen. 

Om AquaClim

AquaClim är ett femårsprojekt som fått nästan 40 miljoner kronor i stöd från forskningsrådet Formas. Projektet förenar sex universitet, fyra svenska forskningskluster, 290 kommuner genom Svenskt Vatten och mer än 75 doktorander inom tvärvetenskaplig utbildning och kommunikation.

Inom AquaClim medverkar Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, Chalmers, KTH, Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Sweden Water Research, Uppsala Vatten och Avfall, Göteborgs Kretslopp och Vatten, Vivab, Sydvatten, Luleå Miljöresurs AB och Svenskt Vatten.

Mål med Vivabs projekt

  • Utveckla innovativa metoder för att omvandla dagens avloppsreningsverk till attraktiva, energi- och klimatneutrala resursanläggningar i framtiden. 
  • Utveckla processlösningar som möjliggör förädling och kommersialisering av nya och befintliga råvaror och produkter från avloppsvatten. 
  • Utveckla koncept för smart anläggningsdesign som både minskar omgivningens påverkan och ökar tillgängligheten för allmänheten i form av inspirerande, attraktiva och pedagogiska miljöer.