Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Vårt fokus

Vårt hållbarhetsfokus ligger på att minska vår miljöpåverkan och vara vägledande i den gröna samhällsutvecklingen. Vi utgår från målen i Agenda 2030.

Vivab ♥ hållbarhet

Hållbarhet är vår verksamhetsidé. Vi planerar och fattar beslut för en cirkulär ekonomi och en hållbar framtid. Vi tar tillvara på våra resurser och minskar våra egna utsläpp. Vi tänker långsiktigt och minskar vår sårbarhet. ​

Vivab är den hållbara och trygga arbetsplatsen med ett meningsfullt uppdrag. ​

​Uppdraget är att leverera hållbara vatten- och avfallstjänster. Vi ska också driva på för en grön och innovativ samhällsutveckling samt en hållbar konsumtion.    ​

​Vår verksamhetsplan ska utgå från hållbarhet och alla mål kunna kopplas till de tre dimensionerna av hållbarhet (ekonomisk, social och ekologisk/miljö), kommunernas mål och agenda 2030. 

Vi lever hållbarhet genom att: 

  • Vi själva är goda förebilder, vi är tillgängliga, inspirerar och vägleder andra till hållbara val och beteenden.​
  • Vi värnar om vårt vatten och den biologiska mångfalden - för ett rent dricksvatten och friska sjöar och hav.​
  • Vi arbetar för en hållbar vattenanvändning där vi är sparsamma med vattnet och använder det på rätt sätt.​
  • Vi inspirerar till hållbar konsumtion och minimerar avfallet. Vi ser det avfall som ändå uppstår som en resurs som vi återanvänder och återvinner.​
  • Vi arbetar för innovativa lösningar och cirkulära system när vi planerar och bygger.​
  • Vi ökar vår motståndskraft genom att bygga bort risker i våra arbetssätt och på våra anläggningar.   ​
  • Vi energieffektiviserar i våra verksamheter.​
  • Vi lägger stor vikt vid ekologisk (miljö), ekonomisk och social hållbarhet vid investeringar, upphandling och inköp. ​
  • Vi har ett hållbart arbetsliv – där vi värnar om varandra, känner mening och kan utvecklas.​

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Telefontider:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Hållbart

Tidningen Hållbart kommer ut två gånger om året. Här kan du läsa tidigare nummer av Hållbart.