Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Vattenskyddsområde Nedre Ätran

Nytt förslag har kungjorts av Länsstyrelsen i Hallands. Det har gått ut på remiss till olika instanser samt till ett slumpmässigt urval av fastighetsägare i området. Remisstiden är över. När Länsstyrelsen behandlat svaren blir nästa steg att fatta ett beslut.

Varför ett vattenskyddsområde?

Ett vattenskyddsområde tas fram för att skydda vattentäkter från föroreningar. Ätran är Falkenbergs största dricksvattentäkt. Då grundvattentillgången inte är tillräcklig för att förse hela kommunens invånare med dricksvatten måste vi komplettera med ytvatten från Ätran. Ungefär 80 procent av det kommunala dricksvattnet i Falkenberg kommer från ån. 

Idag finns inget hållbart alternativ till Ätran. Därför är det viktigt att vi skyddar Nedre Ätran. Med ett vattenskyddsområde kan vi skydda råvattnets kvalitet. Skyddet ger också en positiv effekt för rekreation, friluftsliv, turism, sportfiske och ekosystemtjänster.

Karta över området

Det föreslagna vattenskyddsområdet för Nedre Ätran sträcker sig över fler kommuner - från Falkenberg till en bit in i Varberg, Hylte och Svenljunga.

Ätrans avrinningsområde är stort och därför är det inte aktuellt att omfatta hela området i utformandet av vattenskyddsområdet. Det avgränsas till att omfatta nedre delen av Ätrans avrinningsområde, från Kärreberg, Vessigebro och 12 timmars rinntid uppströms och 50 meter på båda sidor om nedre delen av Ätran och dess tillrinnande vattendrag. Det har därför getts namnet Nedre Ätrans vattenskyddsområde.

Foto taget av Martin Johansson

Detta har hänt

Beslutet för Svenljunga kommun har upphävts av Länsstyrelsen i Västra Götaland på grund av otillräcklig handläggning. Svenljuna kommun kommer därför att behöva fatta ett nytt beslut. Just nu gäller inte föreskrifterna i Svenljunga kommun.

Även beslutet för Hallands län har upphävts av regeringen. Länsstyrelsen kommer att fortsätta handläggningen. Inga föreskrifter gäller i nuläget.

Den 22 april 2022 fattade Länsstyrelsen i Hallands län beslut om vattenskyddsområde (VSO) för Nedre Ätran. Regeringen har upphävt beslutet och lämnar tillbaka ärendet till Länsstyrelsen för ny prövning.

Nytt förslag för beslut kungörs av Länsstyrelsen 8 september 2023. Yttrande ska skickas in till Länsstyrelsen innan 9 oktober 2023.

Så påverkas du som bedriver verksamhet

När ett vattenskyddsområde bildas tas särskilda föreskrifter fram för just det området för att skydda vattentäkten.

Du som bor eller arbetar i vattenskyddsområdet och hanterar kemikalier, arbetar med miljöfarlig verksamhet med mera är skyldig att ta reda på vad som gäller för just din verksamhet. Du kommer att behöva ta hänsyn till restriktioner gällande:

 • användning av bekämpningsmedel
 • tvätt av fordon och maskiner
 • hantering av kemikalier, oljor och avfall

Bakgrund

Arbetet med att skapa ett sammanhängande vattenskyddsområde för Nedre Ätran har pågått sen 2015. Här kan du i stora drag se stegen som tagits fram till idag.

2022: I väntan på nya beslut gäller inga föreskrifter.

2022 - oktober: Regeringen upphäver Länsstyrelsen i Hallands läns beslut om vattenskyddsområdet. 

2022 - september: Länsstyrelsen i Västra Götalands län upphäver Svenljuna kommuns beslut.

2022 - april: Länsstyrelsen i Hallands län fattar beslut om vattenskyddsområde för Nedre Ätran

2021: Förslag till beslut kungjordes. Del av det föreslagna området fastställdes av Svenljunga kommun.
2020: Ärendet gick ut på remiss.
2019: Förslag på område lämnades in.
2018: Träffar med företag med fokus på påverkan på verksamheter.
2017: Dialogmöten med fastighetsägare och verksamheter.
2016: Samråd där VIVAB, Hav- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i både Hallands- och Västra Götalands län samt berörda kommuner ingick. Arbetet med att börja ta fram förslag på vattenskyddsområdet, med tillhörande skyddsföreskrifter startade. Informationsmöten samt workshops ihop med LRF genomfördes.
2015: Vivab fick uppdraget av Falkenbergs kommunstyrelse att ta fram ett vattenskyddsområde för Nedre Ätran. Projektgrupp skapades.

5 enkla saker du kan göra för att hålla vattnet rent

 1. Tvätta bilen i en tvätthall eller automattvätt för att undvika att tungmetaller, olja och andra föroreningar rinner ner i marken och förorenar vattnet.
 2. Istället för att använda bekämpningsmedel som innehåller skadliga kemikalier, blanda såpa och vatten att spraya på växterna.
 3. Välj miljömärkta tvätt- och diskmedel och använd rätt mängd. Vattnet i området är mjukt, därför behöver du bara använda den lägsta rekommenderade dosen.
 4. Undvik hygien- och skönhetsprodukter som innehåller mikroplaster. Använd i stället ekologiska och miljömärkta produkter
 5. Använd miljövänlig fasadtvätt och målarfärg, det vill säga utan kemikalier. Glöm inte att lämna in dina rester på återvinningscentralen.

Dokument

Här har vi samlat de tekniska underlag som ligger till grund för arbetet med att ta fram vattenskyddsområdet. Tänk på att innehållet i dokumenten har arbetats om flera gången och vissa uppgifter kanske inte är helt rätt. Vi ser ändå ett värde i att dokumentationen finns tillgänglig här för den som vill fördjupa sig i processen, från förslag till beslut.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta:

Vivabs kundservice
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757- 27 40 00

Behöver du söka tillstånd eller anmäla din verksamhet?

Enligt föreskrifterna behöver du anmäla eller söka tillstånd för:

 • dagvatten
 • lagring av gödsel
 • lagring av petroliumprodukter
 • spridning av bekämpningsmedel efter 1 november

Hör av dig till Miljö och hälsa i din kommun:

Länk till Miljö- och hälsa i Falkenberg (annan webbplats)

Länk till Miljö- och hälsta i Varberg (annan webbplats)

Länk till Miljö- och hälsa i Svenljunga (annan webbplats)

Länk till Miljö- och hälsa i Hylte (annan webbplats)

Om du ser en olycka

Ring 112 och kontakta Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om du ser en olycka, ett läckage eller spill inom ett vattenskyddsområde.