Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Värdera vårt vatten

I Sverige har vi vant oss vid lyxen att ha rent, friskt dricksvatten direkt ur kranen. Varje dag. För att vi ska klara framtidens utmaningar behöver vi alla övergå till en mer hållbar vattenanvändning.

Vatten är en förutsättning för liv. Rent vatten är en förutsättning för mänskligheten. Vattenbrist kommer vara en av klimatförändringarnas första och mest påtagliga konsekvenser. Samtidigt behandlar vi i Sverige vatten som en självklarhet. Det kommer ju hela tiden nytt ur kranen. För att vi ska klara framtidens klimatutmaningar behöver vi alla övergå till en hållbar vattenanvändning. Vi behöver förstå och uppskatta det värdefulla vattnet.

Tillsammans med stora delar av Sveriges dricksvattenproducenter kommunicerar vi med ett gemensamt material för en hållbar vattenanvändning. Genom att kommunicera samma budskap över hela landet tror vi att vi skapar igenkänning och genomslagskraft. 

Bild från en klippa ser vi ut över en insjö. Vattnet ligger blankt och molnen speglar sig i vattenytan. Utmed sjöns stränder syns skrovliga klippor och barrskog. Mitt i sjön en liten kobbe med några lövträd.

Tänk på vad du spolar ner

Förutom att minska på vattenmängden vi förbrukar kan vi också göra miljön en stor tjänst genom att tänka på vad vi släpper ut i vattnet. Om vi minskar mängden miljöfarliga ämnen i vårt avloppsvatten så minskar mängden kemikalier som behövs för att rena vattnet. Det vinner vi alla på. Vi kallar detta för uppströmsarbete, alltså att förebygga genom att göra åtgärder vid källan till problemet.