Saknar du något?


Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

 • Start
 • Återvinning & avfall
 • Tömning av slam

Tömning av slam

Vivab har det övergripande ansvaret för slamtömning i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Om du har en slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller annan enskild avloppsanläggning så ska den tömmas genom Vivab. Vi i vår tur anlitar en entreprenör – Pettersons Miljöåkeri AB som sköter all tömning.

Du får en avisering inför tömning

En slamavskiljare eller ett minireningsverk ska tömmas minst en gång per år, ibland oftare. Som mest kan du ha max två schemalagda tömningar. För att minska transporterna sker tömningen områdesvis och det är därför du själv inte kan välja när slambilen kommer. Tömningen sker ungefär samma tidpunkt varje år och du får en avisering om när slambilen kommer cirka två veckor i förväg.

Boka om tid för slamtömning

Behöver du omboka tiden eller lägga en beställning för en extra tömning tillkommer en avgift enligt gällande taxa. Ombokning eller beställning gör du via vår e-tjänst på Mina sidor eller via vår kundservice.  

Vill du ha en längre intervall mellan dina tömningar behöver du ansöka om detta hos Miljö och hälsa i respektive kommun. Ansökan är förenat med en kostnad.  

Läs mer om slam på Varbergs kommuns hemsida

Läs mer om slam på Falkenbergs kommuns hemsida

Säker tömning av slambrunn

För att vi ska kunna hämta ditt hushållsavfall och tömma din slambrunn behöver vi tillsammans se till att det sker på ett säkert sätt.  

Säker tömning kan innebära att de som utför arbetet inte behöver backa sitt fordon och då riskerar att köra på personer eller egendom i omgivningen. Det är därför viktigt att du säkerställer att fordonen kan köra och vända säkert där du bor. 

Att förbereda inför tömning

Du som fastighetsägare har en skyldighet att se till att tillfartsvägen, slambilens uppställningsplats och ytan runt din brunn möjliggör en säker tömning. Du kan inte anlita någon annan aktör än den som är upphandlad för att tömma sin slutna tank eller slambrunn.

Detta behöver du som fastighetsägare förbereda innan vi tömmer din brunn. 

 1. Gör vägen tillgänglig för slambil och slang
 2. Ordna en bra uppställningsplats
 3. Märk ut din brunn
 4. Ordna en tillräckligt stor vändplats för slambilen
 5. Inga tunga lock 
 6. Minska slaglängden

1. Gör vägen tillgänglig för slambil och slang

Det är även viktigt att vägen som slambilen kör på möter vissa krav. Detta innebär att slamavskiljaren/slutna tanken ska vara lättillgänglig genom att vägen dit är körbar för en stor slambil. Det innebär också att vägen ska ha fri sikt och vara fri från hinder. Vägen ska vara:

 • 3,5 meter bred och ha en fri höjd på 4,7 meter. 
 • Röjd från grenar, buskar och andra hinder, minst 0,5 meter på respektive sida av vägen.  
 • Snöröjd och halkbekämpad vid halt underlag.  
 • Anpassad för tunga fordon. En slambil kan väga upp till 28 ton.

Det är alltid upp till chauffören att bedöma om det går att genomföra en säker tömning eller inte. 

Slangen som slambilen använder rör sig under arbetet, det är därför viktigt att sträckan där man lägger slangen är fri från hinder som staket, murar och planteringar. Ta även bort buskar och sly runt brunnen så att det går att arbeta fritt runt den.

2. Ordna en bra uppställningsplats 

Slambilen ska ha en uppställningsplats där fordonet inte stör trafiken och där chauffören inte riskerar att bli påkörd. Uppställningsplatsen får inte vara skymd av ett backkrön eller kurva. Platsen ska även vara så nära brunnen som möjligt. 

3. Märk ut din brunn 

Det är inte alltid samma chaufför som kommer till dig. Därför behöver du märka ut din slamavskiljare/slutna tank så att den är lätt att hitta.  

 • Fäst gärna aviseringslappen på en stagkäpp eller liknande intill brunnen.  
 • Om brunnen ligger utanför fastigheten ska brunnen vara markerad med vilken adress den tillhör.  
 • Behöver du ge instruktioner inför slamtömningen, kontakta Vivab i god tid innan.  
 • För minireningsverk ska det finnas tömningsinstruktioner tillgängliga, exempelvis på insidan av locket.

Slangen som slambilen använder rör sig under arbetet, det är därför viktigt att sträckan där man lägger slangen är fri från hinder som staket, murar och planteringar. Ta även bort buskar och sly runt brunnen så att det går att arbeta fritt runt den.

Foto på en slambrunn som är uppmärkt

4. Vändplats för slambilen

Det ska finnas möjlighet för slambilen att vända. En slambil får inte backa mer än kortare sträckor där sikten är fri. Transportarbetareförbundet, Trafikverket och Arbetsmiljöverket har satt upp krav som ska minska olycksrisken, skapa en bättre arbetsmiljö och förebygga ohälsa i arbete för personalen som tar hand om ditt avfall och tömmer din slambrunn. Kraven innebär att slamtömningsbilen enbart får framföras på körbar väg avsedd för denna typ av trafik och fordon. Sikten och framkomligheten ska vara tillfredsställande så att arbetet kan utföras säkert och utan hög anspänning, och fordonet får endast backas vid vändning och där sikten är fri. 

Avfall Sveriges exempel på säkra vändplatser och framkomlig väg:

5. Inga tunga lock 

Enligt Arbetsmiljöverkets regler får lock inte vara tyngre än 15 kg, alternativt 35 kg om man kan dra det åt sidan utan att lyfta det. Tunga lock ska vara avlyfta inför tömning och tillfälligt ersatta med en täckskiva eller liknande. Byt gärna ut ditt tunga lock till ett lättare och barnsäkert, till exempel i plast, glasfiber eller plåt. Locket får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. 

Om brister i dessa förberedelser medför att tömning inte kan genomföras tas en framkörningsavgift ut för ej utförd tömning. 

6. Minska slanglängden 

Se över om det går att flytta slambilens uppställningsplats så den kommer närmare brunnen. 

Du kan installera en egen sugslang, men vi rekommenderar att du tar kontakt med oss innan du gör några ändringar. På så vis undviker du att lägga pengar på lösningar som kanske ändå inte fungerar. Tillsammans kan vi se vilket sätt som skulle fungera bäst för dig och som underlättar tömningen.

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Öppettider
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

När är det dags för tömning?

Sluten tank

Det brukar lysa en lampa vid tanken som visar när den är full och i behov av tömning. Tänk på att se över din tank så att larmanordningen fungerar. Kontakta Vivabs kundservice för beställning av slamtömning.

Slamavskiljare

Tömning av slamavskiljare ska ske minst en gång per år enligt kommunernas renhållningsordning. Du får ett meddelande cirka en vecka innan vi kommer och tömmer slamavskiljaren.

Dokument

Kontakta oss

Öppetider Kundservice:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Adress

Endast förbokade besök
Åkarevägen 10
Falkenberg

Postadress
Vatten & Miljö i Väst AB
Box 110 SE-311 22 Falkenberg

© Vatten & Miljö i Väst AB. All rights reserved. Webb av Joomlaproffs.se