Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Regler och riktlinjer för avfall

Det är Vivab som har det övergripande ansvaret för insamling och behandling av avfall från hushållen i Falkenberg och Varbergs kommun. Regler för respektive kommuns avfallshantering finns i föreskrifter som antas av kommunfullmäktige.

Avfallsföreskrifter

Alla kommuner är skyldiga att ha föreskrifter som innehåller formella regler för kommunens avfallshantering. Dessa antas av kommunfullmäktige och innehåller bestämmelser om:

  • sortering av avfall
  • hur hämtningen av sopor, slam och latrin ska gå till
  • vilka krav som ställs på fastighetsägaren vad gäller hämtställen och framkomligheten för avfallsfordon.

Avfallsplaner

Vivab tar tillsammans med Varbergs respektive Falkenbergs kommun fram avfallsplaner. De innehåller mål och åtgärder för hur vi på bästa sätt tar hand om det avfall vi har, det vill säga att se till det kan omvandlas till nya resurser. I planen ska det också framgå hur vi ska arbeta förbyggande för att minska mängden avfall.

Dags för ny avfallsplan i Varberg

Vivab har tillsammans med Varbergs kommun tagit fram ett förslag på en avfallsplan.  Den innehåller mål för hur vi ska hantera och minska avfallet i Varbergs kommun under perioden 2024-2030.

Avfallsplanens mål och vision

Avfallsplanen beskriver hur Varbergs kommun ska hantera avfall fram till 2030. Planen är utformad för att uppfylla lagkrav och mål på global, nationell och kommunal nivå. Den ska främja hållbar konsumtion och cirkulära materialflöden, med målet att minska avfallsmängden och dess miljöpåverkan. Planen har tre målområden:

Den tomma tunnan - minimera avfallet

Målområdet innehåller fyra mål och fokuserar på att minimera avfall genom att öka kunskapen om hållbar konsumtion och minska användningen av engångsprodukter. Målet är att öka återbruk och minska matsvinnet.

Den cirkulära resursen – det finns inget avfall

I de fyra målen inom detta målområde betonas vikten av att bevara material i cirkulation så länge som möjligt genom återvinning och återanvändning. Inget avfall ska gå till spillo.

Det gröna samhället – trivsamma, trygga miljöer och god service

Detta målområde har två mål som syftar till att skapa trivsamma och trygga miljöer med god avfallshantering och minskad nedskräpning.

Avfallsplanens vision är att avfall ska betraktas som en resurs.

Tyck till om den nya avfallsplanen

Vi vill att du som berörs och har intresse av avfallsplanen ska få en chans att tycka till om den innan de beslutas:

Gör så här:

  1. Läs igenom planen och dess bilagor
  2. Skriv ner dina synpunkter i ett mejl som du skickar till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Märk ämnesraden med ”Varbergs avfallsplan”

Det går också bra att skicka ett brev till:

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
432 80 Varberg

Vi vill få dina synpunkter senast 31 augusti 2024.

Varbergs kommuns nya avfallsplan - läs förslaget i sin helhet

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Telefontider:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Dokument

Här kan du läsa redan antagna avfallsplaner och föreskrifter för Varbergs och Falkenbergs kommuner.