Saknar du något?


Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Fastfruset avfall

Fastfruset avfall i ett brunt sopkärl
 • Ingress: När det blir kallt ute kan matavfallspåsar frysa fast i sopkärlet, vilket gör det svårt för våra chaufförer att tömma det.
 • Faktaansvarig: Viktor Karlsson
 • Datum för faktagranskning: 15 Januari

Meny

Fastfruset avfall

Du som fastighetsägare ansvarar för att sopkärlen kan tömmas ordentligt. Så här kan du undvika fastfrusna påsar:

 • Se till att kärlet är rengjort och så torrt som möjligt.
 • Låt överflödig vätska rinna av matavfallet innan du lägger det i papperspåsen.
 • Använt hushållspapper kan med fördel läggas bland matavfallet, det suger upp fukt.
 • Se till att matavfallspåsen är ordentligt försluten. Matrester som ligger löst i kärlet riskerar att frysa fast.
 • Låt påsen stå ute en stund (i skydd mot djur) och frysa till. Då undviker du att kondens bildas och sedan fryser.

Om fastfruset avfall sitter kvar i kärlet efter tömning är det ingen fara. Det räknas inte som en utebliven tömning utan töms vid nästa tillfälle om det lossnat då. De fastfrusna påsarnas vikt registreras inte förrän avfallet de hamnat i avfallsbilen.

Mer att läsa

Utsortering av matavfall

 • Ingress: När din verksamhet sorterar i det bruna kärlet kan vi göra biogas istället för att bränna upp ditt matavfall. Ett enkelt sätt att ta vara på våra resurser!
 • Faktaansvarig: Elisabeth Andersson
 • Datum för faktagranskning: 15 Januari

Meny

Utsortering av matavfall för dig som har en verksamhet

Så får du en bra start

Innan du börjar sortera ut ditt matavfall bör du se över hur det ser ut hos dig. Behövs mer plats eller räcker det med att minska ner på antalet gröna kärl för restavfall och ersätta det med bruna kärl för matavfall?

 • Använd bara papperspåsar, de finns i liten och större storlek. Använd inte plastpåsar då dessa riskerar att följa med ut på åkrarna.
 • Placera papperspåsen i en hållare så luften kan cirkulera runt påsen vilket gör att den håller bättre.
 • Släng påsen i det bruna kärlet

Påsar och påshållare ingår i abonnemanget men däremot får du om du väljer matavfallsäck själv stå för hållaren till säcken.

Matavfallsäck på 45 liter i metallhållare fungerar bra i matsalar och kök. Papperspåse på 9 liter och påshållare fungerar bra i små personalmatsalar eller små avdelningar.

Avfallskvarn kan vara ett alternativ

Om din verksamhet genererar stora mängder matavfall varje vecka kan ett system med avfallskvarn med uppsamlingstank vara ett alternativ. Det kan bidra till att ni i verksamheten får en bättre arbetsmiljö.

Systemet är säkert och hygieniskt eftersom det är slutet, det vill säga att matavfallet mals ned i en kvarn och lagras i en tank. Tanken töms sedan regelbundet av en slamsugningsbil.

Kvarnsystem finns i olika storlekar för olika verksamheter och är något som du själv bekostar. Observera att det inte är tillåtet att koppla avfallskvarn till det kommunala avlopps-systemet.

Så sorterar du matavafallet

Ja tack! Lägg detta i den bruna påsen:

• Skal från frukt, grönsaker, ägg och skaldjur
• Mindre ben och rester från kött, fisk och fågel
• Pasta, ris och potatis
• Gryn och mjöl
• Bröd, kex, kakor och godis
• Kaffesump, kaffefilter och te
• Ost och pålägg

Nej tack! Lägg inte detta i den bruna påsen:

• Tobak, fimpar, snus och tuggummi
• Blöjor, tvättservetter och övriga hygienartiklar såsom intimskydd
• Blommor, växter och trädgårdsavfall
• Dammsugarpåsar
• Kattsand och spillning från husdjur.

Mer att läsa

Mer att läsa

Sophämtning vid snö och halka

 • Ingress: Snö och halka kan göra att sopbilen inte tar sig fram på alla vägar. Det kan innebära att sophämtningen blir försenad eller i värsta fall uteblir. Grundregeln är att alltid ställa ut sopkärlet senast kl 06 på tömningsdagen och låt det stå tills det blivit tömt.
 • Faktaansvarig: Elisabeth Andersson
 • Datum för faktagranskning: 15 Januari

Meny

Sophämtning vid snö och halka

Tänk på att:

 • Vägen, uppställningsplatsen och eventuell vändplats ska vara halkfri och upplogad.
 • Det ska vara skottat och sandat hela vägen fram till kärlet.
 • Vall framför kärl efter plogbil ska skottas bort så att kärlet lätt kan rullas till sopbilen.
 • I de fall ditt kärl ska dras fram till sopbilen av chauffören måste dragvägen vara skottad och halkfri. Tänk även på att hålla rent från snö framför trösklar till soprum eller sopskåp så att det är lätt att öppna dörrarna och dra ut kärlen.

Vägen är chaufförens arbetsplats och det är alltid chauffören som avgör om en väg är farbar eller inte.

Om sopbilen inte kan ta sig fram på grund av snö eller halka

I områden med allmänt vägunderhåll (kommunalt/vägförening) försöker vår entreprenör att tömma ditt sopkärl så snart det går efter att vägen är skottad och sandad. Låt därför kärlet stå ute till dess att det blivit tömt. Bedömer chauffören att vägen fortfarande inte är körbar, så uteblir tyvärr hämtningen. Du har då istället möjlighet att lämna en extra säck vid nästa ordinarie hämtningstillfälle (utan extra kostnad).

Bor du på enskild väg eller om det inte är framkomligt på din fastighet (till exempel på grund av en snövall som blockerar) får du vänta till nästa tömningstillfälle. Om utrymmet i ditt kärl inte räcker har du möjlighet att lämna en extra säck vid nästa ordinarie hämtningstillfälle (utan extra kostnad).

Mer att läsa

Fallfrukt

Äpplen som ligger i gräset
 • Ingress: Har du fallfrukt kvar efter saftande, syltande och bakande? Har du redan delat med dig till vänner?
 • Faktaansvarig: Elisabeth Andersson
 • Datum för faktagranskning: 15 September

Fallfrukt

Större mängd

Har du en större mängd fallfrukt ska den lämnas på någon av våra återvinningscentraler. Där finns containrar eller kärl avsedda för fallfrukten. Glöm inte ta med ditt återvinningskort!

Mindre mängd

Har du bara en liten mängd fallfrukt kan du med fördel läggas i den bruna matavfallspåsen.

När du lämnar in din fallfrukt till oss blir den till biogas och biogödsel.

Mer att läsa

Säker hämtning

Sopkärl på rad vid vändplats
 • Ingress: Som avfallshämtare tömmer man mellan 600 - 800 kärl om dagen, ibland uppemot 1200 kärl. Det är ett slitsamt jobb och Arbetsmiljöverket har belyst smala vägar, backning och dragvägen av kärl som problemområden. För att vi ska kunna hämta ditt hushållsavfall och tömma din slambrunn behöver vi tillsammans se till att det kan ske på ett säkert sätt.
 • Faktaansvarig: Elisabeth Andersson
 • Datum för faktagranskning: 15 Januari
 • Mina sidor:

Meny

Säker hämtning

Underlätta hämtningen

När kärlen ska dras till sopbilen för tömning behöver kärlen stå med handtagen vända utåt. Kärlen från inte vara för tunga för att dras till sopbilen. Tänk även på att dragvägen ska vara utan lutning.

Tänk på att:

 • Ställ fram kärlen senast kl. 06:00 med handtagen utåt .
 • Placera kärlen vid tomtgräns eller max 5 meter från tomtgräns, under förutsättning att tomten angränsar till framkomlig väg.
 • Placera kärlets handtag och hjul utåt gatan enligt bilden nedan. 
 • Ytan som kärlen står på och dras på behöver var hårdgjord* och jämn. Inga kanter, strösklar eller andra hinder får finnas  
 • Håll vägen mellan bilen och kärlen fri. Står det bilar och annat i vägen töms inte era kärl.Under vintertid är det viktigt att se till att kärlen inte blockeras av snövallar och att det är halkbekämpat mellan kärlet och bilen. 
 • Placera kärlet så att det inte hindrar någon trafik. 
 • Låt kärlen stå framme tills de blivit tömda.
 • Vägen till er fastighet har tillräcklig bärighet och bredd för sopbilen.
 • Att vägen är uppgrusad/sandad och skottad när det är vinterväglag. Sopbilen behöver en yta för att kunna vända vid er fastighet. 
 • Saknas en vändyta blir era kärl anvisade till en ny hämtningsplats där man kan hämta era kärl utan att behöva backa en längre sträcka.

* Hårdgjord yta är asfalterad eller stenlagd, alternativt hårt packat grus. Gräs och löst grus/sten räknas inte som hårdgjord yta.

Kärl vid tomtgräns med handtagen ut mot vägen

Säker tömning, ingen backning

Säker tömning kan innebära att de som utför arbetet inte behöver backa sitt fordon och då riskerar att köra på personer eller egendom i omgivningen. Det är därför viktigt att du säkerställer att fordonen kan köra och vända säkert där du bor. 

Anpassa vägen för tunga fordon

För att vi ska kunna hämta hushållskärlen vid er tomtgräns eller tömma er slambrunn behöver vägen vara anpassad för tunga fordon, se exemplet nedan:

Illustration som visar minsta fria höjd för sopbilen

Backning får bara förekomma kortare sträckor vid vändning. För att vi ska kunna hämta vid fastigheten behöver det finnas en tillräckligt stor vändplats för sopbilen/slambilen. Exempel på hur en vändplats behöver utformas ser du nedan.

Illustration som visar vändningsplats för sopbilen Illustration som visar vändningsplats för sopbilen
 • Mina sidor

  Här kommer du till Mina sidor.

Mer att läsa

Kontakta oss

Öppetider Kundservice:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Adress

Endast förbokade besök
Åkarevägen 10
Falkenberg

Postadress
Vatten & Miljö i Väst AB
Box 110 SE-311 22 Falkenberg

© Vatten & Miljö i Väst AB. All rights reserved. Webb av Joomlaproffs.se