Saknar du något?


Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

 • Start
 • Projekt
 • VÅGA - nytt vattentorn i Varberg

VÅGA - nytt vattentorn i Varberg

Byggnationen av VÅGA är en del i en långsiktig VA-planering som ska ge en stabil och trygg dricksvattenleverans i ett ständigt växande Varberg.

Större kapacitet och säkrare dricksvattenleverans

Ett vattentorn utgör en viktig samhällsfunktion och ska skapa ett stabilt och tillräckligt högt tryck i hela kommunens ledningsnät. Det ska också vara en reservvolym som ska kunna förse invånarna med dricksvatten vid driftsstopp i vattenverk eller på ledningsnät.

Varbergs nuvarande vattentorn är i behov av en större renovering och är inte, med sin reservoar på 2 000 kubikmeter, inte stort nog för att möta den växande staden. Med en reservoar på 10 000 kubikmeter vatten, kan både oförutsedda och planerade avbrott i dricksvattenleveransen hanteras på ett bra sätt med det nya vattentornet.

Optimal placering och vågad utformning

VÅGA byggs på Bastekullen i Träslöv – en plats på höjden som ger ett optimalt vattentryck och som ligger nära både centralorten och befintliga huvudvattenledningar. VÅGA syns både inifrån Varbergs centralort och från E6:an och blir ett världsunikt landmärke för Varberg. 

Minimal påverkan

Reservoarens långsträckta utformning ses som fördelaktig på platsen – både ur ett arkitektoniskt perspektiv, men också för att minimera fotavtrycket på kullen. Tornets miljöpåverkan har varit en stor del i planeringen – både vad gäller byggnation och placering. I projekteringen och byggplaneringen har även hänsyn tagits till natur och kulturvärden och till att Bastekullen fortsättningsvis ska kunna vara ett tillgängligt natur- och friluftsområde.

För dig som bor i området

Bastekullen stängs av under byggtiden och vid behov leds trafiken i området om. Under perioder behöver vi genomföra sprängningar eller nattliga gjutningar. Arbetet planeras noggrant för att störa boende i närområdet så lite som möjligt. Vid ledningsdragningar som innebär avstängning av dricksvattnet informeras berörda fastigheter via sms.

Tidplan

 • 2019

  Planering och projektering

 • 2021

  Byggstart

 • 2024

  Tornet tas i drift

Fakta

Tornets höjd: +79 m.ö.h
Läge: Bastekullen i Träslöv
Reservoarvolym: 10 000 m3
Material: Betong, ca 7800 m3
Livslängd: ca 100 år
Entreprenör: Veidekke
Projektform: Partnering
Uppskattad kostnad: cirka 390 miljoner kr (enligt prognos april -22)
Finansiering: Projektet finansieras via taxor (inte skattemedel) som betalas av VA-kollektivet, det vill säga de invånare som nyttjar kommunens VA-tjänster.

Just nu i projektet

Tisdag morgon 18 oktober påbörjar vi gjutning av den första delen av reservoarens väggar. Denna gjutning behöver ske dygnet runt och beräknas vara klar mitt på dagen onsdag 19 oktober.


Tidigare i projektet

Våren 2022: Alla pelarna är gjutna och vi fortsätter nu med att montera en formställning för att kunna gjuta reservarens botten och därefter väggar.

2021 Förberedande markarbete med avverkning av växtlighet gjordes med hänsyn till fågellivet på plats. Sprängningsarbete genomfördes för att skapa plats för tornets teknikhus och centrumpelare. Förberedande ledningsarbeten genomfördes.

2020 Detaljplanen för tornet vann laga kraft under våren. Detaljprojektering färdigställdes. Beslut om att bygga VÅGA togs av Varbergs kommun. Entreprenörskontrakt tecknades mellan VIVAB och Veidekke.

2019 Öppet hus hölls för att besvara allmänhetens frågor om vattentornet. Detaljplanen för vattentornet var på samråd. Veidekke Entreprenad AB kontrakterades till uppdraget att bygga det nya vattentornet i Varberg. Vivab fick tillgång till marken där VÅGA planeras att byggas. VÅGA nominerades till World Architecture News Award samt i kategorierna ”Infrastructure” och ”Competition entries” på World Architecture Festival, WAF i Amsterdam.

2018 Tre arkitektfirmor presenterade förslag på gestaltning av tornet. Uppdrag: Med vatten som utgångspunkt ska tornet ska symbolisera trygghet, kraft och kreativitet. Med tanke på det exponerade läget i landskapet var det viktigt att ge vattentornet en utmanande gestaltning. White arkitekter, valdes fram av en kommunövergripande jury.

Senaste pressmeddelandet

Pressmeddelande 220408:

Prognos för VÅGA visar på ökade kostnader

VÅGA – Varbergs nya vattentorn kommer att bli dyrare än beräknat. Prognosen pekar på en ökning på cirka 30 procent. Det beror till största del på att priserna gått upp men även på en dyrare byggmetod samt försening i tidplanen.

I samband med att Vivab och Veidekke tecknade avtal i december 2020 gjordes en kalkyl som visade en total projektkostnad på 301 miljoner kronor. En viss riskbuffert fanns inkluderad men den har inte räckt.

Den senaste prognosen pekar på att totalkostnaden för projektet kan komma att hamna på cirka 390 miljoner kronor. Prognosen grundar sig på siffror från januari 2022.

Vi tar också viss höjd i prognosen för att vi har ett osäkert världsläge i och med kriget i Ukraina, men det är svårt att förutse hur mycket det kommer att påverka oss, säger Agneta Johansson, projektledare Vivab.

Ökade priser

Tornet byggs under en utmanande tid. Vivab ser redan att priserna ökar till följd av ett osäkert världsläge. Pandemin har redan haft stor påverkan på prisutvecklingen.

Under hösten har priserna på framförallt stål och trä ökat kraftigt, det har handlat om en ökning mellan 60 och 100 procent. Vi ser nu också en fortsatt ökning av priserna. Det får betydande konsekvenser, säger Agneta Johansson, projektledare på Vivab.

Dyrare byggmetod

Utöver höjda materialkostnader har också en del av byggnationen krävt en dyrare byggmetod än budgeterat.

Det handlar om att vi behöver en betydligt kraftigare ställning vid gjutningen av vattenreservoarerna, säger Agneta Johansson.

Förseningar i tidplanen

Projektet förutses bli cirka två månader försenat. Den totala projekttiden är en viktig faktor för projektkostnaden eftersom bland annat kranar, tillfälliga bodetableringar och ställningar innebär löpande kostnader.

Vi kommer göra allt vi kan för att minska förseningen. Det är fortfarande lång projekttid kvar och än så länge har vi goda möjligheter att ta igen förlorad tid, säger Agneta Johansson.

På grund av den stora prognosförändringen har anläggningsbolaget Varbergs Vatten AB:s styrelse fattat ett beslut om en extern granskning som ska kvalitetssäkra prognosen.

VÅGA byggs under en utmanande tid med både en pandemi och osäkert världsläge att hantera. Men när vattentornet står klart kommer det säkra en stabil dricksvattenleverans till Varberg i minst 100 år.

Status och korta fakta:

Byggnationen av Varbergs nya vattentorn har pågått i drygt ett år. Ledningsförläggning, andra markarbeten, sprängning och etablering har genomförts. De sista gjutningarna på tornets pelare är klara och kan nu ses på håll.

Uppdragsgivare: Vivab

Huvudentreprenör: Veidekke

Beräknat klart: 2024

Ny prognos för hela byggnationen: Cirka 390 miljoner kronor totalt

Varberg Vatten AB är bolaget som äger VA-anläggningarna i Varbergs kommun. Verksamheten drivs av Vivab.

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta:

Projektledare
Agneta Johansson, Vivab
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 42 30

Följ VÅGA på Instagram

Dokument

Intresseanmälan till studiebesök är nu stängd

Du som har anmält dig får en bekräftelse via mejl. Hjärtligt välkommen! 

Kontakta oss

Öppetider Kundservice:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Adress

Endast förbokade besök
Åkarevägen 10
Falkenberg

Postadress
Vatten & Miljö i Väst AB
Box 110 SE-311 22 Falkenberg

© Vatten & Miljö i Väst AB. All rights reserved. Webb av Joomlaproffs.se