Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Västra kuststammen

VA-ledningsnätet byggs ut söder om Varbergs centralort för en förbättrad kapacitet och möjlighet till exploatering av nya bostadsområden och verksamheter.

Utbyggnad som möjliggör exploatering

Det allmänna VA-ledningssystemet behöver byggas ut längst med kusten söder om Varbergs centralort. Projektet stäcker sig från Österleden till Jonstaka och vidare förbi Träslövsläge, Gamla Köpstad, fram till Galtabäck och Himle.

Syftet med kuststammen är främst att få tillräcklig kapacitet i våra avlopps- och dricksvattenledningar för att möjliggöra exploatering av nya bostadsområden samt verksamheter i dessa områden. Projektet ska också förbereda för en framtida reservvattenförsörjning mellan Varberg och Falkenbergs kommun och även säkerställa dricksvattenförsörjningen till Tvååker och Himle. Utöver det byggs den första etappen av ringmatning för dricksvatten för Varberg i projektets regi.

Projektets påverkan

Dialog förs med markägare och potentiella VA-abonnenter för bästa möjliga lösning. Trafikomläggning kommer att ske i området.

En så kallad samförläggning kommer att göras tillsammans med Varbergs Energi. Det innebär att vi vissa sträckor kommer förlägga dricksvatten, spillvatten, fjärrvärme, el och fiber i samma schakt, vilket minimerar påverkan på miljö och mark.

Tidplan

Augusti 2021 - juni 2023: projektering

Överföringsledningar kommer att byggas i två etapper:

Etapp 1 Österleden - Galtabäck: beräknas klar 2025

Etapp 2 Gudmundsgård - Himle: beräknas klar 2026

Bild över ett fält

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta:

Projektledare
Anton Olsson, Vivab
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757- 27 40 00 (kundservice)

Just nu i projektet

Nu påbörjas första etappen i projekt Västra kuststammen. Byggnation av nya VA-ledningar inleds nu vid Österleden/Jonstaka och Ramsås/Ås.

Tidigare i projektet

2023: Informaitonsmöte 2 mars

2022 Detaljprojektering och planering inför produktion.

2021  Vivab och entreprenören Veidekke genomförde fältvandringar för att skapa en bild av området och hitta en optimal ledningssträckning.