Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Skyddsvall vid Ätrans reningsverk

Vivab skyddar Ätrans reningsverk mot framtida översvämningar genom att bygga en skyddsvall.

Vivab har ett avloppsreningsverk i Ätrans samhälle i anslutning till vattendraget Ätran. Vid höga vattenflöden höjs vattenståndet i ån svämmar över vid reningsverket. Vattnet riskerar att slå ut reningsverket. För att skydda reningsverket mot framtida översvämningar planerar Vivab att anlägga en skyddsvall runt reningsverket.

Skyddsvall med tryckbank

Skyddsvallen förväntas bli 1,5-2 meter hög, drygt 10 meter bred och 250 meter lång. Den kräver en tryckbank i Ätran för att bli geotekniskt stabil.

Tryckbanken är 12 meter bred och 50 meter lång och kommer att ligga intill reningsverket i östra kanten av Ätran. Denna tryckbank ska även minska risken för erosion. För att anlägga tryckbanken krävs tillstånd för vattenverksamhet. Tillståndsprocessen beräknas ta ett till två år.

Fastighetsförrättning

Fastigheten där tryckbanken planeras att anläggas ägs av en outredd samfällighet. Vivab behöver skapa sig rättighet att anlägga tryckbanken i ån Ätran och kommer därför låta Lantmäteriet utreda samfälligheten, vilket tar ungefär ett år. Samfälligheten behöver vara utredd innan ansökan om tillstånd för vattenverksamhet kan lämnas in.

Samråd om tryckbank

I samband med att Vivab ansöker om tillstånd för vattenverksamhet för tryckbanken bjuder vi in till samråd så att du som berörs av byggnationen har möjliget att framföra synpunkter och kunna påverka den planerade verksamheten.

Under rubriken Dokument finns samrådsunderlaget och tillhörande bilagor att läsa.

Lämna dina synpunkter skriftligen senast 2024-04-12 till
Lina Gyllensvärd, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
eller:
Vatten & Miljö i Väst AB
Lina Gyllensvärd
Box 110
311 22 Falkenberg

Har du frågor?

Då är du välkommen att kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Preliminär tidplan

2024-2025 Lantmäteriförrättning
2025-2026 Handläggning av tillståndsansökan för vattenverksamhet
2026 Ansökan om stadsbidrag från MSB, Myndigheten för skydd och beredskap
2026-2027 Anläggande av tryckbank och skyddsvall

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Telefontider:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Dokument