Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Ny ledning från Stora Neden till Kvarnagården

I Varberg byggs en ledning mellan sjön Stora Neden och Kvarnagårdens vattenverk. Ledningen kommer att ge ökad kapacitet och leveranssäkerhet och är en viktig pusselbit för att trygga framtidens vattenförsörjning i Varberg.

Byggs med stor hänsyn till miljön

Den nya ledningen i Varberg byggs med omtanke om de allmänna miljö-, natur och kulturvärden som finns i området. Vi försöker att så tidigt som möjligt se vad vi behöver ta hänsyn till i varje steg för att minska påverkan på omgivningen. Tidigt i projektet, innan beslut om ledningens läge togs, genomförde vi en analys och jämförde vi olika alternativ för hur ledningen kunde byggas. Vi bedömde och viktade olika delar som:

 • teknik (tex åtkomlighet i markerna och möjlighet att bygga)
 • ekonomi
 • påverkan på miljön

Den grundliga analysen gör att vi känner oss trygga med att den ledningssträcka som vi nu bygger är långsiktigt hållbar och det alternativ som ger minst påverkan i området. 

Vilken påverkan har projektet?

Möten och dialog i olika former pågår med markägare under hela projektet. För att kunna bygga gör vi överenskommelser med alla markägare som berörs av ledningens läge.

Arbetet med ledningen påverkar trafiken i området under vissa perioder. Var uppmärksam på tillfällig skyltning.

De allmänna intressena (som miljö-, natur- och kulturvärden) i området bevakas huvudsakligen av Länsstyrelsen. Vi identifierar kontinuerligt vilken hänsyn vi behöver ta till miljö, natur och kultur. När miljö- och kulturlagstiftningen kräver det, skickar vi in underlag till Länsstyrelsen eller kommunen. De prövar sedan våra ärenden och beslutar om hur åtgärderna får genomföras.

Tidplan

 • 2009 - 2021

  Förprojektering

 • 2021 - 2024

  Byggnation

Just nu i projektet

Projektet följer tidplanen, flera etapper är klara och de sista färdigställs under 2024. 


Tidigare i projektet

 • 2021 Vivab tecknar kontrakt med entreprenören Anneberg bygg och anläggning AB.
 • 2020 Klartecken från Vivabs styrelse att genomföra byggnationen av VA-ledningen. 
 • 2020 En arkeologisk utredning genomfördes med bland annat provschaktning längs ledningssträckan. 
 • 2019 En geoteknisk undersökning gjordes av bland annat jordmaterial, bärighet och bergnivåer genom borrning och provtagning. Utifrån den kan vi skapa bra förutsättningar för ett effektivt genomförande med så liten miljöpåverkan som möjligt.
 • 2019 Kontakt med markägare som påverkas av projektet för att hitta bra lösningar för placering.
 • 2017 Förprojekteringen - en översiktlig plan har tagits fram för hur ledningen ska läggas.

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta:

Byggledare
Sven-Erik Eriksson, Vivab
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757- 27 42 18

Markfrågor
Karl-Johan Svanvik, Tibvik
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0703 - 52 98 34

Driftstörningar kan uppstå

När nya ledningar byggs kan vattenleveransen till boende i området påverkas. Omkopplingar, avstängningar och spolningar kan göra att vattnet blir missfärgat, bubblande eller grumligt. Låta vattnet spola i kranen en stund tills det se ut som vanligt igen.

Vi försöker i största möjliga mån att informera om driftstörningarna i förväg. Du kan säkerställa att du får våra sms genom att registrera ditt nummer här: www.vivab.se/sms

Skällinge får säkrare vatten

När ledningen är färdig kommer reningsverket och vattenverket i Skällinge att tas ur bruk. Ni som idag får vatten från Skällinge vattenverk kommer alltså att bli anslutna till Kvarnagårdens vattenverk. Innan den nya ledningen tas i drift kommer vi i god tid informera er som berörs av omkopplingen.