Saknar du något?


Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Avfall för företagare

 • Ingress: För dig som har ett företag, verksamhet eller flerfamiljsfastigheter gäller speciella regler inom återvinning och avfall.
 • Faktaansvarig: Åsa Jansson
 • Datum för faktagranskning: 15 Januari
 • Mina sidor:

Meny

Avfall för företagare

Avfallsabonnemang

För verksamheter och flerfamiljsfastigheter finns två olika abonnemang att välja mellan: Matavfall blir biogas som är det förmånligaste och mest miljövänliga alternativet och Osorterat avfall där du lägger både matavfall och brännbart hushållsavfall i en och samma påse. 

Väljer du abonnemanget "Matavfall blir biogas" får du bruna kärl avsedda för matavfall och gröna kärl avsedda för brännbart avfall. I abonnemanget ingår papperspåsar (9-liters) och en hållare avsedd för dessa påsar samt papperssäckar (45-liters). Vi har även säckställ, trattar och avrinningskit som kan beställas mot en kostnad enligt prislista.

Väljer du abonnemanget "Osorterat avfall" har du kvar de gröna kärlen avsedda för brännbart hushållsavfall och sorterar som tidigare.

På återvinningscentralen

Som företagare behöver du ett återvinningskort för att få lämna avfall. Första kortet är kostnadsfritt, behöver du fler utgår det en kostnad enligt gällande taxa som är 100 kr exkl. moms per kort. Den totala vikten får ej överstiga 3,5 ton eller 3 kbm per besök.

Det tillkommer en taxa på 44:- (exkl. moms)/m3 för ris och 72:- (exkl. moms)/m3 för trä som överstiger 3m3.

Dokument

Skyltmaterial

 • Mina sidor

  Här kommer du till Mina sidor.

Mer att läsa

Kostnad för avfall

Pengar på hög

Meny

Kostnad för avfall

Hämtning av hushållsavfall 

Alla fastigheter i Varbergs och Falkenbergs kommuner måste ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall. I vissa fall kan man få dispens från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, detta är något du själva ansöker om. Alla fastigheter måste betala en grundavgift, även fastigheter befriade från hämtning. Alla helårsabonnemang får hämtning 26 gånger per år, medan du som väljer ett fritidsabonnemang får hämtning 13 gånger per år.

Välj mellan tre olika abonnemang  

 • Matavfall blir biogas 
 • Egen varmkompost  
 • Osorterat avfall

Tänk på att abonnemanget ”Egen varmkompost” innebär att du måste anmäla att du använder varmkompost till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun och att du själv köper och sköter behållaren. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun tar en handläggningsavgift. I Falkenbergs kommun är handläggningen för varmkompost kostnadsfri. 

Våra abonnemang 

Matavfall blir biogas

I abonnemanget ingår ett brunt kärl för matavfall på 140 liter och ett grönt kärl för restavfall på 190 liter. Detta är det abonnemanget som de flesta av våra kunder väljer och det som är bäst för miljön. 

 • Kostnad i Falkenbergs kommun

  • Grundavgiften: 1045 kronor per år
  • Viktkostnaden: 4,30 kronor per kilo 
 • Kostnad i Varbergs kommun

  • Grundavgift: 1190 kronor per år 
  • Viktkostnaden: 4,30 kronor per kilo

Varmkompost

Abonnemanget varmkompost innebär att du fortfarande har ett grönt kärl för restavfall på 190 liter, men i stället för ett brunt kärl för matavfall har du en egen kompost.

 • Kostnad i Falkenbergs kommun

  • Grundavgiften: 1195 kronor per år  
  • Viktkostnaden: 6,70 kronor per kilo
 • Kostnad i Varbergs kommun

  • Grundavgift: 1360 kronor per år 
  • Viktkostnaden: 6,70 kronor per kilo

Osorterat

Abonnemanget osorterat innebär att du endast har ett kärl för allt ditt avfall. Då slänger du både det restavfallet och ditt matavfall i det gröna kärlet.

 • Kostnad i Falkenbergs kommun

  • Grundavgiften: 1975 kronor per år  
  • Viktkostnaden: 8,25 kronor per kilo
 • Kostnad i Varbergs kommun

  • Grundavgift: 2215 kronor per år 
  • Viktkostnaden: 8,25 kronor per kilo

Slamtömning 

Kostnaden för slamtömningen finns angiven i avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall för respektive kommun.  

Återvinningscentraler 

Det är olika regler för privatpersoner och företag som besöker våra återvinningscentraler. I Varberg och Falkenberg behöver både privatpersoner och företag ett återvinningskort, men det är bara företag som betalar för sina besök. Privatpersoner i villa har 15 fria besök på sitt kort (helårsabonnemang) och personer som bor i lägenhet eller äger ett fritidshus har 8 fria besök (fritidsabonnemang). Om du som privatperson har använt alla dina besök för året kan du självklart fortfarande lämna avfall på återvinningscentralen men då mot rådande taxa vilket är 250 kronor per besök. 

Trädgårdsavfall 

I ett flertal områden i Varbergs och Falkenbergs tätorter erbjuder vi abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall. Kostnaden för hämtning av trädgårdsavfall finns i broschyren Taxa återvinningscentraler och grönavfall. 

Avfallstaxor

 • Mina sidor

  Här kommer du till Mina sidor.

Mer att läsa

Tömning av slam

Tömning av slambrunn
 • Ingress: Vivab har det övergripande ansvaret för slamtömning i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Om du har en slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller annan enskild avloppsanläggning så ska den tömmas genom Vivab. Vi i vår tur anlitar en entreprenör – Pettersons Miljöåkeri AB som sköter all tömning.
 • Faktaansvarig: Åsa Jansson
 • Datum för faktagranskning: 15 Januari
 • Mina sidor:

Meny

Tömning av slam

Avisering inför slamtömning

Från och med 1 oktober 2023 aviserar vi digitalt via e-post eller sms. Har du inte registerat dina kontaktuppgifter kan du göra det via vår e-tjänst på Mina sidor.

En slamavskiljare eller ett minireningsverk ska tömmas minst en gång per år, ibland oftare. Som mest kan du ha max två schemalagda tömningar. För att minska transporterna sker tömningen områdesvis och det är därför du inte själv kan välja när slambilen kommer. Tömningen sker ungefär samma tidpunkt varje år och du får en avisering om när slambilen kommer cirka två veckor i förväg.


När kommer slambilen?

Vill du veta under vilken period din nästa slamtömning är beräknad eller se din återkommande hämtningsdag av ditt hushållsavfall? Välj din kommun nedan och skriv in gatuadress och nummer för att se när vi tömmer dina kärl. Observera att hämtningsdagen kan tillfälligt ändras vid helger och röda dagar.

 • Falkenberg

  Fyll i gata och nummer, välj din adress. Vill du ha en pdf klickar du på ladda ner. Hittar du inte din adress är du välkommen att kontakta vår kundservice Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Varberg

  Fyll i gata och nummer, välj din adress. Vill du ha en pdf klickar du på ladda ner. Hittar du inte din adress är du välkommen att kontakta vår kundservice Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Boka om tiden för tömning

Behöver du omboka tiden eller beställa en extra tömning tillkommer en avgift enligt gällande taxa. Ombokning eller beställning gör du via vår e-tjänst på Mina sidor eller via vår kundservice.  

Vill du ha en längre intervall mellan dina tömningar behöver du ansöka om detta hos Miljö och hälsa i respektive kommun. Ansökan är förenat med en kostnad.  

Läs mer om slam på Varbergs kommuns hemsida

Läs mer om slam på Falkenbergs kommuns hemsida

Säker tömning av slambrunn

För att vi ska kunna hämta ditt hushållsavfall och tömma din slambrunn behöver vi tillsammans se till att det sker på ett säkert sätt.  

Säker tömning kan innebära att de som utför arbetet inte behöver backa sitt fordon och då riskerar att köra på personer eller egendom i omgivningen. Det är därför viktigt att du säkerställer att fordonen kan köra och vända säkert där du bor.

 • Mina sidor

  Här kommer du till Mina sidor.

När är det dags för tömning?

Sluten tank

Det brukar lysa en lampa vid tanken som visar när den är full och i behov av tömning. Tänk på att se över din tank så att larmanordningen fungerar. Kontakta Vivabs kundservice för beställning av slamtömning.

Slamavskiljare

Tömning av slamavskiljare ska ske minst en gång per år enligt kommunernas renhållningsordning. Du får ett meddelande cirka en vecka innan vi kommer och tömmer slamavskiljaren.

Dokument

Mer att läsa

Mobil återvinning

Lägga in avfall i bilen
 • Ingress: Tjänsten med mobil återvinning läggs ned. För få nyttjar tjänsten till för hög kostnad. Vi önskar att du besöker istället våra återvinningscentraler där vi kan erbjuda full sortering eller välja någon av våra andra alternativa tjänster.
 • Faktaansvarig: Elisabeth Andersson
 • Mina sidor:

Meny

Mobil återvinning

Styrelsen har fattat beslut om att vi avslutar tjänsten då allt färre använder den och det blir en för hög kostnad per besök. Den mobila återvinningen har erbjudits på orterna Älvsered, Ätran, Karl-Gustaf och Vessigebro och inneburit att du några gånger per år kan lämna vissa fraktioner på en ”mobil återvinningscentral”. Då antalet användare minskat till hälften och varje mobilt besök nu kostar cirka tre gånger mer än ett besök på återvinningscentralen upphör tjänsten januari 2023.

Du har fortfarande flera andra alternativ att välja på.
Allra bäst är om du besöker en återvinningscentral där vi kan erbjuda full sortering vilket ökar möjligheten att återvinna och återbruka det du lämnar in. Ett tips är att samköra en last med grannarna eller åka via Återvinningscentralen när du ändå är ute i andra ärenden.

Detta kan du göra i stället för att åka till den mobila återvinningen:

• Besöka våra återvinningscentraler som har generösa öppettider. De har en mer omfattande sortering av alla avfallsslag och möjlighet till återbruk.
• Besöka en återvinningscentral i en annan kommun (Kungsbacka, Halmstad, Svenljunga). 
• Använda tjänsten för hämtning av grovavfall – bra tips för den som inte har bil!
• Från 2023 blir det möjligt beställa hämtning av bygg-och rivningsavfall för hushållen, mot en kostnad.

 • Mina sidor

  Här kommer du till Mina sidor.

Mer att läsa

Återvinningskort

Ett foto på ett återvinningskort

Meny

Återvinningskort

Så här använder du kortet

För att komma in håller du upp kortet framför kortläsaren som finns vid bommen. På displayen kan du se hur många besök du har kvar. Därefter kan du köra in på området. Har du problem vid kortläsaren kan du kontakta personal genom att trycka på knappen.

Vid bommen på återvinningscentral för inpassering

Kortfritt område

Det finns ett område utanför bommen där du som privatperson kan lämna avfall utan att behöva dra ditt kort. Detta kallar vi för det kortfria området. Här kan du lämna saker som:

 • Vitvaror
 • Elektronik
 • Farligt avfall
 • Saker till återbruk

Antal besök

Antal fria besök på vår återvinningscentraler regleras av vilket abonnemang du har. Som helårsabonnent med egna kärl har du 15 besök på ditt kort. Som sommarabonnent med egna kärl har du 8 besök.

Du som har gemensam avfallshantering och bor i hyres- eller bostadsrätt eller samfällighet har man 8 eller 6 besök beroende på abonnemang.
Kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsföreningen för att få reda på vad som gäller för just dig eller om du behöver ett nytt kort.

Kortet nollställs och laddas med nya besök vid varje årsskifte. Du behåller alltså ditt kort som automatiskt fylls på med nya besök. Besök som inte används för det gångna året sparas inte.

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hyr du en fastighet eller en lägenhet ska du kontakta din hyresvärd gällande återvinningskort. Bor du i bostadsrätt är det ordföranden i bostadsrättsföreningen som tillhandahåller korten.

Ditt ansvar som fastighetsägare i flerfamiljshus

Som fastighetsägare är det du som ansvarar för avfallshanteringen på din fastighet och förhanteringen av återvinningskorten. Tänk på att:

 • Du som fastighetsägare ansvarar för återvinningskorten.  ​ 
 • Skriv en lista där du lätt kan avläsa vilket kortnummer som tillhör vilken lägenhet. ​ 
 • Besök som överstiger antalet besök på kortet debiteras med 250kr/besök.​ 
 • Borttappat återvinningskort debiteras med 125kr/kort.​ 
 • Du som fastighetsägare får fakturan för överstigande besök och borttappade kort. 

För dig som är företagare

Är du företagare i Varberg eller Falkenberg använder du ett företagskort till återvinningscentralen. Har du inget kort kan du ansöka om ett hos Vivab genom att kontakta vår kundservice.

Vi kan inte ta emot farligt avfall från företag på våra återvinningscentraler. Tänk på att tryckimpregnerat trä räknas som farligt avfall.

Om du är företagare och behöver lämna el-avfall behöver du ha med dig ett avlämningsintyg.

Företagskort hålls mot läsaren för inpassering

Lämna avfall i annan kommun

Vill du besöka en återvinningscentral i en annan kommun så kan du ansöka om att få tillträde till angränsande kommuners återvinningscentraler utan extra kostnad. Besöket kommer räknas som ett på en återvinningscentral i din egen kommun. Ansökan gör du på Mina sidor. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Bor du i Slöinge och ska besöka HEM:s återvinningscentral behöver du först få ett återvinningskort från HEM. Ett sådant får du när du har skickat in anmälningsblanketten och ansökan har blivit godkänd.

Du som bor i Stråvalla eller Älvsered med omnejd kan använda Vivabs återvinningskort både på Vivabs återvinningscentraler och på Kungsbackas återvinningscentraler eller på återvinningscentralen i Svenljunga, efter att ansökan blivit godkänd.

 • Mina sidor

  Här kommer du till Mina sidor.

Mer att läsa

Kontakta oss

Öppetider Kundservice:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Adress

Endast förbokade besök
Åkarevägen 10
Falkenberg

Postadress
Vatten & Miljö i Väst AB
Box 110 SE-311 22 Falkenberg

© Vatten & Miljö i Väst AB. All rights reserved. Webb av Joomlaproffs.se