Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Spännande projekt för en bättre vattenkvalitet i Vinån

Vid pumpstationen för avloppsvatten i Bergagård utanför Falkenberg har ett bräddmagasin installerats och satts i drift. Bräddmagasinet syftar till att minska mängden bräddvatten som kan nå Vinån vilket minskar risken för de förorenings- och näringsbelastningar som bräddningar kan orsaka.

Drygt en mil öster om Falkenberg ligger Bergagård. Där har Vivab en av sina pumpstationer för avloppsvatten. Pumpstationer hjälper till att pumpa avloppsvatten vidare i våra ledningar till ett reningsverk, i detta fall Smedjeholms reningsverk i Falkenberg. Vid kraftigt regn eller mycket nederbörd på kort tid kan ledningar bli fulla. Vårt ledningsnät blir därmed överbelastat och hinner inte med att transportera allt avloppsvatten till reningsverket. Då riskerar vattnet att rinna baklänges i ledningarna och översvämma både källare och gator. För att undvika sådana översvämningar genomförs bräddningar.

En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av vatten som ännu inte har renats. Vattnet som släpps ut är kraftigt utspätt och består till större del av regnvatten. Att vi på olika platser i kommunerna installerat avloppsledningar för bräddning är ett skydd mot att din källare eller våra gator ska bli översvämmade. Däremot strävar vi alltid efter att undvika bräddning i den mån det går då det aldrig är bra att orenat vatten kommer ut i naturen. Ett viktigt steg för att minska risken av att behöva göra en bräddning är att skapa alternativa vägar för vattnet att gå. Ett bra exempel på ett sådant alternativ är att bygga så kallade bräddmagasin. 

Bräddmagasin är, som namnet tyder, ett magasin i marken dit avloppsvatten kan rinna när vi har större belastningar på vårt ledningsnät. Där vi i normala fall hade varit tvungna att göra en bräddning kan vi nu i stället låta avloppsvattnet rinna från pumpstationen till bräddmagasinet till dess att flödet minskar. När dessa flöden börjar återgå till normala volymer kan vattnet rinna tillbaka in i pumpstationen och vidare till avloppsreningsverket.

Bräddmagasinet i Bergagård.

Bräddmagasinet i Bergagård är det första bräddmagasinet Vivab installerat i någon av våra kommuner. Därför är det också ett viktigt pilotprojekt för Vivab och kan agera som framtida vägledning för sätt att hantera avloppsvatten på i syfte att motverka bräddningar.

Det har varit roligt att vara med i ett projekt som direkt inriktar sig på att förbättra vår miljö. Utmaningen här har varit att driva projektet inom ett vattenskyddsområde vilket ställer extra stora krav på tillvägagångssätt och det blir fler saker att ta hänsyn till. Bräddmagasinet är nu i drift och allt fungerar som det ska. Det enda som återstår är att göra de sista justeringarna med ett antal givare, förklarar Magnus Oknestam som är projektledare på Vivab och projektledare för projektet i Bergagård.  

Projektet kostade strax under fem miljoner kronor och finansierades delvis med LOVA-bidrag (Lokala vattenvårdsprojekt) från Länsstyrelsen. Projektet uppnådde önskat resultat i både funktion och kvalitet, samt i enlighet med övriga direktiv som satts för projektet. Totalt har bräddmagasinet i Bergagård kapacitet för 270 kubikmeter avloppsvatten.

Med hjälp av bräddmagasinet i Bergagård kommer vi avsevärt kunna minska den negativa påverkan på recipienten som bräddningar kan ha. Alltså utsläpp av näringsämnen och andra miljöskadliga ämnen som kommer med spillvattnet. Minskade bräddutsläpp till recipienten innebär också att vi gör en åtgärd som förhoppningsvis kommer ha en positiv påverkan på Vinåns statusklassning som bidrar till att den kan uppnå god ekologisk status i framtiden, förklarar Victor Brandt, produktionstekniker på Vivab.

Att pumpstationen i Bergagård valdes för pilotprojektet beror på att det var den pumpstation som fått högst riskpoäng (där vi kollar på sannolikheten för bräddningar samt vad konsekvenserna av dem blir). Bräddningar från Bergagårds pumpstation går nämligen direkt till Vinån och Vinådalens vattenskyddsområde. Vinån har stor betydelse för lax och öring eftersom det finns både lek- och uppväxtplatser här för arterna. Vinån rinner sedan vidare till ytterligare tre vattenskyddsområden (Jonstorps, Vinbergs och Österängs vattenskyddsområden) innan ån rinner ut i Ätran som är klassificerad som ett Natura2000-område.

Det har varit ett spännande och lärorikt projekt att vara delaktig i! Något som är extra roligt med dessa typer av projekt är också den direkta vinsten vi ser för vår miljö, och det visar att Vivab är beredda att göra investeringar för att värna om miljön i våra vattendrag, avslutar Magnus.

Vill du läsa mer om hur avloppsvatten renas kan du läsa det här: Rening av avloppsvatten eller kolla in vår digitala tur på reningsverket: Digital tur på reningsverket. Mer information om bräddningar hittar du här Bräddning - vivab.se.

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Telefontider:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15