Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Nu är det underjordiska filtermagasinet i Ullared i drift

Pilotprojektet för dagvattenhantering i Ullared är nu färdigställt där ett underjordiskt filtermagasin installerats som renar Ullareds dagvatten. Magasinet utgör det sista steget innan dagvattnet går ut i Högvadsån som har många utpekade naturvärden och känsliga arter.

Tidigare i höst påbörjade Vivab i samarbete med varuhuset Gekås installationen av ett underjordiskt filtermagasin för rening av Ullareds dagvatten, ett område som tidigare saknat en renings- och fördröjningsanläggning av dagvatten. Magasinet som nu är installerat och satt i drift fångar upp och renar dagvatten från hela centrala Ullared samt Gekås stora handelsområde.

Det tolv meter långa och tre meter i diameter stora magasinet är specialtillverkat för att effektivt kunna hantera de mängder dagvatten Ullared får på sina hårdgjorda ytor som vägar, parkeringar och tak. Magasinet är anpassat för att kunna hantera 90 procent av Ullareds årsnederbörd vilket säkerställer att hela flödet av dagvatten hanteras innan det rinner ut i Högvadsån. Det innebär att även de föroreningar som kommer i början av ett avrinningstillfälle (så kallad "First flush") behandlas. Att även detta vatten renas är viktigt då det oftast innehåller störst andel föroreningar och därmed har högst reningsbehov.

Det underjordiska filtermagasinet renar dagvattnet i tre steg. Det första reningssteget består av ett grovgaller där grövre partiklar som löv och grenar fångas upp. Därefter når vattnet det andra steget, en sedimentficka som samlar upp sediment från dagvattnet. I det tredje och sista steget pressas vattnet genom ett kalkbaserat filter som tar upp lösta föroreningar.

En av de viktigaste aspekterna med att anlägga en reningsanläggning för dagvatten just här är för att dagvattnet går till Högvadsån vilket är ett Natura 2000-område, ett nätverk av värdefulla naturområden i Europa som anses särskilt skyddsvärda. Högvadsån har flera utpekade naturvärden och känsliga arter, bland annat lax, flodpärlmussla och havsnejonöga. Victor Brandt som är projektledare är mycket nöjd med projektet och samarbetet mellan samtliga involverade parter.

Det har varit jätteroligt. En fantastiskt utvecklande erfarenhet och jag har fått enormt mycket hjälp. Dels av mina kollegor på Vivab och sedan har vi tillsammans med Uponor och Gekås fått mycket stöd i upplägget, förklarar Victor Brandt.

Magasinet är skräddarsytt för Ullared i detta pilotprojekt, men lösningen med underjordiska filtermagasin för dagvattenrening kan även komma att användas på andra platser i både Falkenbergs och Varbergs kommuner. Nu väntar uppföljning av projektet för att undersöka reningseffekten och hitta lösningar för drift och underhåll.

I och med att detta är en ny anläggningstyp för oss så innebär det ju lite uppföljning och arbete med att bekanta oss med magasinet. Alltså hitta bra rutiner för när vi behöver göra olika insatser som att suga rent sandfånget och följa upp när eventuella filterbyten behöver göras, avslutar Victor Brandt. 

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Telefontider:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15