Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Kronan på verket - Ullareds nya vattentorn

Nu inviger vi Ullareds nya landmärke - vattentornet som blir kronan på verket över Vivabs satsningar på vatten och avlopp i området. Nu kan Ullared växa - med fler Ullaredsbor, besökare och ett starkt företagande.

Investeringarna i Ullared ger en trygg leverans av dricksvatten till invånarna och en bättre rening av avloppsvattnet. Viktiga delar för att möjliggöra inflyttning, nybyggnation och företagande.

Redan 2013 invigdes avloppsreningsverket i Ullared, ett modernt reningsverk med väl tilltagen kapacitet. De senaste åren har Vivab satsat på att säkra dricksvattenförsörjningen på olika sätt.

Vi har förbättrat ledningsnätet och byggt ut vattenverket så att vi nu kan producera vatten för ett växande samhälle. Dessutom rymmer det nya vattentornet fem gånger så mycket vatten som det gamla vilket också ger en trygg vattenleverans till Ullared, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD Vivab.

Blir en ny siluett

Tornet ökar inte bara tryggheten utan bidrar också en ny siluett i Ullared. Kommunen uttryckte tidigt ett önskemål om en konstnärlig utformning och Vivabs målbild för vattentornet har varit ett spännande landmärke med ett industriellt uttryck”.

 

Nu när det är färdigt tycker jag att vi verkligen lyckats med gestaltningen, det blev det konstnärliga landmärke som ritningarna visade. Det är en häftig byggnad som syns från alla håll i samhället, säger Hans Malmström, projektledare Vivab.

Utmanande placering

Vattentornet ligger på höjden vid västra infarten till Ullared. Projektet var utmanande redan från start med placeringen på ett berg som var otillgängligt och brant. Men tillsammans med entreprenören Serneke har tornet kommit på plats inom planerad tid.

Tornets konstnärliga siluett kan lysas upp med energisnåla LED-lampor. Under invigningen kommer vi att tända och sedan släcka belysningen.  Efter det kommer vi avvakta ett mer gynnsamt energiläge innan vi aktiverar belysningen mer regelbundet under dygnets mörka timmar. 

Fakta

  • Vivab har med satsningar i Ullared ökat produktionen av dricksvatten från 30 till 45 kubikmeter per dygn.
  • Det nya vattentornet rymmer fem gånger så mycket vatten som det gamla.
  • Vattentornets design är ett samarbete mellan stadsarkitekten på Falkenbergs kommun, Vivab och WSP, som gjort ritningarna. Entreprenör för projektet har varit Serneke.
  • Lamporna som lyser upp tornet är LED och drar 1kWh per 8 timmar. Så om tornet är belyst 8 timmar om dygnet 365 dagar så drar det 365 kWH på ett år.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta: 

Projektledare Hans Malmström
telefon:  0757 - 27 42 09

VD Margareta Björksund-Tuominen
telefon: 070 - 638 60 76

Ordförande styrelsen Peter Sjöholm
telefon:  070 - 728 26 88

Ett glatt och stolt gäng framför det färdiga vattentornet i Ullared.

Från vänster: Peter Sjöholm, ordförande Vivabs styrelse, Margareta Björksund-Tuominen, VD, Thomas Karlsson, Gekås Ullared AB, Hans Malmström, Projektledare Vivab.