Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Förslag på höjda taxor

Vivab har tagit fram förslag för taxor för VA (vatten och avlopp) samt avfall för 2023. Taxorna beslutas i december av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Ökande el- och räntekostnader påverkar

Inför 2023 ser vi att framförallt höjda elpriser och räntenivåer kommer att ha stor påverkan på VA-taxan. Vi använder mycket el vid våra anläggningar och att många av våra investeringar finansieras via lån, där räntenivåerna har ökat betydligt. Förslaget är därför att höja brukningsavgiften med 8 procent i Varberg och Falkenberg

- Vi ser över våra kostnader i stort och särskilt på vilka sätt vi kan minska energikostnaderna. Men ökningen av el- och räntekostnader är så hög nu att den inte kan täckas på annat sätt än genom taxehöjning, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD för Vivab.

VA-taxan är det du betalar för VA-tjänsterna , det vill säga att få vatten i kranen och att avloppsvatten leds bort och renas. Men taxan ska också täcka underhåll och utveckling av anläggningarnas kapacitet– vilket blir viktigare när kommunerna växer.

När det gäller kostnaden för avfallshantering påverkas den också av nuläget, men på annat sätt. Avfallsverksamheten består till stor del av transporter och dessa påverkas av bränslepriser. Vi bedömer att taxan i Falkenberg behöver höjas med fem procent. I Varberg höjer vi inte taxan alls, då vi har ett överskott från tidigare års höjningar. Avfallstaxan täcker dels den fastighetsnära avfallsinsamlingen, dels driften av återvinningscentraler.

Ett räkneexempel:

Taxeökningarna innebär att kostnaden för ett villahushåll i Falkenberg ökar med cirka 53 kr per månad för VA. För ett avfallsabonnemang för en vanlig enfamiljsbostad höjs grundavgiften med cirka 7 kr per månad, medan viktavgiften är oförändrad. I Varberg ökar kostnaden för ett villahushåll med cirka 52 kr per månad för VA.

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Telefontider:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15