Saknar du något? Tipsa oss här!

Skip to main content

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Spara vatten

 • Ingress: Vattna med regnvatten, fyll diskmaskinen full, stäng av kranen när du borstar tänderna och duschar. Det är några enkla saker du kan göra i din vardag för att spara på vatten.
 • Faktaansvarig: Sofie Kerstell
 • Datum för faktagranskning: 15 Mars

Meny

Spara vatten

Enkla tips för trädgården

 • Ställ undan vattenspridaren och låt gräsmattan bli gul så sparar du massvis med dricksvatten. Gräsmattan tar sig snabbt igen vid nästa regn.
 • Vattna med regnvatten. Samla vatten i en tunna och använd det till dina växter.
 • Vattna på morgonen eller kvällen när det är svalare. Då avdunstar vattnet inte så fort.
 • Odla grönsaker i skugga. Där håller sig jorden fuktig längre. Testa exempelvis sallad, persilja, mangold eller dill.
 • Välj torktåliga växter och placera känsliga växter skyddat från sol så behöver du inte vattna dem lika ofta.
 • Testa täckodling. Lägg ett tjockt lager växtmaterial, till exempel blast, gräsklipp eller löv mellan plantorna. Det hindrar fukten från att avdunsta och blir till näringsrik jord.
 • Plantera buskar, häckar och fleråriga växter på hösten. Då är jorden ofta fuktig och du behöver inte vattna lika mycket.

Enkla tips i vardagen 

 • Stäng av kranen! När du borstar tänderna, tvålar in dig eller rakar dig - låt inte vattnet rinna.  
 • Fyll alltid din diskmaskin och tvättmaskin innan de startas.  
 • Ställ en kanna med vatten i kylskåpet för att ha tillgång till kallt vatten, istället för att spola tills det blir kallt.  
 • Använd snålspolande munstycken på kranar och i duschen.   
 • Åtgärda droppande kranar och läckande toaletter. En droppande kran kan göra av med 20 000 liter vatten på ett år och en toalett 400 000 liter(!).
 • Diska aldrig under rinnande vatten, skölj disken i balja istället för under rinnande vatten.  

Så här sparar Vivab på vattnet 

Vi förbrukar en hel del dricksvatten i våra processer, framförallt när vi renar avloppsvatten. Sedan några år tillbaka har vi på några reningsverk skapat möjligheter för att återanvända det renade avloppsvattnet istället för att använda dricksvatten. Det gör att vi sparar många tusen kubikmeter vatten varje dag.

Vi jobbar även för att minska mängden vatten som läcker ut i onödan, både genom att minska antalet läckor och att minska omfattningen av de läckor som uppstår. Förnyelse av ledningsnätet, att vi byter ut gamla ledningar, är ett sätt att minska läckor långsiktigt. För att minska omfattningen av de läckor som uppstår inne i fastigheter jobbar vi systematiskt med våra vattenmätare. Alla vattenmätare byts ut var 10-12:e år. Nästa gång vi byter din vattenmätare får du en fjärravläst modell som dessutom kan larma för läckor. På så sätt minskar vi mängden dricksvatten som går till spillo. 

Fler vattensmarta tips!

Tillsammans med övriga vattenproducenter i Halland har vi skapat sidan vattensmart.se. Där samlar vi tips om hur du kan spara på vårt värdefulla vatten på enkla sätt. 

Till vattensmart.se (extern webbplats)


140 liter dricksvatten om dagen

Du använder i genomsnitt 140 liter rent dricksvatten om dagen. En familj på fyra personer anväder mer än en halv kubikmeter vatten - varje dag. Vi kan spara många liter tillsammans, bara genom att stänga kranen ibland.

Mer att läsa

Värdera vattnet

 • Ingress: I Sverige har vi vant oss vid lyxen att ha rent, friskt dricksvatten direkt ur kranen. Varje dag. För att vi ska klara framtidens utmaningar behöver vi alla övergå till en mer hållbar vattenanvändning.
 • Faktaansvarig: Sofie Kerstell
 • Datum för faktagranskning: 15 September

Meny

Värdera vårt vatten

Vatten är en förutsättning för liv. Rent vatten är en förutsättning för mänskligheten. Vattenbrist kommer vara en av klimatförändringarnas första och mest påtagliga konsekvenser. Samtidigt behandlar vi i Sverige vatten som en självklarhet. Det kommer ju hela tiden nytt ur kranen. För att vi ska klara framtidens klimatutmaningar behöver vi alla övergå till en hållbar vattenanvändning. Vi behöver förstå och uppskatta det värdefulla vattnet.

Tillsammans med stora delar av Sveriges dricksvattenproducenter kommunicerar vi med ett gemensamt material för en hållbar vattenanvändning. Genom att kommunicera samma budskap över hela landet tror vi att vi skapar igenkänning och genomslagskraft. 

Bild från en klippa ser vi ut över en insjö. Vattnet ligger blankt och molnen speglar sig i vattenytan. Utmed sjöns stränder syns skrovliga klippor och barrskog. Mitt i sjön en liten kobbe med några lövträd.

Tänk på vad du spolar ner

Förutom att minska på vattenmängden vi förbrukar kan vi också göra miljön en stor tjänst genom att tänka på vad vi släpper ut i vattnet. Om vi minskar mängden miljöfarliga ämnen i vårt avloppsvatten så minskar mängden kemikalier som behövs för att rena vattnet. Det vinner vi alla på. Vi kallar detta för uppströmsarbete, alltså att förebygga genom att göra åtgärder vid källan till problemet.  

Mer att läsa

Bevattningsförbud

 • Ingress: Vid hög vattenförbrukning, låga grundvattennivåer eller en stor vattenläcka kan vi behöva införa ett så kallat bevattningsförbud. Det görs för att säkerställa att vi kan fortsätta leverera dricksvatten till mat, hälsa och hygien. Här kan du läsa om vad som gäller om ett bevattningsförbud införs.
 • Faktaansvarig: Petra Nilsson Rissman

Meny

Bevattningsförbud

Detta gäller vid bevattningsförbud 

Du ska bara använda dricksvatten till mat, hälsa och hygien. Detta ska du göra sparsamt och du ska inte använda vattnet till något annat. 

Det kommunala dricksvattnet är ett livsmedel och en av samhällets allra viktigaste resurser. Vi kan bara lösa en vattenbrist om vi alla hjälps åt. Vid ett bevattningsförbud uppmanas alla att avstå från användning av kommunalt dricksvatten till sådant som inte är nödvändigt för mat, hälsa och hygien.  

Vid ett bevattningsförbud får kommunalt dricksvatten inte användas till  

 • Bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Bevattning får ske med vattenkanna.  
 • Bevattning av fotbollsplaner, tennisbanor och liknande.  
 • Att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler, badtunnor, barnbassänger eller spabad.  
 • Tvätt av exempelvis fasader, fordon med mera (varken med vattenslang eller högtryckstvätt).  

Bevattningsförbud kan införas av olika anledningar 

Vi tar ett beslut om ett bevattningsförbud när det finns risk att dricksvattnet inte räcker till. Det kan bero på låga grundvattennivåer eller att användningen av dricksvatten är för hög så att våra vattenverk inte kan producera tillräckligt med vatten. Vi följer nivåerna noga, särskilt under vår och sommar då många använder mer dricksvatten än vanligt.  

Om vattnet tar slut 

Om vattnet tar slut innebär det att vi har tomma vattenledningar. Då får du inget vatten i kranen, du kan inte spola i toaletten eller duscha. I ett sådant läge behöver vi använda så kallat nödvatten. Det innebär att Vivab ställer ut tankar med dricksvatten där du själv får hämta vatten, en så kallad nödvattentank. Vi använder normalt ca 140 liter vatten per person och dygn. Om vi måste hämta vatten via tankar blir det ransonering av dricksvattnet enligt livsmedelsverkets rekommendationer, vilket är 3-5 liter vatten per person. 

Tomma vattenledningar skapar också problem för räddningstjänsten. Om en brand skulle uppstå måste vatten från andra källor användas, vilket försvårar arbetet. 

När vattnet kommer tillbaka 

Efter att det har varit tomt i ledningen och vattnet kommer tillbaka införs kokningsrekommendation av dricksvattnet vilket innebär att du måste koka allt vatten till mat och dryck innan det används. Enligt Livsmedelsverkets regler måste det finnas godkända vattenprover innan vattnet får användas som vanligt. Detta tar minst tre dagar. 

Vattenläget just nu

Här kan du läsa mer om tillgången på vatten just nu. 

Mer om vattenläget

Mer att läsa

Hållbara evenemang och samarbeten

 • Ingress: Ska du arrangera ett evenemang? Här får du tips på hur du gör det hållbart. Du kan också ansöka om samarbete.
 • Faktaansvarig: Clara Christiansson
 • Datum för faktagranskning: 15 Mars
 • Mina sidor:

Meny

Hållbara evenemang och samarbeten

Planera i tid

Genom att redan i planeringen fundera på vilka resurser du behöver och vilket avfall ditt evenemang kommer skapa så kan du göra ditt evenemang mer hållbart. Vi kan hjälpa dig med frågor kring vatten och avfall, men också vad du kan göra för att minimera mängden av dem.

Vatten till evenemanget

Behöver du dricksvatten till evenemanget är det bra att ta kontakt med oss tidigt i planeringen. Det är viktigt att tänka på vad vattnet ska användas till, det är ett viktigt livsmedel som vi ska använda med omsorg.

Eftersom vatten är ett livsmedel finns det regler för vilken kvalitet vattnet ska ha för att du ska få använda det till mat och dryck. Det är därför viktigt att de slangar du använder är avsedda för livsmedelshantering och inte försämrar kvaliteten på vattnet.

Avfall från evenemanget

Redan i planeringsstadiet behöver du fundera över vilket avfall evenemanget kommer att ge upphov till. Vilken sorts material kommer användas och vad kan sorteras ut för att få så lite brännbart avfall som möjligt? Fundera på hur de olika typerna av avfall ska samlas in, om du behöver: 

 • bruna kärl för matavfall.
 • görna kärl för restavfall (brännbart).
 • andra kärl för till exempel förpackningar av glas och papper, glas eller pant.

Vivab kan leverera kärl för restavfall och matavfall

Vi kan hjälpa dig att tänka kring vilket sorts avfall som kommer uppstå och vad som kan sorteras ut. Vi kan även köra ut avfallskärl för restavfall (brännbart) och matavfall. Efter evenemangets slut tömmer och hämtar vi kärlen vi kört ut. Tänk även på att alla kärl ska vara lätta att köra fram till när det är dags för tömning och hämtning av dem.

Övrigt utsorterat avfall 

Tyvärr har vi inte möjlighet att ta hand om det utsorterade avfallet, som förpackningar, glas eller pant. För att ordna behållare och hämtning av utsorterade avfallet rekommenderar vi att du tar kontakt med en privat avfallsaktör.

Ansök om samarbete vid evenemang

Vivab samarbetar i huvudsak med lokala aktörer, i Falkenberg och Varberg, som bedriver en samhällsnyttig verksamhet. Du som ansöker om samarbete ska kunna visa att din förening har eget pågående miljöarbete och kunna erbjuda en motprestation som går i linje med Vivabs vision.

Vivab kan, vid beviljad ansökan, erbjuda dricksvatten till evenemanget och rådgivning kring avfallshanteringen men har inte möjlighet till traditionell sponsring som innebär ekonomisk ersättning.

Ansökningstiden för sommaren 2023 har gått ut

Sista ansökningsdag för sommarevenemang var 31 maj. Ansökningar efter detta datum har vi inte möjlighet att  behandla. Ansökningar som kommer in under hösten och vintern behandlar vi löpande.

På Mina sidor kan du ansökan om samarbete. Läs gärna Vivabs riktlinjer för samarbeten innan du skickar in din ansökan.

Dokument

 • Mina sidor

  Här kommer du till Mina sidor.

Certifiera ditt hållbara evenemang

Vårt bästa tips är att du certifierar ditt evenemang som hållbart. Kolla in Greentime som erbjuder ett gratis planeringsvertyg och läs mer om hur du certifierar ditt evenemang. 

Greentime - hållbara evenemang (extern webbplats)

Checklista för hållbara evenemang

Här är några av frågorna som du som arrangör behöver fundera på i din planering för att evenemanget ska bli hållbart.

 • Behöver du vatten till ditt evenemang?
 • Till vad behöver du vatten?
 • Vad för sorts avfall kommer ditt evenemang skapa?
 • Behöver du sopkärl för mat- och restavfall?
 • Kan du sortera ut fler typer av avfall? Till exempel pappersförpackningar, pant och glas?
 • Hur kan du minimera avfallet från evenemanget?
 • Måste du använda engångsartiklar eller finns det något bättre alternativ?
 • Om du verkligen måste använda engångsartiklar vilket material är de tillverkade av? Hur återvinns de?
 • Vilka kan ta hand om avfallet från ditt evenemang?

Vill du ha mer tips och råd om hur du kan göra ditt evenemang mer hållbart? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!

Mer att läsa

Minimera avfallet

 • Ingress: Det bästa avfallet är det avfall som aldrig uppstår. För även om vi blir allt bättre på att sortera rätt, ta hand om vårt avfall och materialåtervinna, så fortsätter mängden avfall växa.
 • Faktaansvarig: Johan Hagström
 • Datum för faktagranskning: 15 September

Meny

Minimera avfallet

Allt avfall är inte avfall. Det avfall som du kommer med till återvinningscentralen eller lämnar via hushållsavfallet ska vi tillsammans se som en resurs. Du kan göra stor nytta genom att minimera avfallet redan hemma och sortera det som blir kvar.  Vivab kan hjälpa till så att vi återvinner eller återanvänder så mycket som möjligt.  

Det osynliga avfallet

Det är långt ifrån allt avfall vi ser. För att tillverka till exempel en mobiltelefon, som i genomsnitt väger 300 gram, uppstår mellan 80 och 90 kg avfall i produktionen. Så genom att minska och cirkulera det avfall som uppstår, minskar vi även det dolda avfallet. Varje liten sak räknas.

Du kan minska avfallet

Att tänka hållbart kring din konsumtion och hur du använder dina saker, är det bästa sättet att minimera avfallet på, att köpa färre saker, att handla saker av bättre kvalitet, låna och låna ut, köpa och sälja begagnat, och till och med reparera dina ägodelar. Allt detta bidrar till minskade mängder avfall.

Du ger nytt liv åt gamla saker

Genom att gamla prylar får nytt liv hos någon annan när du själv tröttnat på dem, minskas mängden avfall. På återvinningscentraler kan du lämna in de där sakerna som du inte längre har användning för, och på våra Återbruk kan du även en gång i veckan helt kostnadsfritt hämta saker som du behöver eller vill ge bort.

Du kan sortera för återvinning

Så långt det är möjligt vill vi kunna återvinna material för att minska mängderna som går till energiutvinning eller som riskerar att gå till deponi. Idag återvinns bland annat metall, wellpapp och hårdplast. Vivab arbetar hela tiden för att  kunna skicka mer av det material som idag går till deponi eller energiutvinning till återvinning eller återanvändning.  

Ditt matavfall blir biogas 

Genom att separera matavfallet och slänga det i separata kärl, kan vi göra biogas och biogödsel av det matavfall som samlas in från hushållen. Men även om matavfallet blir biogas och biogödsel, så slängs det för mycket mat. Varje år slänger vi cirka 17 kilo ätbar mat per person. För att undvika matsvinn kan du till exempel planera dina matinköp bättre och äta resterna från gårdagen för att minimera mängden matavfall. 

Vi utvinner energi ur brännbart

Det brännbara avfallet på återvinningscentralen består av många olika typer av material. Vivab ser över om det finns material som istället kan återvinnas istället för att gå till energiutvinning. Ett exempel är frigolit, idag samlar vi in detta separat på samtliga våra återvinningscentraler så att det kan återvinnas till hundra procent av ett företag i Varberg istället för att gå till förbränning. På detta sätt kan vi minimera det avfall som går till förbränning och istället använda det som en resurs till nya produkter.

Sista utvägen är deponi 

För det avfall som varken går att förbränna, återvinna eller återanvända är det tyvärr i stor utsträckning svårt att göra något annat med än att köra på deponi. Vi försöker se om det går att hitta andra användningsområden för denna typ av avfall.